Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ewidencja ludności i USC - podsumowanie 2016 roku

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ewidencja ludności i USC - podsumowanie 2016 roku Drukuj
Wpisał: Bożena Kliber   
25.01.2017

usc_informacje_25_01_17_00.jpgWedług danych ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2016 roku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na pobyt stały zameldowanych było 11 417 osób, przed  rokiem  -  na dzień 31.12.2015 roku było 11 483 osób.

W roku 2016 urodziło się 117 nowych mieszkańców gminy  (jest to o 13 dzieci mniej niż w 2015 r.). Popularne imiona dzieci to: Julia, Nadia, Lena, Igor, Stanisław, Szymon.

W 2016 r., 131 mieszkańców gminy zmieniło stan cywilny poprzez zawarcie małżeństwa.

W roku 2016 zmarło 112 mieszkańców gminy ( to o 7 zgonów mniej niż w roku 2015).

Pełnoletność w minionym roku osiągnęło 148 osób (w roku 2015 było ich 135).

Największy  ruch  panuje  w  związku  z  wymianą  dowodów  osobistych:  w  roku  2016 nowe dokumenty otrzymało 1455 osób (w roku 2015 wydano ich 1082).

W tutejszym USC sporządzono 16 aktów urodzenia (dotyczą dzieci urodzonych za granicą - Wielka Brytania, USA, Niemcy, Norwegia).

Na ślubnym kobiercu na terenie gminy (ślub cywilny, konkordatowy i za granicą) stanęło 85 par (w roku 2015 było ich 67).

Duża jest liczba powiadomień o rozwodzie - w roku 2016 było ich 28 (w roku 2015 - 25).

W roku 2016 w USC sporządzono 58 aktów zgonu (w roku 2015 także sporządzono 58 aktów).

W roku 2016 medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymało 6 par (w roku 2015 było ich 4). Zachęcamy pary  małżeńskie z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim oraz ich bliskich do składania w USC wniosków o medale.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!