Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ochotnicy podsumowują i planują

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ochotnicy podsumowują i planują Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.12.2016
ochotnicy_podsumowuja_03_12_16_000.jpgW gminie Kowalewo Pomorskie funkcjonuje 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dwie z nich (Kowalewo i Wielkie Rychnowo) znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego W dniu 3 grudnia br. na posiedzeniu Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych podsumowano mijający rok oraz omówiono 2017. Chwilą ciszy uczczono śmierć byłego naczelnika śp. Wiesława Ludwika z OSP Sierakowo.
W posiedzeniu oprócz 21 członków zarządu zwyczajowo uczestniczyli w nim również nienależący do zarządu prezesi i naczelnicy, sołtysi oraz przedstawiciele samorządu odpowiedzialni za służby mundurowe: pełnomocnik Ilona Rybicka, kierownik referatu Edyta Jasińska, Sekretarz Gminy Ewa Bąk oraz w imieniu komendanta PSP dowódca Witold Juszczak. Zaproszono również radnych cywilnych- Tomasza Matusewicza oraz radnych mundurowych: Jerzego Orłowskiego, Wiesława Kraśniewskiego, Jarosława Lewandowskiego i Marcina Dunajskiego.

Podsumowując mijający rok prezes Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego OSP RP druh Andrzej Grabowski i jednocześnie Burmistrz Kowalewa Pomorskiego podziękował druhom za udział w zawodach sportowo- pożarniczych, w akcjach pożarniczych m.in. w Marianach w czasie kolizji pociągu z samochodem z butlami gazowymi i w czasie pożaru kurnika w Szychowie oraz w zabezpieczaniu imprez gminnych (Agrofarma, Dożynki, Tour de Kowalewo, Wyścig kolarski, Biegi Uliczne). Odbył się jubileusz 60-lecia OSP Srebrniki oraz II zawody strzeleckie strażaków, które wygrała OSP Pluskowęsy, za nimi Mlewo i Pruska Łąka. Podsumował zjazd gminny, który miał miejsce w czerwcu i listopadowy zjazd powiatowy. W strukturach powiatowych będą gminę Kowalewo Pomorskie reprezentować: druh Ryszard Świętalski z OSP Kiełpiny jako wiceprezes powiatowy i jako członkowie zarządu druh Jerzy Behrendt z OSP Srebrniki, druh Piotr Sęk z OSP Wielkie Rychnowo i druh Andrzej Grabowski Po nowym roku czeka nas zjazd wojewódzki OSP RP. W zjeździe tym prezes Grabowski jako delegat wybrany na zjeździe powiatowym będzie również uczestniczył.

Przed nami kolejny rok. Zapowiada się pracowicie. Do jubileuszu przygotowują się dwie jednostki OSP Pluskowęsy i OSP Mariany. Świętego Floriana w dniu 3 maja obchodzić będziemy w Pluskowęsach, gdzie jednocześnie uczcimy 65-lecie jednostki i nastąpi uroczyste przekazanie strażakom samochodu marki Renault, na które jednostka pozyskała 50% dofinansowanie od sponsorów- poinformował druh prezes Grabowski - zachęcam wszystkie jednostki do takiej aktywności. Samorząd zawsze dołoży drugie 50%.

Na zakończenie druh prezes złożył strażakom świąteczne życzenia.

DATY DO ZAPAMIĘTANIA:

 • 03.05.17- Św. Florian w Pluskowęsach
 • 24.06- zawody sportowo-pożarnicze na CRiS
 • 09.09- III zawody strzeleckie strażaków
  ochotnicy_podsumowuja_03_12_16_001.jpg
   ochotnicy_podsumowuja_03_12_16_002.jpg
   ochotnicy_podsumowuja_03_12_16_003.jpg
   ochotnicy_podsumowuja_03_12_16_004.jpg
   ochotnicy_podsumowuja_03_12_16_005.jpg
   ochotnicy_podsumowuja_03_12_16_006.jpg
   ochotnicy_podsumowuja_03_12_16_007.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!