Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Drukuj
Wpisał: A.Szewczyk   
23.01.2017

Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach, obiektach, instalacjach oraz miejscach do 31 grudnia 2032 roku.

 

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.

Powyższą informację należy składać corocznie (bez wezwania), z podaniem danych za rok poprzedni w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Formularz do sporządzenia informacji można pobrać w  Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom -  Referat  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Działalności Gospodarczej , Plac Wolności 3 - pokój nr 3 ,  u sołtysa oraz na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.ornet.pl

Wcześniejsze  złożenie  informacji o  ilości i rodzaju azbestu na swoim terenie  i ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji prowadzonej przez gminę jest warunkiem  koniecznym  aby   zakwalifikować się w programach  dofinansowujących  utylizację azbestu . 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!