Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Budżet na 2017rok uchwalony jednogłośnie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Budżet na 2017rok uchwalony jednogłośnie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.12.2016
budzet2017_28_12_16_000.jpgNa ostatniej w 2016r. sesji w dniu 28 grudnia br. radni rady miejskiej w Kowalewie Pomorskim uchwalili jednogłośnie budżet gminy na nadchodzący rok. Wcześniej zapoznali się z projektem budżetu przedłożonym przez Burmistrza Miasta oraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Budżet na 2017r. jest odważny i wyważony, co gwarantuje jego realizację. Dochody zaplanowano w wys. ok 49,5mln.zł. zaś wydatki na poziomie ok. 56mln.zł. Deficyt w wys. 6mln. pokryją kredyty zaciągnięte tylko w wypadku otrzymania dodatkowych środków na inwestycje. Prawie 13mln.zł przeznaczone będzie na 53 inwestycje. Wśród nich najważniejsze to te dotyczące drogownictwa, ekologii i obiektów samorządowych. Inwestycje drogowe planowane to modernizacje dróg m.in w Mlewie, Frydrychowie, w Borównie-Nowym Dworze, Elzanowie, w Wielkim Rychnowie- Nowym Dworze,. Budowa chodnika w Zapluskowęsach, Borównie, Pluskowęsy- Piątkowo wzdłuż 15. Modernizacja stacji uzdatniania wody, modernizacja obiektów samorządowej m.in. szkół, świetlicy w Marianach, adaptacji budynku szkoły na nowy urząd i rozbudowa skate parku.- podkreślał w swoim przemówieniu burmistrz Andrzej Grabowski. - W ramach programu ZIT oraz za pośrednictwem LGD DD planujemy wybudować chodnik przez Mlewo z zagospodarowaniem tam plaży gminnej oraz zrewitalizować teren Góry Zamkowej. Wpisuje się w te środki również chodnik Sierakowo- Mlewo- Kiełbasin, wybudowanie świetlicy w Piątkowie, lampy solarowe czy rewitalizacja terenów zielonych, parków i rynku miejskiego. W budżecie zagwarantowano wkład finansowy do budowy nowego bloku RTBS oraz do zakupu nowego wozu strażackiego. Przyjęty deficyt nie jest zagrożeniem. W minionych 6 latach planowaliśmy deficyt ok. 8 milionów, ale wykonanie budżetu zawsze go niwelowało. Zwracam się do wszystkich z prośbą o współpracę, bo tylko tak uda się nam zrealizować te przedsięwzięcia.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Matusewicz podkreślał, że nie boimy się wyzwań i nie planujemy zahamowania inwestycji. Ambitne plany mogą być zrealizowane tylko dzięki współpracy wszystkich stron. Radna Alina Waśko przytoczyła trudną sytuację w oświacie i podkreślała fakt przystąpienia do adaptacji obiektu na dzienny dom pobytu dla seniorów.

W dyskusji padały słowa uznania dla pracowników urzędu, którzy nie korzystają z firm zewnętrznych tylko sami pozyskują dodatkowe środki. Radny Jerzy Koralewski w imieniu klubu Nasza Gmina podkreślał zrównoważony rozwój gminy i troskę o jej wszystkich mieszkańców.

Jako radni musimy zrównoważyć wielkość stawek podatków, które wpływają na dochód gminy z jej wydatkami. To zrozumiałe, że chcielibyśmy płacić mniej, ale jednocześnie zależy nam na nowych drogach, świetlicach czy chodnikach- podkreślał radny.

Sprawozdanie z rocznego działania Starostwa Powiatowego złożył starosta Andrzej Okruciński. Podkreślał bardzo dobrą współpracą pomiędzy samorządem gminy Kowalewo Pomorskie, a samorządem powiatu. Zaowocowała ona tylko w tym roku modernizacją drogi Chełmonie- Kowalewo, budową chodnika w Sierakowie i rozpoczęciem budowy chodnika w Borównie.

Na zakończenie spotkania Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski złożyli uczestnikom symboliczną lampką szampana noworoczne życzenia.

 budzet2017_28_12_16_001.jpg
 budzet2017_28_12_16_002.jpg
 budzet2017_28_12_16_003.jpg
 budzet2017_28_12_16_004.jpg
 budzet2017_28_12_16_005.jpg
 budzet2017_28_12_16_006.jpg
 budzet2017_28_12_16_007.jpg
 budzet2017_28_12_16_008.jpg
 budzet2017_28_12_16_009.jpg
 budzet2017_28_12_16_010.jpg
 budzet2017_28_12_16_011.jpg
 budzet2017_28_12_16_012.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!