Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow V spotkanie Zespołu Horyzontalnego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

V spotkanie Zespołu Horyzontalnego Drukuj
Wpisał: Małgorzata Dębińska   
01.12.2016

v_spotkanie_horyzontalnego_01_12_1600.jpgW dniu 25 listopada odbyło się po raz piąty w tym roku spotkanie zespołu horyzontalnego. Spotkanie rozpoczęła Bożena Rymanowska Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami. Przywitała członków Zespołu i podziękowała za uczestnictwo w spotkaniu.

 

Następnie Magdalena Gadomska poinformowała o uchwalanym Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 oraz o złożeniu go do Urzędu Marszałkowskiego w celu zaopiniowania oraz wpisania do Rejestru Programów Rewitalizacji. 

Projekty ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji zostały wpisane także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Osoby merytorycznie odpowiedzialne za realizację projektów będą składały wnioski o ich finansowanie w ramach projektów EFRR, EFS, PROW i innych. W ogłoszonych konkursach przez Urząd Marszałkowski, na chwilę obecną, złożono 5 wniosków. Uchwałą nr 22/2016 Zarząd ZIT BTOF z dnia 20.10.2016 r. przyjął harmonogram konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu na lata 2017 i 2018, w związku z czym liczba składanych wniosków o dofinansowanie będzie rosła.

Ponadto członkowie zespołu Horyzontalnego poinformowani zostali o konieczności zaznajomienia się z dokumentami związanymi z realizacją projektów m.in. wytycznymi, kryteriami.

v_spotkanie_horyzontalnego_01_12_1601.jpg
 v_spotkanie_horyzontalnego_01_12_1602.jpg
 v_spotkanie_horyzontalnego_01_12_1603.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!