Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Budżet na 2017rok uchwalony jednogłośnie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Budżet na 2017rok uchwalony jednogłośnie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.12.2016
budzet2017_28_12_16_000.jpgNa ostatniej w 2016r. sesji w dniu 28 grudnia br. radni rady miejskiej w Kowalewie Pomorskim uchwalili jednogłośnie budżet gminy na nadchodzący rok. Wcześniej zapoznali się z projektem budżetu przedłożonym przez Burmistrza Miasta oraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Budżet na 2017r. jest odważny i wyważony, co gwarantuje jego realizację. Dochody zaplanowano w wys. ok 49,5mln.zł. zaś wydatki na poziomie ok. 56mln.zł. Deficyt w wys. 6mln. pokryją kredyty zaciągnięte tylko w wypadku otrzymania dodatkowych środków na inwestycje. Prawie 13mln.zł przeznaczone będzie na 53 inwestycje. Wśród nich najważniejsze to te dotyczące drogownictwa, ekologii i obiektów samorządowych. Inwestycje drogowe planowane to modernizacje dróg m.in w Mlewie, Frydrychowie, w Borównie-Nowym Dworze, Elzanowie, w Wielkim Rychnowie- Nowym Dworze,. Budowa chodnika w Zapluskowęsach, Borównie, Pluskowęsy- Piątkowo wzdłuż 15. Modernizacja stacji uzdatniania wody, modernizacja obiektów samorządowej m.in. szkół, świetlicy w Marianach, adaptacji budynku szkoły na nowy urząd i rozbudowa skate parku.- podkreślał w swoim przemówieniu burmistrz Andrzej Grabowski. - W ramach programu ZIT oraz za pośrednictwem LGD DD planujemy wybudować chodnik przez Mlewo z zagospodarowaniem tam plaży gminnej oraz zrewitalizować teren Góry Zamkowej. Wpisuje się w te środki również chodnik Sierakowo- Mlewo- Kiełbasin, wybudowanie świetlicy w Piątkowie, lampy solarowe czy rewitalizacja terenów zielonych, parków i rynku miejskiego. W budżecie zagwarantowano wkład finansowy do budowy nowego bloku RTBS oraz do zakupu nowego wozu strażackiego. Przyjęty deficyt nie jest zagrożeniem. W minionych 6 latach planowaliśmy deficyt ok. 8 milionów, ale wykonanie budżetu zawsze go niwelowało. Zwracam się do wszystkich z prośbą o współpracę, bo tylko tak uda się nam zrealizować te przedsięwzięcia.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Matusewicz podkreślał, że nie boimy się wyzwań i nie planujemy zahamowania inwestycji. Ambitne plany mogą być zrealizowane tylko dzięki współpracy wszystkich stron. Radna Alina Waśko przytoczyła trudną sytuację w oświacie i podkreślała fakt przystąpienia do adaptacji obiektu na dzienny dom pobytu dla seniorów.

W dyskusji padały słowa uznania dla pracowników urzędu, którzy nie korzystają z firm zewnętrznych tylko sami pozyskują dodatkowe środki. Radny Jerzy Koralewski w imieniu klubu Nasza Gmina podkreślał zrównoważony rozwój gminy i troskę o jej wszystkich mieszkańców.

Jako radni musimy zrównoważyć wielkość stawek podatków, które wpływają na dochód gminy z jej wydatkami. To zrozumiałe, że chcielibyśmy płacić mniej, ale jednocześnie zależy nam na nowych drogach, świetlicach czy chodnikach- podkreślał radny.

Sprawozdanie z rocznego działania Starostwa Powiatowego złożył starosta Andrzej Okruciński. Podkreślał bardzo dobrą współpracą pomiędzy samorządem gminy Kowalewo Pomorskie, a samorządem powiatu. Zaowocowała ona tylko w tym roku modernizacją drogi Chełmonie- Kowalewo, budową chodnika w Sierakowie i rozpoczęciem budowy chodnika w Borównie.

Na zakończenie spotkania Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski złożyli uczestnikom symboliczną lampką szampana noworoczne życzenia.

 budzet2017_28_12_16_001.jpg
 budzet2017_28_12_16_002.jpg
 budzet2017_28_12_16_003.jpg
 budzet2017_28_12_16_004.jpg
 budzet2017_28_12_16_005.jpg
 budzet2017_28_12_16_006.jpg
 budzet2017_28_12_16_007.jpg
 budzet2017_28_12_16_008.jpg
 budzet2017_28_12_16_009.jpg
 budzet2017_28_12_16_010.jpg
 budzet2017_28_12_16_011.jpg
 budzet2017_28_12_16_012.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!