Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Mianowana na nauczyciela mianowanego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Mianowana na nauczyciela mianowanego Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.12.2016

mianowana_na_naucz_28_12_16_00.jpgNauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim p. Karolina Gręźlikowska zdała egzamin na nauczyciela mianowanego. W dniu 28 grudnia br. akt na wyższy stopień zawodowy wręczył nauczycielowi Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski jako przedstawiciel organu prowadzącego placówkę.

W tak podniosłej chwili uczestniczył również dyrektor Benedykt Mroziński i Sekretarz Gminy Ewa Bąk.

Pani Karolina Gręźlikowska jest nauczycielem pedagogiki wczesnoszkolnej. Ukończyła kursy dające jej kwalifikacje do prowadzenia klas i zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, do pracy indywidualnej z uczniem i do pracy w różnych formach kształcenia specjalnego. Była nauczycielem w klasach I-III, oddziałach zerowych jak i wspomagającym. Prowadzi w placówce zastęp zuchów „Pogromcy Gargamela", z którym aktywnie uczestniczy w lokalnych świętach patriotycznych.

Składając gratulacje i życzenia Burmistrz Miasta podziękował za dobrą współpracę z organem prowadzącym, angażowanie się w projekty wychodzące poza ramy programu nauczania i promowanie gminy na zewnątrz. Zachęcał do zdobywania nowych umiejętności i specjalizacji.

mianowana_na_naucz_28_12_16_01.jpg
 mianowana_na_naucz_28_12_16_02.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!