Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sołectwo Srebrniki ma nowego sołtysa

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sołectwo Srebrniki ma nowego sołtysa Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.01.2017

srebrniki_n_soltys_19_01_17_00.jpgW związku z rezygnacją p. Jerzego Behrendta z funkcji sołtysa wsi Srebrniki w dniu 20 stycznia br. mieszkańcy wsi wybrali na tę funkcję panią Danutę Wojciechowską. Frekwencja na zebraniu wyniosła 10,5% (obowiązkowe minimum to 10%).

Dziękując ustępującemu sołtysowi za dotychczasową parce na rzecz społeczeństwa Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wręczył pamiątkowy grawer, a nowej pani sołtys życzył wielu sukcesów i zapewnił o współpracy.

Pani Danuta Wojciechowska pełniła do tej pory funkcję członka rady sołeckiej w tej wsi, przez co na kolejnym zebraniu odbędą się wybory uzupełniające.

Pan Jerzy Behrendt piastował swoją funkcję od kwietnia 2013r. W tym okresie w sołectwie zmodernizowano drogę „Na Lądy" na odcinku 1,7km za kwotę prawie 800tys. zł. Samorząd pozyskał tu dofinansowanie z programu Ochrony Gruntów Rolnych w wys. 80tys. a budżet sołecki dołożył 29tys. Sołectwo aktywnie włączyło się również w ubiegłoroczny jubileusz 60-lecia OSP Srebrniki.

W trakcie zebrania mieszkańcy poruszyli również temat modernizacji drogi „Na Góry", ujętej w uchwale rady miejskiej z marca 2016r z przeznaczeniem do trwałego utwardzenia. Burmistrz Miasta omówił cały proces powstania tej uchwały oraz zasady jakimi kierowała się Komisja Drogowa oraz radni uchwalając w/w uchwałę. Podkreślał, że jedną z zasad priorytetowych było ujęcie z każdego zgłoszonego sołectwa po jednej drodze.

Burmistrz poinformował również o planach modernizacyjnych świetlicy wiejskiej z wykorzystaniem środków unijnych poprzez Lokalna Grupę Działania Dolina Drwęcy.

 srebrniki_n_soltys_19_01_17_01.jpg
 srebrniki_n_soltys_19_01_17_02.jpg
 srebrniki_n_soltys_19_01_17_03.jpg
 srebrniki_n_soltys_19_01_17_04.jpg
 srebrniki_n_soltys_19_01_17_05.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!