Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Każdy adres jest ważny

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Każdy adres jest ważny Drukuj
Wpisał: Monika Lewandowska   
21.12.2016
kazdy_adres_jest_wazny_00_21_12_16.jpgGmina Kowalewo Pomorskie dołączyła do kampanii społecznej pod hasłem "Każdy adres jest ważny", prowadzonej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, której celem jest budowanie świadomości, jak ważna jest jakość danych adresowych i pokazanie obywatelom wpływu jaki te dane mają na wiele aspektów naszego codziennego życia.
Dane adresowe mają znaczący wpływ na wiele aspektów naszego życia. Mimo, że nie zastanawiamy się nad tym, to bez dostępu do takich informacji mielibyśmy olbrzymie problemy z codziennym funkcjonowaniem. Służby ratownicze miałyby trudności ze zlokalizowaniem miejsca wypadku, kurier nie dotarłby do nas z paczką, a w nawigacji musielibyśmy podać współrzędne aby odszukać punkt na mapie.

Poniżej zostały zamieszczone linki do krótkich filmów, w których zobaczyć można codzienne sytuacje z jakimi spotykają się obywatele oraz jakie dotykają służby ratownicze. Dodatkowo w filmach można wysłuchać opinii specjalistów z poszczególnych grup zawodowych, którzy tłumaczą dlaczego dane adresowe są tak ważne.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1629). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1094 ze zm.).

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Apelujemy do mieszkańców o prawidłowe oznakowanie budynków numerami porządkowymi.

Jeżeli numer Twojego domu został już ustalony to upewnij się, że Twój adres jest w bazie adresowej. W przypadku błędnego oznakowania nieruchomości prosimy o zgłoszenie tego faktu do tut. Urzędu (osobiście - Pawilon Sportowy I piętro, biuro nr 4 lub telefonicznie 56 684 10 24 wew. 54).

Gdzie sprawdzisz swoje dane adresowe?
Dane adresowe można sprawdzić za pośrednictwem geoportalu (www.geoportal.gov.pl) lub bezpośrednio w urzędzie gminy, która odpowiedzialna jest za prowadzenie ewidencji adresowej.

Zachęcamy do obejrzenia filmów oraz ulotki informacyjnej klikając w poniższe linki:

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!