Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zakończenie realizacji zadania "Młodzi bez alkoholu VI"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zakończenie realizacji zadania "Młodzi bez alkoholu VI" Drukuj
Wpisał: Wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej   
01.12.2016

3.jpgŚwietlica Socjoterapeutyczna przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim, zakończyła realizację zadania „Młodzi bez alkoholu VI". Dofinansowanie na szóstą edycję programu, w kwocie 4.464,00 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w ramach konkursu nr 3/2016 pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim", zadanie 2: Programy wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym.

Realizacja przedsięwzięcia będącego kontynuacją dotychczasowych działań profilaktycznych, przypadła na okres od 01.05.2016r. do 10.12.2016r., z przerwą od lipca do września. Tegoroczne zadanie obejmowało, jak zwykle, cykl spotkań z terapeutą uzależnień, warsztaty profilaktyczne z realizatorami profilaktyki z Towarzystwa „Powrót z U" w Toruniu. Celem wzmacniania więzi rodzinnych i funkcji rodzicielskich, w powyższe działania zostali włączeni również rodzice, uczestnicząc w weekendowym treningu umiejętności wychowawczych z elementami Programu Wzmacniania Rodziny. Poza tym, młodzież ze Świetlicy po raz pierwszy wzięła udział w „happeningu" negującym używki, który miał miejsce 10 listopada. Chcąc wyrazić sprzeciw „zgubnym używkom" i zachęcić przechodniów do przemyśleń nad „swoimi słabościami" młodzież przeszła przez miasto Kowalewo z transparentem na którym widniał napis „ŚWIETLICA UŻYWKI NEGUJE DO ZDROWEGO STYLU ŻYCIA NAWOŁUJE". Przemarsz spotkał się z miłym odbiorem mieszkańców, którym wręczano ulotki profilaktyczne i częstowano cukierkami. Chętni pozowali do wspólnych zdjęć.

W ramach zajęć będących alternatywą dla używek i wszelkich zachowań ryzykownych, zaproponowano adresatom zadania - eskapadę rowerową, zajęcia ZUMBY, wyjazd na warsztaty do Żywego Muzeum Piernika w Toruniu.

Ponadto końcem czerwca b.r., można było po raz drugi obejrzeć spektakl "POWIEDZ NIE", przygotowany przez świetlicową młodzież w ramach piątej edycji "Młodzi bez alkoholu".  Spektakl wyrażający sprzeciw alkoholowi spotkał się z pozytywnym odbiorem widzów, dlatego pojawiła się propozycja wyjścia raz jeszcze z jego przesłaniem.

Zwieńczeniem zaś tegorocznego zadania, był spektakl profilaktyczny pt. „Wielka ucieczka" w wykonaniu Grupy T z Torunia, który miał miejsce 28 listopada w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury. W spektaklu poruszającym problem uzależnień od dopalaczy, jak również temat asertywności i zdrowego stylu życia, wzięły udział nie tylko dzieci ze Świetlicy, ich rodzice i rodzeństwo, ale także osoby spoza placówki.  

Korzystając z okazji, dziękujemy za udział w spektaklu „Wielka ucieczka" uczniom i gronu pedagogicznemu ze szkół podstawowych z terenu gminy.

Poza tym, podziękowania składamy na ręce  Pana Andrzeja Grabowskiego - Burmistrza Miasta oraz Pani Barbary Niewidział - Dyrektor M-GOK za nieodpłatne udostępnienie sali widowiskowej.
Dziękujemy również Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony Zdrowia za współpracę i wsparcie przy realizacji zadania.

siwetlcia.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!