Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jakość wody na ulicy Kościuszki

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jakość wody na ulicy Kościuszki Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.12.2016
jakosc_wody_badanie_29_12_16_000.jpgNa spotkaniu w dniu 1 grudnia, w którym uczestniczyli m.in. lokatorzy bloku RTBS przy ul. Kościuszki 3 zgłoszono uwagi co do jakości wody w kranach. Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zwrócił się do Zakładu Usług Wodnych o wyjaśnienie tej sytuacji.
W dniu 18 grudnia br. prezes ZUW Tadeusz Czarnecki przekazał do urzędu miejskiego wyniki badań jakie wykonało w dniu 8 grudnia br. akredytowane laboratorium. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem nr 1950/2016 woda zawiera prawidłowe parametry. Poniżej przedkładam wyniki celem analizy. Wyniki zostaną przekazane również do spółki RTBS Rypin celem ustalenia innej przyczyny pogarszania się jakości wody na ostatnim odcinku przesyłu. O rezultatach zostaną poinformowani mieszkańcy ul. Kościuszki 3.

Z poważaniem
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta

jakosc_wody_badanie_29_12_16_00.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!