Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Samorząd w samorządzie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Samorząd w samorządzie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
11.01.2017
sam_w_samorzadzie11_01_17_00.jpgPrzedstawiciele władzy czyli samorząd uczniowski ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 10 stycznia br. spotkał się z przedstawicielem samorządu gminy czyli Burmistrzem Andrzejem Grabowskim. Samorząd tworzą: Przewodnicząca Karolina Małkiewicz, zastępca Michał Zacharek (nieobecny), sekretarz Martyna Boniecka i rzecznik Mikołaj Ciecierski.

Tego typu spotkania to już tradycja. Co roku nowo wybrany samorząd spotyka się z organem prowadzącym szkoły. Opiekunami samorządu są: p. Anna Jarecka i Justyna Bąkowska.

W czasie profesjonalnego wywiadu poruszono tematy bliskie młodzieży m.in. zmiany planowane w związku z nową reforma oświatową, obiekty sportowe czy obwodnica. Były też pytania bardzo osobiste dotyczące funkcji burmistrza.

Gratulując młodzieży angażowania się w życie społeczne szkoły Burmistrz podkreślał rangę wyboru w tajnych wyborach bezpośrednich. Jest to zaszczyt, ale i obowiązek. Dla wielu obecnych polityków udział w samorządzie szkolnym to pierwszy poważny krok do kariery.

Wiele inwestycji, szczególnie Centrum, skate park i pływalnia, jest efektem właśnie takich, corocznych spotkań z młodzieżą. Bardzo ważna jest wymiana doświadczeń i dzielenie się pomysłami. Rozumiem troskę i obawę uczniów o swoją przyszłość w związku z wprowadzaniem nowej reformy oświaty. Jako samorząd gminy i jako organ prowadzący będę podejmował wszystkie kroki, aby wdrażanie zapisów nowej ustawy było jak najmniej odczuwalne przez uczniów. Bardzo dziękuję młodzieży za udział w festynach i w imprezach gminnych oraz reprezentowanie gminy w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Jest to wspaniałą promocja- podkreślał na spotkaniu Burmistrz Andrzej Grabowski wręczając uczniom płyty w kolędami.

Goście w podziękowaniu za miły prezent przekazali na ręce burmistrza kwiat.

sam_w_samorzadzie11_01_17_01.jpg
 sam_w_samorzadzie11_01_17_02.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!