Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zakończenie realizacji zadania "Młodzi bez alkoholu VI"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zakończenie realizacji zadania "Młodzi bez alkoholu VI" Drukuj
Wpisał: Wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej   
01.12.2016

3.jpgŚwietlica Socjoterapeutyczna przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim, zakończyła realizację zadania „Młodzi bez alkoholu VI". Dofinansowanie na szóstą edycję programu, w kwocie 4.464,00 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w ramach konkursu nr 3/2016 pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim", zadanie 2: Programy wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym.

Realizacja przedsięwzięcia będącego kontynuacją dotychczasowych działań profilaktycznych, przypadła na okres od 01.05.2016r. do 10.12.2016r., z przerwą od lipca do września. Tegoroczne zadanie obejmowało, jak zwykle, cykl spotkań z terapeutą uzależnień, warsztaty profilaktyczne z realizatorami profilaktyki z Towarzystwa „Powrót z U" w Toruniu. Celem wzmacniania więzi rodzinnych i funkcji rodzicielskich, w powyższe działania zostali włączeni również rodzice, uczestnicząc w weekendowym treningu umiejętności wychowawczych z elementami Programu Wzmacniania Rodziny. Poza tym, młodzież ze Świetlicy po raz pierwszy wzięła udział w „happeningu" negującym używki, który miał miejsce 10 listopada. Chcąc wyrazić sprzeciw „zgubnym używkom" i zachęcić przechodniów do przemyśleń nad „swoimi słabościami" młodzież przeszła przez miasto Kowalewo z transparentem na którym widniał napis „ŚWIETLICA UŻYWKI NEGUJE DO ZDROWEGO STYLU ŻYCIA NAWOŁUJE". Przemarsz spotkał się z miłym odbiorem mieszkańców, którym wręczano ulotki profilaktyczne i częstowano cukierkami. Chętni pozowali do wspólnych zdjęć.

W ramach zajęć będących alternatywą dla używek i wszelkich zachowań ryzykownych, zaproponowano adresatom zadania - eskapadę rowerową, zajęcia ZUMBY, wyjazd na warsztaty do Żywego Muzeum Piernika w Toruniu.

Ponadto końcem czerwca b.r., można było po raz drugi obejrzeć spektakl "POWIEDZ NIE", przygotowany przez świetlicową młodzież w ramach piątej edycji "Młodzi bez alkoholu".  Spektakl wyrażający sprzeciw alkoholowi spotkał się z pozytywnym odbiorem widzów, dlatego pojawiła się propozycja wyjścia raz jeszcze z jego przesłaniem.

Zwieńczeniem zaś tegorocznego zadania, był spektakl profilaktyczny pt. „Wielka ucieczka" w wykonaniu Grupy T z Torunia, który miał miejsce 28 listopada w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury. W spektaklu poruszającym problem uzależnień od dopalaczy, jak również temat asertywności i zdrowego stylu życia, wzięły udział nie tylko dzieci ze Świetlicy, ich rodzice i rodzeństwo, ale także osoby spoza placówki.  

Korzystając z okazji, dziękujemy za udział w spektaklu „Wielka ucieczka" uczniom i gronu pedagogicznemu ze szkół podstawowych z terenu gminy.

Poza tym, podziękowania składamy na ręce  Pana Andrzeja Grabowskiego - Burmistrza Miasta oraz Pani Barbary Niewidział - Dyrektor M-GOK za nieodpłatne udostępnienie sali widowiskowej.
Dziękujemy również Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony Zdrowia za współpracę i wsparcie przy realizacji zadania.

siwetlcia.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!