Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow 66 osób podjęło pracę

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

66 osób podjęło pracę Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.01.2017

3.jpgW ramach programu prac społecznie- użytecznych 66 osób w gminie Kowalewo Pomorskie podjęło pracę w jednostkach samorządowych. W okresie od 1 lutego do 31 stycznia 2018r. będą mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i dać poznać pracodawcy.  

W dniu 30 stycznia z nowymi pracownikami spotkał się główny płatnik, czyli burmistrz Andrzej Grabowski oraz kierownicy jednostek w których będą pracować: urzędu, placówek oświatowych, opieki społecznej i domu kultury. Łącznie jest to 10 placówek.

Zabierając głos na spotkaniu Burmistrz Andrzej Grabowski zachęcał do wykazania się w nowej pracy. Zapewniał, że obowiązywać ich będą wszystkie wymogi jakie stawia pracodawca, czyli przede wszystkim dyscyplina pracy (punktualność, przestrzeganie prawa) i służebność społeczeństwu.

Pracując w jednostkach podległych samorządowi gminy będziecie Państwo mieli bliski kontakt z interesantami. Jest to bardzo zobowiązujące. Mam nadzieje, że nie zawiedziecie państwo pokładanych nadziei. W stosunku do 5 osób, które nie przybyły na dzisiejsze spotkanie, a nie będą miały wiarygodnego usprawiedliwienia, już wyciągnięte będą odpowiednie konsekwencje, a na miejsce tych osób wejdą kolejne z długiej listy rezerwowej - podkreślał burmistrz.

Program PSU jest w 60% dofinansowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Nasza gmina skorzystała ze 100% puli środków o jakie mogliśmy się ubiegać. Z prac społecznie użytecznych mogą korzystać osoby bezrobotne zarejestrowany w PUP i korzystające z opieki społecznej. Pracownik tygodniowo musi przepracować 10 godzin. Koszt 1 godziny wynosi 8,10zł. na rękę. Jest to identyczna kwota jaką otrzymują osoby o najniższej krajowej czyli 13zł. brutto. Kwota ta nie jest wliczana do dochodu obliczanego na potrzeby pomocy społecznej, a jedynie do dodatku mieszkaniowego. Porzucenie pracy wiąże się z utratą świadczeń socjalnych z opieki społecznej jak i świadczeń z PUP (ubezpieczenie) na okres 9 miesięcy. Jedyną formą rezygnacji bez negatywnych skutków jest podjęcie zatrudnienia na innej formie umowy.

 psu_2017.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!