Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Samorząd w samorządzie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Samorząd w samorządzie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
11.01.2017
sam_w_samorzadzie11_01_17_00.jpgPrzedstawiciele władzy czyli samorząd uczniowski ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 10 stycznia br. spotkał się z przedstawicielem samorządu gminy czyli Burmistrzem Andrzejem Grabowskim. Samorząd tworzą: Przewodnicząca Karolina Małkiewicz, zastępca Michał Zacharek (nieobecny), sekretarz Martyna Boniecka i rzecznik Mikołaj Ciecierski.

Tego typu spotkania to już tradycja. Co roku nowo wybrany samorząd spotyka się z organem prowadzącym szkoły. Opiekunami samorządu są: p. Anna Jarecka i Justyna Bąkowska.

W czasie profesjonalnego wywiadu poruszono tematy bliskie młodzieży m.in. zmiany planowane w związku z nową reforma oświatową, obiekty sportowe czy obwodnica. Były też pytania bardzo osobiste dotyczące funkcji burmistrza.

Gratulując młodzieży angażowania się w życie społeczne szkoły Burmistrz podkreślał rangę wyboru w tajnych wyborach bezpośrednich. Jest to zaszczyt, ale i obowiązek. Dla wielu obecnych polityków udział w samorządzie szkolnym to pierwszy poważny krok do kariery.

Wiele inwestycji, szczególnie Centrum, skate park i pływalnia, jest efektem właśnie takich, corocznych spotkań z młodzieżą. Bardzo ważna jest wymiana doświadczeń i dzielenie się pomysłami. Rozumiem troskę i obawę uczniów o swoją przyszłość w związku z wprowadzaniem nowej reformy oświaty. Jako samorząd gminy i jako organ prowadzący będę podejmował wszystkie kroki, aby wdrażanie zapisów nowej ustawy było jak najmniej odczuwalne przez uczniów. Bardzo dziękuję młodzieży za udział w festynach i w imprezach gminnych oraz reprezentowanie gminy w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Jest to wspaniałą promocja- podkreślał na spotkaniu Burmistrz Andrzej Grabowski wręczając uczniom płyty w kolędami.

Goście w podziękowaniu za miły prezent przekazali na ręce burmistrza kwiat.

sam_w_samorzadzie11_01_17_01.jpg
 sam_w_samorzadzie11_01_17_02.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!