Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow II edycja konkursu Ekowypady za elektroodpady

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

II edycja konkursu Ekowypady za elektroodpady Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
19.01.2017
iiekoodpady_00_19_01_17.jpgW lutym br. rozpocznie się II edycja konkursu ekologicznego pod nazwą „Ekowypady za elektroodpady" skierowanego do uczniów Publicznego Gimnazjum i szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Organizatorami konkursu są: Burmistrz Miasta Kowalewo Pom. i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie.

Konkurs polega na selektywnej zbiórce zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych, a także baterii i nakrętek od butelek PET PE PEHD. Odpady te po przeliczeniu na punkty w oparciu o tabelę zawartą w regulaminie będą odbierane przez przedsiębiorstwo Ekosystem z Wąbrzeźna. Laureatem konkursu zostanie szkoła, która do 30 czerwca 2017 r. uzyska największą liczbę punktów w przeliczeniu na jednego ucznia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sierpniu 2017 r.

Pierwsza edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy. W zbiórkę elektroodpadów, baterii i nakrętek zaangażowały się dzieci, ich rodzice, młodzież, grono pedagogiczne, krewni i znajomi uczniów oraz lokalna społeczność. W trakcie trwania konkursu łącznie ze wszystkich szkół zebrano 4974 szt. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 700 kg baterii oraz 208 kg nakrętek.

W ramach nagród dla uczniów szkół biorących udział w II edycji konkursu przewidziano atrakcyjne wycieczki oraz udział w innych przedsięwzięciach o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!