Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow WIZYTA JANINY OCHOJSKIEJ

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

WIZYTA JANINY OCHOJSKIEJ Drukuj
Wpisał: Ewa Szewczyk   
30.12.2016

1.jpg„ZAMIAST WALCZYĆ ZE ZŁEM, PRAKTYKUJCIE CODZIENNĄ DOBROCZYNNOŚĆ" -  WIZYTA JANINY OCHOJSKIEJ W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOWALEWIE POMORSKIM

W mediach niemal każdego dnia niepokoją nas alarmujące wieści o konfliktach zbrojnych, interwencjach, czy przejawach terroryzmu. Wiele z nich skutkuje śmiercią niewinnych ofiar. Zrujnowane miasta, domy zrównane z ziemią a w gruzach bezbronni ludzie, wołające o pomoc dzieci, których oczy przepełnione są łzami niezrozumienia. To smutny obraz dzisiejszego świata zbudowanego na konfliktach i nieporozumieniach międzyludzkich, wypełnionego nienawiścią i cierpieniem.  Obserwując go, zastanawiamy się czy istnieje jakaś granica człowieczeństwa? Czy my, świadkowie tej strasznej  rzeczywistości, jesteśmy w stanie zmienić ją na lepsze? Jak zbudować świat bez wojen, przemocy i nienawiści? Jak zachować pokój i zahamować zło rozlewające się na cały świat?

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II już wiedzą. Postanowili poszukać odpowiedzi na pytania nurtujące wielu z nas. W tym celu trzeba było wyjść poza granice Kowalewa i spojrzeć na świat oczami ludzi, którzy są w trudnej sytuacji - walczą o pokój przebywając na terenach objętych konfliktami zbrojnymi, lub zmagają się z kryzysami humanitarnymi. Nie byłoby to możliwe bez Polskiej Akcji Humanitarnej, która ukazała im rzeczywistość z perspektywy człowieka odpowiedzialnego za współczesną historię, wrażliwego na ludzkie cierpienie, mającego wpływ na losy świata. Gimnazjaliści przystąpili do projektu „Out of the box", stworzonego przez wyjątkowy zespół toruńskiego biura PAH, którym dowodzi Łukasz Bartosik - pomysłodawca działań nieschematowych, a przez to niewiarygodnie  skutecznych. Przez udział w bardzo złożonym projekcie, wirtualnym kontaktom z mieszkańcami Syrii i Ukrainy, uczniowie szybko przekonali się o konieczności wykorzystania własnego potencjału i możliwości zmiany  świata na lepsze. Zarazili się ideą pomagania potrzebującym i pod skrzydłami PAH-u przenieśli swoje działania na teren Kowalewa Pomorskiego. Działając na rzecz pokoju na świecie zorganizowali Tydzień Edukacji Globalnej. W dniach 14 - 20 listopada br. Gimnazjum zamieniło się w pokojową bazę. Wszystkie działania, które podjęli uczniowie miały jeden cel - uświadomienie jak ważną wartością jest POKÓJ. Zachęcały społeczność do krzewienia tej idei i budowania nowego, lepszego świata bez wojen, przemocy i nienawiści. Uświadamiały, że pokój jest w nas, a budowę lepszej rzeczywistości trzeba zacząć od siebie. Jak to zrobić? Receptę otrzymali od szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej. Wizyta Pani Janiny Ochojskiej była niesamowitym wydarzeniem uświetniającym dzień świąteczny w Gimnazjum. Znana na całym świecie działaczka społeczna szczerze i przejmująco opowiadała o świecie, którego nie zobaczymy w mediach, o skutkach jakie przynosi zło. Ale to, co najbardziej utkwiło w ich pamięci, co stanie się wskazówką w ich dalszych działaniach, to recepta na pokój wg Pani Janki. Podczas swojego spotkania z młodzieżą, zwróciła Ona szczególną uwagę na zaprzestanie walki ze złem, gdyż nie da się go w całości wyeliminować z życia. Prostszym i skuteczniejszym sposobem działania, jest praktykowanie codziennej dobroczynności. Pani Ochojska swoim świadectwem pokazała, że Jej słowa są prawdziwe i warto czynić dobro. PAH codziennie pomaga potrzebującym w krajach ogarniętych wojną, zapewniając tysiącom ludzi dostęp do wody, żywności, schronienia i leków. Obecnie przygotowuje się na przyjęcie 100 tys. uchodźców ze zrujnowanego Aleppo w pobliskich prowincjach. Społeczność Kowalewskiego Gimnazjum także przyłączyła się do pomocy potrzebującym. W ramach świątecznej akcji zebrali kwotę ponad 750 zł, którą na ręce Pani Ochojskiej przekazała Dyrektor Gimnazjum Pani Renata Faluta - Kaszubowska.  Wszyscy byli ogromnie wzruszeni, że mogli przyłączyć się do akcji SOSSyria. 

Wizyta Pani Janiny Ochojskiej na długo pozostanie w sercach Uczniów, Nauczycieli, Rodziców i Pracowników Gimnazjum. Jak powiedział Kuba - jeden z uczniów - „to tak jakby przyjechał do nas Robert Lewandowski". Jak donoszą media społecznościowe - te słowa, świąteczne, PAH-owe pierniki i pozytywna energia w sposób szczególny pozostały w pamięci Pani Ochojskiej.

 1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!