Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.05.2017
Z ostatniej chwili arrow LKS Promień arrow Przekaż 1%

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przekaż 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
12.04.2017
1procentlks_00_19_01_17.jpgPrzywilej otrzymywania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie posiadają : Ludowy Klub Sportowy „Promień" w Kowalewie Pomorskim i Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Trio"w Mlewie.

Każda nawet najmniejsza kwota jaką może przekazać każdy dokonujący rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym to duże wsparcia działań statutowych tych organizacji.

Jeden procent podatku mogą przekazać wszyscy podatnicy, którzy samodzielnie rozliczają się z podatku dochodowego, podatnik zrezygnuje aby rozliczenia w jego imieniu dokonał ZUS, KRUS lub też pracodawca.

A teraz jak przekazać 1 % podatku dla organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego działających na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.,
  • Ludowego Klubu Sportowego „Promień" w Kowalewie Pomorskim

  • Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Trio" w Mlewie

wystarczy wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania podatkowego, którego Państwo używacie każdego roku, a w nim odpowiednią rubrykę:

  • wpisując nr KRS 0000049585 w przypadku Ludowego Klubu Sportowego Promień ( można tu wskazać cel szczegółowy - rodzaj sekcji sportowej )

    oraz nr KRS 0000014020 Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Trio" w Mlewie.

Licząc na zrozumienie problemu i Państwa życzliwość pozostajemy z wyrazami szacunku.

 Burmistrz Miasta    V-ce Prezes LKS Promień
     
 Andrzej Grabowski     Stanisław Krauzewicz

(zamieszczono: 19.01.2017r.)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!