Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ochotnicy podsumowują i planują

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ochotnicy podsumowują i planują Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.12.2016
ochotnicy_podsumowuja_03_12_16_000.jpgW gminie Kowalewo Pomorskie funkcjonuje 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dwie z nich (Kowalewo i Wielkie Rychnowo) znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego W dniu 3 grudnia br. na posiedzeniu Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych podsumowano mijający rok oraz omówiono 2017. Chwilą ciszy uczczono śmierć byłego naczelnika śp. Wiesława Ludwika z OSP Sierakowo.
W posiedzeniu oprócz 21 członków zarządu zwyczajowo uczestniczyli w nim również nienależący do zarządu prezesi i naczelnicy, sołtysi oraz przedstawiciele samorządu odpowiedzialni za służby mundurowe: pełnomocnik Ilona Rybicka, kierownik referatu Edyta Jasińska, Sekretarz Gminy Ewa Bąk oraz w imieniu komendanta PSP dowódca Witold Juszczak. Zaproszono również radnych cywilnych- Tomasza Matusewicza oraz radnych mundurowych: Jerzego Orłowskiego, Wiesława Kraśniewskiego, Jarosława Lewandowskiego i Marcina Dunajskiego.

Podsumowując mijający rok prezes Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego OSP RP druh Andrzej Grabowski i jednocześnie Burmistrz Kowalewa Pomorskiego podziękował druhom za udział w zawodach sportowo- pożarniczych, w akcjach pożarniczych m.in. w Marianach w czasie kolizji pociągu z samochodem z butlami gazowymi i w czasie pożaru kurnika w Szychowie oraz w zabezpieczaniu imprez gminnych (Agrofarma, Dożynki, Tour de Kowalewo, Wyścig kolarski, Biegi Uliczne). Odbył się jubileusz 60-lecia OSP Srebrniki oraz II zawody strzeleckie strażaków, które wygrała OSP Pluskowęsy, za nimi Mlewo i Pruska Łąka. Podsumował zjazd gminny, który miał miejsce w czerwcu i listopadowy zjazd powiatowy. W strukturach powiatowych będą gminę Kowalewo Pomorskie reprezentować: druh Ryszard Świętalski z OSP Kiełpiny jako wiceprezes powiatowy i jako członkowie zarządu druh Jerzy Behrendt z OSP Srebrniki, druh Piotr Sęk z OSP Wielkie Rychnowo i druh Andrzej Grabowski Po nowym roku czeka nas zjazd wojewódzki OSP RP. W zjeździe tym prezes Grabowski jako delegat wybrany na zjeździe powiatowym będzie również uczestniczył.

Przed nami kolejny rok. Zapowiada się pracowicie. Do jubileuszu przygotowują się dwie jednostki OSP Pluskowęsy i OSP Mariany. Świętego Floriana w dniu 3 maja obchodzić będziemy w Pluskowęsach, gdzie jednocześnie uczcimy 65-lecie jednostki i nastąpi uroczyste przekazanie strażakom samochodu marki Renault, na które jednostka pozyskała 50% dofinansowanie od sponsorów- poinformował druh prezes Grabowski - zachęcam wszystkie jednostki do takiej aktywności. Samorząd zawsze dołoży drugie 50%.

Na zakończenie druh prezes złożył strażakom świąteczne życzenia.

DATY DO ZAPAMIĘTANIA:

 • 03.05.17- Św. Florian w Pluskowęsach
 • 24.06- zawody sportowo-pożarnicze na CRiS
 • 09.09- III zawody strzeleckie strażaków
  ochotnicy_podsumowuja_03_12_16_001.jpg
   ochotnicy_podsumowuja_03_12_16_002.jpg
   ochotnicy_podsumowuja_03_12_16_003.jpg
   ochotnicy_podsumowuja_03_12_16_004.jpg
   ochotnicy_podsumowuja_03_12_16_005.jpg
   ochotnicy_podsumowuja_03_12_16_006.jpg
   ochotnicy_podsumowuja_03_12_16_007.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!