Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kolejna edycja resortowego programu Maluch plus 2017

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kolejna edycja resortowego programu Maluch plus 2017 Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
08.12.2016

maluch_plus_2017_07_12_16.jpgUprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona kolejna edycja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „Maluch plus" 2017.

Program 'Maluch plus" 2017 składa się z czterech modułów, w ramach których o dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki oraz funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Ponadto podmioty zainteresowane tworzeniem nowych miejsc opieki, a także pozyskaniem dofinansowania do bieżącego funkcjonowania miejsc mogą pozyskać również środki na ten cel ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego lu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Informacje na temat działania / poddziałania w ramach którego w najbliższym czasie ogłaszany będzie konkurs, daty konkursów, przedmiotu dofinansowania oraz danych teleadresowych pod którymi można pozyskać bardziej szczegółowe dane znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem www.mrpips.gov.pl w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!