Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow V spotkanie Zespołu Horyzontalnego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

V spotkanie Zespołu Horyzontalnego Drukuj
Wpisał: Małgorzata Dębińska   
01.12.2016

v_spotkanie_horyzontalnego_01_12_1600.jpgW dniu 25 listopada odbyło się po raz piąty w tym roku spotkanie zespołu horyzontalnego. Spotkanie rozpoczęła Bożena Rymanowska Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami. Przywitała członków Zespołu i podziękowała za uczestnictwo w spotkaniu.

 

Następnie Magdalena Gadomska poinformowała o uchwalanym Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 oraz o złożeniu go do Urzędu Marszałkowskiego w celu zaopiniowania oraz wpisania do Rejestru Programów Rewitalizacji. 

Projekty ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji zostały wpisane także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Osoby merytorycznie odpowiedzialne za realizację projektów będą składały wnioski o ich finansowanie w ramach projektów EFRR, EFS, PROW i innych. W ogłoszonych konkursach przez Urząd Marszałkowski, na chwilę obecną, złożono 5 wniosków. Uchwałą nr 22/2016 Zarząd ZIT BTOF z dnia 20.10.2016 r. przyjął harmonogram konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu na lata 2017 i 2018, w związku z czym liczba składanych wniosków o dofinansowanie będzie rosła.

Ponadto członkowie zespołu Horyzontalnego poinformowani zostali o konieczności zaznajomienia się z dokumentami związanymi z realizacją projektów m.in. wytycznymi, kryteriami.

v_spotkanie_horyzontalnego_01_12_1601.jpg
 v_spotkanie_horyzontalnego_01_12_1602.jpg
 v_spotkanie_horyzontalnego_01_12_1603.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!