Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ewidencja ludności i USC - podsumowanie 2016 roku

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ewidencja ludności i USC - podsumowanie 2016 roku Drukuj
Wpisał: Bożena Kliber   
25.01.2017

usc_informacje_25_01_17_00.jpgWedług danych ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2016 roku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na pobyt stały zameldowanych było 11 417 osób, przed  rokiem  -  na dzień 31.12.2015 roku było 11 483 osób.

W roku 2016 urodziło się 117 nowych mieszkańców gminy  (jest to o 13 dzieci mniej niż w 2015 r.). Popularne imiona dzieci to: Julia, Nadia, Lena, Igor, Stanisław, Szymon.

W 2016 r., 131 mieszkańców gminy zmieniło stan cywilny poprzez zawarcie małżeństwa.

W roku 2016 zmarło 112 mieszkańców gminy ( to o 7 zgonów mniej niż w roku 2015).

Pełnoletność w minionym roku osiągnęło 148 osób (w roku 2015 było ich 135).

Największy  ruch  panuje  w  związku  z  wymianą  dowodów  osobistych:  w  roku  2016 nowe dokumenty otrzymało 1455 osób (w roku 2015 wydano ich 1082).

W tutejszym USC sporządzono 16 aktów urodzenia (dotyczą dzieci urodzonych za granicą - Wielka Brytania, USA, Niemcy, Norwegia).

Na ślubnym kobiercu na terenie gminy (ślub cywilny, konkordatowy i za granicą) stanęło 85 par (w roku 2015 było ich 67).

Duża jest liczba powiadomień o rozwodzie - w roku 2016 było ich 28 (w roku 2015 - 25).

W roku 2016 w USC sporządzono 58 aktów zgonu (w roku 2015 także sporządzono 58 aktów).

W roku 2016 medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymało 6 par (w roku 2015 było ich 4). Zachęcamy pary  małżeńskie z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim oraz ich bliskich do składania w USC wniosków o medale.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!