Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow II edycja konkursu Ekowypady za elektroodpady

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

II edycja konkursu Ekowypady za elektroodpady Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
19.01.2017
iiekoodpady_00_19_01_17.jpgW lutym br. rozpocznie się II edycja konkursu ekologicznego pod nazwą „Ekowypady za elektroodpady" skierowanego do uczniów Publicznego Gimnazjum i szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Organizatorami konkursu są: Burmistrz Miasta Kowalewo Pom. i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie.

Konkurs polega na selektywnej zbiórce zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych, a także baterii i nakrętek od butelek PET PE PEHD. Odpady te po przeliczeniu na punkty w oparciu o tabelę zawartą w regulaminie będą odbierane przez przedsiębiorstwo Ekosystem z Wąbrzeźna. Laureatem konkursu zostanie szkoła, która do 30 czerwca 2017 r. uzyska największą liczbę punktów w przeliczeniu na jednego ucznia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sierpniu 2017 r.

Pierwsza edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy. W zbiórkę elektroodpadów, baterii i nakrętek zaangażowały się dzieci, ich rodzice, młodzież, grono pedagogiczne, krewni i znajomi uczniów oraz lokalna społeczność. W trakcie trwania konkursu łącznie ze wszystkich szkół zebrano 4974 szt. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 700 kg baterii oraz 208 kg nakrętek.

W ramach nagród dla uczniów szkół biorących udział w II edycji konkursu przewidziano atrakcyjne wycieczki oraz udział w innych przedsięwzięciach o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!