Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Mianowana na nauczyciela mianowanego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Mianowana na nauczyciela mianowanego Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.12.2016

mianowana_na_naucz_28_12_16_00.jpgNauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim p. Karolina Gręźlikowska zdała egzamin na nauczyciela mianowanego. W dniu 28 grudnia br. akt na wyższy stopień zawodowy wręczył nauczycielowi Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski jako przedstawiciel organu prowadzącego placówkę.

W tak podniosłej chwili uczestniczył również dyrektor Benedykt Mroziński i Sekretarz Gminy Ewa Bąk.

Pani Karolina Gręźlikowska jest nauczycielem pedagogiki wczesnoszkolnej. Ukończyła kursy dające jej kwalifikacje do prowadzenia klas i zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, do pracy indywidualnej z uczniem i do pracy w różnych formach kształcenia specjalnego. Była nauczycielem w klasach I-III, oddziałach zerowych jak i wspomagającym. Prowadzi w placówce zastęp zuchów „Pogromcy Gargamela", z którym aktywnie uczestniczy w lokalnych świętach patriotycznych.

Składając gratulacje i życzenia Burmistrz Miasta podziękował za dobrą współpracę z organem prowadzącym, angażowanie się w projekty wychodzące poza ramy programu nauczania i promowanie gminy na zewnątrz. Zachęcał do zdobywania nowych umiejętności i specjalizacji.

mianowana_na_naucz_28_12_16_01.jpg
 mianowana_na_naucz_28_12_16_02.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!