Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Palenie śmieci szkodzi zdrowiu i zanieczyszcza środowisko !!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Palenie śmieci szkodzi zdrowiu i zanieczyszcza środowisko !!! Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
20.12.2016
spalanie_smieci_00_20_12_16.jpgPrzyczyną spalania odpadów w piecach jest pozorna oszczędność. Pozbywanie się śmieci w ten sposób jest tańsze, ale za to bardzo niebezpieczne. Odpady można spalać jedynie w specjalistycznych piecach w bardzo wysokiej temperaturze. Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne.
Podczas spalania odpadów w domu, uwalnianych jest wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany w środowisku. Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki i narządy wewnętrzne. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.

Poza tym palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy" w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i powstania pożaru.

W piecu domowym można spalać tylko:

  • węgiel, koks,

  • drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi,

  • odpady z kory i korka,

  • papier i tekturę, karton.

Spalanie śmieci w piecach jest wykroczeniem lub przestępstwem, za które obowiązują surowe mandaty. W przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby, termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej, grożą sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Zgodnie z w/wym. artykułem „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny". Kara grzywny może wynieść nawet 5.000 zł.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!