Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wywóz popiołu z palenisk domowych w obrębie miasta

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wywóz popiołu z palenisk domowych w obrębie miasta Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
13.01.2017
popiol_13_01_17_00.jpgW związku z licznymi pytaniami kierowanymi do tut. Urzędu dotyczącymi zasad gromadzenia i odbierania przez przedsiębiorcę popiołu z palenisk domowych wyjaśniamy, że PUKiM Ekosystem Sp. z o.o. z Wąbrzeźna zamierza wprowadzić system odrębnego zbierania popiołu z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta.

W chwili obecnej przedsiębiorca oczekuje na dostawę pojemników z tworzywa sztucznego na popiół od producenta.

Dyrektor przedsiębiorstwa zadeklarował, że bezzwłocznie po ich otrzymaniu pracownicy firmy rozwiozą kontenery do posesji w obrębie miasta. Właściciel firmy przewiduje, że zostaną one dostarczone w lutym br.

Zapotrzebowanie na dodatkowy pojemnik do zbierania popiołu należy zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu, biuro nr 2 w budynku przy ul. Św. Mikołaja 5 w Kowalewie Pomorskim lub pod nr tel. 56 6841579 wew. 52 w terminie do 25 stycznia 2017 r.

Odbiór popiołu następować będzie w terminach wskazanych w harmonogramie wywozu odpadów na 2017 r. Do czasu dostarczenia nowych pojemników popiół można w dalszym ciągu wrzucać do odpadów zmieszanych.

Na obszarach wiejskich, tak jak dotychczas, popiół będzie odbierany jedynie od tych właścicieli, którzy zgłosili do Urzędu Miejskiego chęć oddzielnego zbierania tej frakcji odpadu do własnych pojemników. W bieżącym sezonie grzewczym wykonawca usług nie przewiduje wyposażania nieruchomości na wsiach w dodatkowe pojemniki.

W przypadku dużego zainteresowania mieszkańców obszarów wiejskich segregacją popiołu, przedsiębiorca rozważy możliwość wprowadzenia pojemników na popiół na terenie całej gminy w przyszłym sezonie.

Nadmieniamy, że popiół z pojemników ocynkowanych będzie odbierany jedynie z obszarów wiejskich. Pojazdy, którymi będą odbierane odpady z terenu miasta nie są dostosowane do opróżniania tego rodzaju pojemników.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!