Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi od 2017r.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi od 2017r. Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
30.12.2016
zmiany_w_zagosp_30_12_16.jpgInformujemy, że od 01.01.2017 r. nastąpi zmiana godzin funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Brodnickiej 1.

Punkt będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Ponadto PSZOK będzie czynny dodatkowo w okresie od 01 maja do 30 września - w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00, natomiast w okresie od 01 października do 30 kwietnia - w pierwszą sobotę miesiąca od 9:00 do 14:00.

Przypominamy, że do PSZOK-u można oddać:

  • powstające w gospodarstwach domowych, zebrane w sposób selektywny, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia, popiół i żużel powstały w procesie spalania, papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji - w każdej ilości;

  • odpady budowlane i rozbiórkowe - jednorazowo odpady pochodzące z prowadzenia drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie w ilości nie większej niż 1 m3 w ciągu jednego roku;

  • zużyte opony - w ilości nie większej niż cztery opony z jednego gospodarstwa domowego w ciągu jednego roku;

  • odpady zielone, które ulegają biodegradacji - w każdej ilości.

Ponadto informujemy, że od 2017 r. odpady wielkogabarytowe oraz elektroodpady będą odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości w terminie 7 dni od przekazania zgłoszenia do Urzędu Miejskiego. Zgłoszenia można kierować osobiście do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, bądź pod nr tel. 56 6841579  wew. 52.

W celu obniżenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi PUKiM Ekosystem Sp. z o.o. stworzy możliwość odrębnego zbierania popiołu. W tym celu do posesji w obrębie miasta zostaną dostarczone dodatkowe pojemniki.

Na obszarach wiejskich mieszkańcy w dalszym ciągu mogą zbierać popiół do odrębnych pojemników zgłaszając ten fakt do Urzędu Miejskiego lub gromadzić go w pojemnikach na odpady zmieszane.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!