Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kolejna edycja resortowego programu Maluch plus 2017

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kolejna edycja resortowego programu Maluch plus 2017 Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
08.12.2016

maluch_plus_2017_07_12_16.jpgUprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona kolejna edycja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „Maluch plus" 2017.

Program 'Maluch plus" 2017 składa się z czterech modułów, w ramach których o dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki oraz funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Ponadto podmioty zainteresowane tworzeniem nowych miejsc opieki, a także pozyskaniem dofinansowania do bieżącego funkcjonowania miejsc mogą pozyskać również środki na ten cel ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego lu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Informacje na temat działania / poddziałania w ramach którego w najbliższym czasie ogłaszany będzie konkurs, daty konkursów, przedmiotu dofinansowania oraz danych teleadresowych pod którymi można pozyskać bardziej szczegółowe dane znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem www.mrpips.gov.pl w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!