Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Inwestycje arrow - obwodnicę miasta na papier

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

- obwodnicę miasta na papier Drukuj
05.09.2008
obwodnica.jpg Ruszyły prace nad opracowaniem Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ) obwodnicy miasta Kowalewo Pomorskie w ciągu drogi krajowej nr 15. Przetarg na jego wykonanie wygrało Biuro Konsultingowe Ochrony Środowiska „EKOSYSTEM ŚLĄSK" Elżbieta Sugier, Mysłowice  za kwotę 466.070,50 zł  brutto. Całkowity koszt dokumentu poniesie budżet gminy. Termin opracowania STEŚ-u min. 12 miesięcy. Dopiero po opracowaniu tego dokumentu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy będzie mogła zlecić wykonanie dokumentacji technicznej (koniec 2009r.)

W dniu 5 września Burmistrz Andrzej Grabowski spotkał się z głównym projektantem mgr inż. Bronisławem Wielugą i jego pracownikami, aby omówić oczekiwania obu stron. Firma przedstawiła aż 4 warianty przebiegu trasy obwodnicy. Najkorzystniejszy dla miasta wybierze Generalna Dyr. Dróg Krajowych i Autostrad.

 

obwodnica1.jpg 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!