Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kulturalne obrady

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kulturalne obrady Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
19.01.2017
kulturalneobrady_18_01_17_000.jpgSpołeczna Rada Programowa ds. Kultury działa przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim od wielu lat. Jej priorytetową rolą jest poznanie potrzeb kulturalnych wszystkich grup społecznych oraz dotarcie do nich z ofertą.

Na swoim posiedzeniu w dniu 17 stycznia br. członkowie zapoznali się z zakresem funkcjonowania Domu Kultury w roku ubiegłym i planami na rok 2017. Sprawozdanie złożone przez dyrektor Barbarę Niewidział zostało przyjęte bez uwag.

Dom Kultury oraz Biblioteki wychodzą do społeczeństwa z bardzo bogatą ofertą. W minionym roku zorganizowano ponad 50 przeglądów, festiwali, turniejów, wieczorków i imprez. Placówkę odwiedziło prawie 19tys. osób. Wypożyczono prawie 15,5tys. książek, dokupując prawie 1000 nowych za ok. 18tys.zł. Przy placówce działa Chór 730-lecia, Koło Kobiet Kreatywnych, Koło Gospodyń Wiejskich, Grupa Wsparcia Czas, Stowarzyszenie ARS i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Prowadzone są zajęcia rękodzielnicze, plastyczne, rzeźbiarskie, szachowe, muzyczne i taneczne. Gminne Centrum Informacji poprzez udostępnianie sprzętu komputerowego pomaga znaleźć pracę, zaś Punkt Informacji Turystycznej promuje nasze walory przyrodnicze. Dużym zainteresowaniem cieszą się Wieczory Melomana (koncerty, przedstawienia teatralne). Placówka dzięki swojej operatywności pozyskuje środki nie tylko z konkursów, ale i z wynajmu pomieszczeń. Dyrektor placówki wręczyła członkom Rady wydaną kilka tygodni wcześniej płytę Chóru 730-lecia z kolędami. Natomiast członkowie rady na ręce Burmistrza Miasta przekazali płaskorzeźbę przedstawiająca obecny budynek urzędu. Autorem pracy jest p. Alina Piórkowska z koła rzeźbiarskiego działającego przy MGOK.   

Organizacja Wieczoru Melomana to jedna z lepszych propozycji kulturalnych jaką stworzyła placówka. Mieszkańcy, nawet spoza gminy chętnie kupują bilety, aby na miejscu obejrzeć artystów sceny teatru, operetki i opery. Niestety nie jesteśmy w stanie sfinansować wszystkich kosztów występów artystów sceny opery czy operetki. Widząc, że mieszkańcy chętnie kupują bilety mamy pewność, że nasza oferta jest trafiona. Jednocześnie w kalendarzu imprez w roku jest zawsze kilka bezpłatnych i otwartych występów - podkreślał zaproszony na posiedzenie Rady Burmistrz Miasta Andrzej GrabowskiAnalizując ostatnią dekadę widać, że sama kultura bardzo mocno ewoluowała. Nikt już nie powie, że z bogatej oferty korzystają tylko „mieszczuchy". Bardzo wiele imprez odbywa się na terenach wiejskich. Placówka realizuje projekt „Z wizytą u was" i wspiera Mikołajki czy dożynki wiejskie w poszczególnych sołectwach. W 2016 mieliśmy kilka wyjątkowych uroczystości. Nową formułę zyskało również powitanie Nowego Roku. Ta forma będzie kontynuowana. Na ukończeniu jest już opracowywanie kalendarza imprez sportowo- kulturalnych na ten rok. Opracowywana jest również dokumentacja na zagospodarowanie góry zamkowej na potrzeby kulturalne. W planie jest amfiteatr i modernizacja pomieszczeń domu kultury.

Na swoim posiedzeniu Rada powiększyła się o czterech nowych członków, którym Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i dyrektor MGOK Barbara Niewidział wręczyli Akty Powołania. Radę Programową tworzą: Maria Nowatka (PZERiI), Joachim Kupski (ToMiKo), Joanna Piasecka (Przedszkole Publiczne), Wiesław Kraśniewski (sołtys, radny), Ewa Żuławska (przedstawiciel WTZ), Katarzyna Jaguś (sołtys, prezes Stowarzyszenia), Jerzy Koralewski (Przewod. Komisji Oświaty), Zbigniew Kowalski (przedstawiciel wsi Wielkie Rychnowo), Teresa Grzelak (przedstawiciel wsi Borówno), Teresa Orłowska (przedstawiciel wsi Pruska Łąka), Magdalena Gadomska (prezes LGDDD, przedstawiciel wsi Chełmoniec), oraz nowi członkowie: Angelika Jagielska (przedstawiciel koła plastycznego), Daria Piątkowska (nauczyciel), Jolanta Zarembska (nauczyciel) i Sylwia Kin (przedstawiciel koła rzeźbiarskiego).

Najważniejszym zadaniem jakie Rada stawia przed sobą to dotarcie do środowisk wiejskich i rozeznanie ich potrzeb oraz zaangażowanie młodzieży (16-18 lat) w życie kulturalne gminy. Przecież stworzenie kół zainteresowań czy organizacja „Wieczoru Melomana" musi mieć odbiorców.

kulturalneobrady_18_01_17_001.jpg
 kulturalneobrady_18_01_17_002.jpg
 kulturalneobrady_18_01_17_003.jpg
 kulturalneobrady_18_01_17_004.jpg
 kulturalneobrady_18_01_17_005.jpg
 kulturalneobrady_18_01_17_006.jpg
 kulturalneobrady_18_01_17_007.jpg
 kulturalneobrady_18_01_17_008.jpg
 kulturalneobrady_18_01_17_009.jpg
 kulturalneobrady_18_01_17_010.jpg
 kulturalneobrady_18_01_17_011.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!