Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dzień Ochrony Danych Osobowych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dzień Ochrony Danych Osobowych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.02.2017

Już po raz jedenasty w Polsce w dniu 28 stycznia obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Został on ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Uznając konieczność pogodzenia podstawowych wartości, takich jak poszanowanie prawa do prywatności i swobody przepływu informacji między ludźmi, Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela. Zamiarem Rady Europy było ponadto uwrażliwienie obywateli na ochronę danych, a także poinformowanie ich o przysługujących im prawach oraz o dobrych praktykach.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie.

Gromadzeniem i przetwarzaniem wielkich zasobów danych stwarza zagrożenie prywatności dla osób fizycznych. Często dane pozyskiwane są bez naszej wiedzy i zgody. Na ich bazie powstają produkty marketingowe. Bazy z danymi ( adresy, kontakty telefoniczne i e-mailowe) to bardzo cenny towar na rynku, szczególnie dla firm reklamowych, bankowych, czy ubezpieczeniowych.

Przeciętny Kowalski może być łatwą ofiarą kradzieży swoich danych osobowych. O takich przypadkach czytamy codziennie. Skradziona tożsamość posłużyć może do wzięcia kredytu na samochód czy mieszkanie, do wynajęcia a nie zapłacenia hotelu albo samochodu. Poznanie hasła dostępu do konta e-mailowego może zakończyć się dla pokrzywdzonego nawet postępowaniem ze strony wymiaru sprawiedliwości. Z ukradzionego adresu internetowego wysyłane są groźby, szantaże, czy alarmy bombowe.  

Jak wskazują badania przeprowadzone w 2013 roku przez firmę Fellowes, 33% z Polaków spotkało się kiedykolwiek z utratą danych osobowych, z czego w 19% przypadków dotyczyło to ich samych.

Jednocześnie ponad ¾ z badanych nigdy nie interesowało się tym, co dzieje się z kserokopią dowodu osobistego po podpisaniu umowy. A przecież dowody osobiste pokazujemy w wypożyczalniach sprzętu, na poczcie, czy w recepcji hotelowej.

PAMIĘTAJ

- Nie należy udostępniać osobom postronnym dowodów osobistych, dokumentów (umowy, polisy), które zawierają dane osobowe. Ewentualne ich spisywanie czy kserowanie powinno odbywać się zawsze przy właścicielu dokumentu.  

- stare dokumenty (polisy ubezpieczeniowe, rachunki) niszcz dokładnie,

- Każda utrata danych poprzez kradzież dokumentów tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty) powinna być natychmiast zgłaszana, a dokument (szczególnie karty kredytowe) zastrzegany.

- stosuj unikalne i skomplikowane hasła do swoich serwisów internetowych. Zmieniaj je.

-  korzystaj z Internetu tylko pochodzącego z zaufanego źródła.

Uważaj, co i gdzie zamieszczasz na profilach społecznościowych.
Dane osobowe to nie tylko tekst, lecz również zdjęcia.

Karolina Kowalska
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Urząd Miejski Kowalewo Pom.   

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!