Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sołectwo Srebrniki ma nowego sołtysa

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sołectwo Srebrniki ma nowego sołtysa Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.01.2017

srebrniki_n_soltys_19_01_17_00.jpgW związku z rezygnacją p. Jerzego Behrendta z funkcji sołtysa wsi Srebrniki w dniu 20 stycznia br. mieszkańcy wsi wybrali na tę funkcję panią Danutę Wojciechowską. Frekwencja na zebraniu wyniosła 10,5% (obowiązkowe minimum to 10%).

Dziękując ustępującemu sołtysowi za dotychczasową parce na rzecz społeczeństwa Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wręczył pamiątkowy grawer, a nowej pani sołtys życzył wielu sukcesów i zapewnił o współpracy.

Pani Danuta Wojciechowska pełniła do tej pory funkcję członka rady sołeckiej w tej wsi, przez co na kolejnym zebraniu odbędą się wybory uzupełniające.

Pan Jerzy Behrendt piastował swoją funkcję od kwietnia 2013r. W tym okresie w sołectwie zmodernizowano drogę „Na Lądy" na odcinku 1,7km za kwotę prawie 800tys. zł. Samorząd pozyskał tu dofinansowanie z programu Ochrony Gruntów Rolnych w wys. 80tys. a budżet sołecki dołożył 29tys. Sołectwo aktywnie włączyło się również w ubiegłoroczny jubileusz 60-lecia OSP Srebrniki.

W trakcie zebrania mieszkańcy poruszyli również temat modernizacji drogi „Na Góry", ujętej w uchwale rady miejskiej z marca 2016r z przeznaczeniem do trwałego utwardzenia. Burmistrz Miasta omówił cały proces powstania tej uchwały oraz zasady jakimi kierowała się Komisja Drogowa oraz radni uchwalając w/w uchwałę. Podkreślał, że jedną z zasad priorytetowych było ujęcie z każdego zgłoszonego sołectwa po jednej drodze.

Burmistrz poinformował również o planach modernizacyjnych świetlicy wiejskiej z wykorzystaniem środków unijnych poprzez Lokalna Grupę Działania Dolina Drwęcy.

 srebrniki_n_soltys_19_01_17_01.jpg
 srebrniki_n_soltys_19_01_17_02.jpg
 srebrniki_n_soltys_19_01_17_03.jpg
 srebrniki_n_soltys_19_01_17_04.jpg
 srebrniki_n_soltys_19_01_17_05.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!