Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Palenie śmieci szkodzi zdrowiu i zanieczyszcza środowisko !!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Palenie śmieci szkodzi zdrowiu i zanieczyszcza środowisko !!! Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
20.12.2016
spalanie_smieci_00_20_12_16.jpgPrzyczyną spalania odpadów w piecach jest pozorna oszczędność. Pozbywanie się śmieci w ten sposób jest tańsze, ale za to bardzo niebezpieczne. Odpady można spalać jedynie w specjalistycznych piecach w bardzo wysokiej temperaturze. Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne.
Podczas spalania odpadów w domu, uwalnianych jest wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany w środowisku. Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki i narządy wewnętrzne. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.

Poza tym palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy" w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i powstania pożaru.

W piecu domowym można spalać tylko:

  • węgiel, koks,

  • drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi,

  • odpady z kory i korka,

  • papier i tekturę, karton.

Spalanie śmieci w piecach jest wykroczeniem lub przestępstwem, za które obowiązują surowe mandaty. W przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby, termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej, grożą sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Zgodnie z w/wym. artykułem „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny". Kara grzywny może wynieść nawet 5.000 zł.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!