Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi od 2017r.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi od 2017r. Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
30.12.2016
zmiany_w_zagosp_30_12_16.jpgInformujemy, że od 01.01.2017 r. nastąpi zmiana godzin funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Brodnickiej 1.

Punkt będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Ponadto PSZOK będzie czynny dodatkowo w okresie od 01 maja do 30 września - w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00, natomiast w okresie od 01 października do 30 kwietnia - w pierwszą sobotę miesiąca od 9:00 do 14:00.

Przypominamy, że do PSZOK-u można oddać:

  • powstające w gospodarstwach domowych, zebrane w sposób selektywny, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia, popiół i żużel powstały w procesie spalania, papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji - w każdej ilości;

  • odpady budowlane i rozbiórkowe - jednorazowo odpady pochodzące z prowadzenia drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie w ilości nie większej niż 1 m3 w ciągu jednego roku;

  • zużyte opony - w ilości nie większej niż cztery opony z jednego gospodarstwa domowego w ciągu jednego roku;

  • odpady zielone, które ulegają biodegradacji - w każdej ilości.

Ponadto informujemy, że od 2017 r. odpady wielkogabarytowe oraz elektroodpady będą odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości w terminie 7 dni od przekazania zgłoszenia do Urzędu Miejskiego. Zgłoszenia można kierować osobiście do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, bądź pod nr tel. 56 6841579  wew. 52.

W celu obniżenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi PUKiM Ekosystem Sp. z o.o. stworzy możliwość odrębnego zbierania popiołu. W tym celu do posesji w obrębie miasta zostaną dostarczone dodatkowe pojemniki.

Na obszarach wiejskich mieszkańcy w dalszym ciągu mogą zbierać popiół do odrębnych pojemników zgłaszając ten fakt do Urzędu Miejskiego lub gromadzić go w pojemnikach na odpady zmieszane.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!