Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zawodowcy i ochotnicy podsumowali rok.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zawodowcy i ochotnicy podsumowali rok. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.02.2017

1.jpg      Początek roku to okres podsumowań i planów. W dniu 31 stycznia br. takiego bilansu dokonali strażacy zawodowcy i współpracujący z nimi ochotnicy działający na terenie powiatu golubsko- dobrzyńskiego. Zaprosili do swojego grona placówki współpracujące czyli: kominiarzy, nadleśnictwo, nadzór budowlany oraz samorządowców. Gminę Kowalewo Pomorskie reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski jako samorządowiec i jako prezes zarządu oddz. Miejsko-Gminnego Zw. OSP i członek zarządu oddziału wojewódzkiego Zw. OSP RP. Komendę Wojewódzką PSP reprezentował komendant Janusz Halak.

Jako gospodarz spotkania komendant powiatowy PSP mł. bryg. Paweł Warlikowski przedstawił statystykę, która pokazała, że nasz powiat może być dumny ze swojej działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa p.poż oraz samej profilaktyki. Bardzo dobra współpraca z druhami ochotnikami, nie tylko z jednostek działających w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, przekłada się na spadek ilości zdarzeń jak i szkód przez nie spowodowanych.  

Miniony rok nie był zły dla naszej jednostki. Nikt ze strażaków PSP czy OSP nie uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas działań ratowniczo- gaśniczych. W minionym roku odnotowano 736 zdarzeń, w tym pożary to jedynie 125. Pozostałe to wypadki drogowe, usuwanie skutków anomalii pogodowych oraz zaczadzenia. Jednak porównując z latami wcześniejszymi te liczby maleją. W 2015 roku było to: 947 zdarzeń, w tym 161 to pożary, 772 miejscowe zagrożenia i 14 to fałszywe alarmy. W wielu wyjazdach uczestniczą wspólnie z zawodowcami również  ochotnicy. Do najpoważniejszych zdarzeń doszło w gminie Kowalewo Pomorskie. Pożar chlewni w Szychowie, w Marianach kolizja samochodu wiozącego butle gazowe z pociągiem oraz wypadek drogowy w Elzanowie, w którym zginęły trzy osoby. Strażacy zawodowcy z PSP oraz ochotnicy wspaniale się uzupełniają. Dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządami, które rozumieją potrzeby strażaków i wspierają ich finansowo możemy zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, zadbać o ich mienie i życie- podkreślał komendant PSP Paweł Warlikowski- nasilającym się zagrożeniem, którego liczebność zastraszająco wzrosła jest pożar sadzy w kominie i zaczadzenie. Właśnie temu ostatniemu zagrożeniu poświęcone są ostatnie akcje informacyjne. Zachęcamy do wyposażenia nieruchomości w czujniki, które mogą uratować życie.

Straż zaprezentowała dane statystyczne na temat wyposażenia poszczególnych jednostek, oraz samej PSP, poinformowała o ilości przeprowadzonych kontrolach p.poż oraz zaprezentowała zasady pierwszej pomocy.

2016 w gminie Kowalewo Pomorskie liczba wszystkich zdarzeń wyniosła 188, zaś w 2015 było to 146. Wzrost zdarzeń nastąpił o 27%. Natomiast spadła o 31% liczba pożarów z 51 do 35 w 2016r. Na 188 zdarzeń, aż w 177 uczestniczyli druhowie ochotnicy.

Najbardziej aktywne z 13 jednostek OSP są: OSP W. Rychnowo 83 wyjazdy, OSP Kowalewo- 73   (obie jednostki działają w KSRG), Mlewo 9, OSP Pluskowęsy 7, OSP Sierakowo 5, OSP Srebrniki 2 oraz OSP Mariany 1.

8.jpg

7.jpg

6.jpg

5.jpg

4.jpg

3.jpg

2.jpg

1.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!