Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.01.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zebrania druhów ochotników

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zebrania druhów ochotników Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
03.04.2017
osp_rychnowo_03042017_00.jpg
Zwyczajowo pierwszy kwartał roku to czas zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. W gminie Kowalewo Pomorskie działa ich 12, z czego dwie (Kowalewo i Wielkie Rychnowo) działają w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. W 2016r. odbyło się kilka poważnych uroczystości, m.in. XI Zjazd oddz. Miejsko- Gminnego Zw. OSP RP oraz Święto Floriana i II Zawody Strzeleckie Strażaków.
Nie zapomniano o odtwarzaniu majątku strażackiego i doposażeniu. Strażacy obstawiali imprezy gminne, m.in. rajd rowerowy, dożynki, wyścigi kolarskie.
Za nami bardzo aktywny rok. Przeprowadziliśmy kampanię sprawozdawczo- wyborczą, która zakończyła się zjazdem. W minionym roku strażacy brali udział w 188 wyjazdach. Dla porównania w 2015 było ich 147. Jest to wzrost o 27%. Natomiast spadła o 31% liczba pożarów z 51 do 35 w 2016r. Najbardziej aktywne z 12 jednostek OSP są: OSP W. Rychnowo 83 wyjazdy, OSP Kowalewo- 73, (obie jednostki działają w KSRG), Mlewo 9, OSP Pluskowęsy 7, OSP Sierakowo 5, OSP Srebrniki 2 oraz OSP Mariany 1. Te trzy najpoważniejsze to pożar chlewni w Szychowie, w Marianach kolizja samochodu wiozącego butle gazowe z pociągiem oraz wypadek drogowy w Elzanowie, w którym zginęły trzy osoby. Jednostka OSP Srebrniki świętowała jubileusz 60-lecia istnienia. Dzięki prężnej działalności i wsparciu sponsorów jednostka OSP Pluskowęsy pozyskała nowy samochód, a swój stary przekazała do OSP Kiełpiny. Jednostki OSP Kowalewo i OSP Sierakowo zamieniły się pojazdami. W tym miejscu bardzo dziękuję również radom sołeckim, za przekazywane z budżetów wiejskich środki na codzienne funkcjonowanie lokalnych jednostek- informuje druh prezes Zarządu MG OSP burmistrz Andrzej Grabowski-przed nami również aktywny rok. Dwie jednostki: OSP Pluskowęsy i OSP Mariany świętować będą swoje jubileusze. Samorząd planuje modernizację świetlic w których druhowie się spotykają m.in. w Marianach, Srebrnikach i w Chełmońcu. Tegoroczne dożynki pierwszy raz odbędą się na terenie wiejskim (parafia Chełmonie). Będzie to nie lada wyzwanie dla tamtejszych druhów.

Jako pierwsi sprawozdanie za rok 2016 złożyła w dniu 4 lutego jednostka OSP Pruska Łąka. Jest to jednostka prewencyjna, która nie wyjeżdża do akcji pożarowych, a jedynie prowadzi pogadanki i wspiera radę sołecką przy organizacji imprez. Liczy 11 członków. Reprezentacja jednostki uczestniczy wraz ze sztandarem w uroczystościach gminnych: dożynki, Św. Florian jak i uroczystościach pogrzebowych. Prezes Jerzy Grzelak i strażacy zapewniali o dalszej współpracy z sołtysem Zbigniewem Manikowskim i z paniami z KGW w organizacjach imprez oraz przy pracach porządkowych wokół świetlicy wiejskiej.

osp_plaka_130217_01.jpg
 osp_plaka_130217_02.jpg

 

Jednostka OSP Kiełpiny odbyła swoje zebranie 18 lutego. Liczy ona 36 członków, w tym 12 osobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Chłopców. Jednostka zorganizowała Dzień Dziecka, wspiera w funkcjonowaniu radę sołecką, panie z KGW oraz parafię. Zorganizowano dzień dziecka i zabawę karnawałową. Nie zapomniano o swoim majątku. Naprawiono schody przed świetlicą i dokupiono sprzętu - okap kuchenny, węże. W roku 2017 zakupiony będzie sprzęt grający, bosak, rozdzielacz i 3 mundury. Jednostka planuje zorganizowanie dla swoich druhów II już zawodów strzeleckich.

Strażacy z Kiełpin otrzymali w tym roku od strażaków z Pluskowęs ich samochód marki Żuk. Swój stary pojazd przekazali do OSP Rychnowo jako eksponat muzealny.

Bardzo dziękuję, że mieszkańcy Kiełpin, pomimo, że mają swoją jednostkę dofinansowali zakup samochodu strażackiego dla sąsiedniej jednostki z Pluskowęs- podkreślał na zebraniu druh prezes zarządu oddz. MG Andrzej Grabowski.

Do podziękowań przyłączyli się strażacy z Pluskowęs: prezes Przemysław Lewandowski i druh radny Jarosław Lewandowski.

Oprócz prezesa MG w spotkaniu uczestniczyli: wiceprezesi zarządu MG: Jerzy Behrendt, Piotr Strzelecki i Karolina Kowalska. W imieniu jednostki OSP Wielkie Rychnowo prezes Piotr Strzelecki podziękował za przekazanie samochodu marki Żuk.

osp_kielpiny_200217_01.jpg
 osp_kielpiny_200217_02.jpg
 osp_kielpiny_200217_03.jpg
 osp_kielpiny_200217_04.jpg
 osp_kielpiny_200217_05.jpg
 osp_kielpiny_200217_06.jpg

W dniu 18.02.17. walne odbyła jednostka OSP Lipienica. Jednostka liczy 34 druhów w tym 8 druhenek. W minionym roku jednostka zakupiła hełmy bojowe i pasy. Zagospodarowali teren wokół świetlicy wraz z nasadzeniem drzewek oraz zorganizowali piknik.

W bieżącym roku jednostka planuje zawieszenie na obiekcie nowej tablicy z nazwą OSP Lipienica.

Samorząd gminy w zebraniu reprezentowała Edyta Jasińska i radny Michał Klafczyński, zarząd MG komendant Jarosław Kalinowski a państwową straż pożarną mł. bryg. Karol Cachnij

osp_lipienica_220217_01.jpg
 osp_lipienica_220217_02.jpg
 osp_lipienica_220217_03.jpg

OSP Chełmoniec na swoim zebraniu sprawozdawczym w dniu 18 lutego br.

Prezes Jan Fiedorek poinformował o pracach realizowanych przez strażaków w minionym roku. W bieżącym planują prace przy samochodzie poprzez wymianę akumulatora i pompki paliwowej. Odświeżenia wymaga również pomieszczenie strażackie.

Samorząd gminy w zebraniu reprezentowali: Pełnomocnik Burmistrza Ilona Rybicka i w drugiej części radny Michał Klafczyński. Samorząd gminy w planach powziął pozyskanie środków unijnych na kolejne prace remontowo- modernizacyjne w świetlicy wiejskiej, gdzie swoją siedzibę ma jednostka. Wniosek na dofinansowanie procedowany będzie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dolina Drwęcy. 

osp_chelmoniec_220217_01.jpg
 osp_chelmoniec_220217_02.jpg
 osp_chelmoniec_220217_03.jpg

 

W dniu 24.02.2017 r. w jednostce OSP Srebrniki odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP. Liczy ona 18 druhów. W zebraniu uczestniczyli także druh Piotr Strzelecki - Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Zw. OSP w Kowalewie Pomorskim, druh Ryszard Świętalski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP w Golubiu - Dobrzyniu, pani Danuta Wojciechowska - sołtys sołectwa Srebrniki oraz Agnieszka Szewczyk - pracownik Urzędu Miejskiego.

W roku 2016 jednostka OSP obchodziła jubileusz 60 - lecia istnienia. W swoim wystąpieniu prezes jednostki Jerzy Behrendt podziękował druhom za pomoc przy współorganizacji uroczystości. W bieżącym roku sprawozdawczym druhowie zaplanowali przeprowadzenie prac porządkowych przy remizie.

ospsrebrniki_01_03_03_17.jpg
 ospsrebrniki_02_03_03_17.jpg

W dniu 25.02.2017 zebranie sprawozdawcze odbyła jednostka OSP Mariany. Liczy ona 18 druhów. Na zebraniu obecni byli również Jerzy Behrendt - Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Zw. OSP w Kowalewie Pomorskim oraz pani Monika Piróg - sołtys sołectwa Mariany. Samorząd gminy reprezentowała pani Agnieszka Szewczyk

W roku bieżącym jednostka OSP zamierza zorganizować 50 - lecie swojego istnienia. Zaplanowany jest również remont budynku świetlicy w Marianach.

ospmariany_01_03_03_17.jpg
 ospmariany_02_03_03_17.jpg

 

W dniu 11.03.2017r. zebranie sprawozdawcze odbyła jednostka OSP Kowalewo Pomorskie, która wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Jednostka liczy 30 druhów.

Na zebraniu obecni byli : Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu bryg. mgr. Paweł Warlikowski, przedstawiciel Zarządu Oddziału M-G Zw OSP RP w Kowalewie Pomorskim - dh Edyta Jasińska oraz sołtysi: p. Adam Arbart - sołtys sołectwa Kowalewo Pomorskie, p. Jan Trzciński - sołtys sołectwa Zapluskowęsy, p. Kazimierz Kropkowski - sołtys sołectwa Szychowo.

Prezes jednostki dh Janusz Kalinowski z okazji przypadającego w dniu zebrania Dnia Sołtysa złożył obecnym sołtysom życzenia oraz podziękował za przekazywane w ramach funduszu sołeckiego znaczące środki finansowe na dofinansowanie jednostki.

Kapelan Gminny - Ks. Marek Wysocki na ręce druhów ochotników z OSP Kowalewo Pomorskie złożył podziękowania dla wszystkich strażaków z terenu gminy za ich czynny udział w uroczystościach kościelnych.

W roku 2016 jednostka OSP Kowalewo Pomorskie zorganizowała festyn strażacki, który miał na celu zachęcenie do wstępowania w szeregi OSP. Ze środków budżetu gminy sfinansowano wymianę stolarki okiennej w budynku OSP.

W roku 2017 jednostka OSP otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy . Samochód zostanie zakupiony w ramach projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- etap II". Pojazd dofinansowany zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oddziału Zarządu Woj. Zw. OSP RP w Toruniu, WFOŚiGW oraz samorządu gminy Kowalewo Pomorskie. Przewidywany koszt zakupu wynosi 700 tys. zł, w tym ponad 251 tys. zł stanowi dotacja gminy.

E. Jasińska

osp_kowalewo_01_17_03_17.jpg
 osp_kowalewo_02_17_03_17.jpg
 osp_kowalewo_03_17_03_17.jpg
 osp_kowalewo_04_17_03_17.jpg
 osp_kowalewo_05_17_03_17.jpg

W dniu 18 marca br. zebranie sprawozdawcze odbyła jednostka z Mlewca. Jednostka liczy 21 druhów. W walnym jednostki uczestniczył wiceprezes zarządu MG Jerzy Behrendt oraz członek zarządu, przedstawiciel samorządu Edyta Jasińska. W minionym roku jednostka przy współpracy z sołtysem i radą sołecką zorganizowała Dzień Dziecka. Druhowie dbają o porządek wokół świetlicy wiejskiej.

osp_mlewiec_21032017_01.jpg
osp_mlewiec_21032017_02.jpg
 osp_mlewiec_21032017_03.jpg

Jednostka OSP Sierakowo spotkała się 18 marca. Na swoim posiedzeniu gościli przedstawiciela PSP Mieczysława Gutmańskiego oraz przedstawiciela samorządu gminy Ilonę Rybicką oraz delegację z OSP Pluskowęsy. Uczczono chwilą ciszy pamięć śp. Wiesława Ludwik- byłego naczelnika.

W planach na ten rok jednostka chce odmalować swój pojazd, dbać o porządek wokół obiektu i współpracować z sołtysem i radą sołecką.

W imieniu rady sołeckie strażak-radny Marcin Dunajski dziękował za współpracę przy ubiegłorocznej wizycie młodzieży z Gabonu (Afryka), która gościła u nich w ramach Światowych Dni Młodzieży.

osp_sierakowo_21032017_01.jpg
 osp_sierakowo_21032017_02.jpg
 osp_sierakowo_21032017_03.jpg
 osp_sierakowo_21032017_04.jpg

W dniu 25.03.2017 w jednostce OSP Mlewo odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP. Jednostka liczy 26 członków zwyczajnych, 7 honorowych oraz 2 wspierających.

Na zebraniu obecni byli również p. Andrzej Wiśniewski, mł. bryg. mgr inż. Karol Cachnij z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu oraz Agnieszka Szewczyk, pracownik Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Podczas zebrania Zarząd Jednostki OSP podziękował panu Zbigniewowi Bojanowskiemu, za społeczna pracę na rzecz jednostki OSP Mlewo.

Na rok 2017 jednostka zaplanowała przeprowadzenie prac porządkowych przy remizie.

A.Szewczyk

 osp_mlewo_1.jpg
 osp_mlewo_2.jpg
 osp_mlewo_3.jpg

W dniu 31 marca w jednostce OSP Wielkie Rychnowo podsumowano miniony rok i zaplanowano obecny. Jednostka jako jedna z dwóch w gminie należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, a co się z tym wiąże musi być w pełni dyspozycyjna i w razie zagrożenia działać jak zawodowa straż. Liczy sobie 56 druhów. W minionym roku uczestniczyła w 83 zdarzeniach (na łącznych 188 w gminie). Przy jednostce działa 16-osobowa orkiestra dęta orz młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopców - 9 osób i dziewcząt - 9 osób. W czasie zebrania nie zapomniano o przyjaciołach straży. Z zaproszenia skorzystali: Prezes Zarządu MG OSP burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, wiceprezesi: Jerzy Behrendt i Karolina Kowalska, wiceprezes zarządu powiatowego OSP Ryszard Świętalski, sołtysi: W. Rychnowa Zdzisław Czarnomski i Borówna Adam Styczeń, oraz komendant PSP Paweł Warlikowski. Strażacy chwilą ciszy uczcili pamięć dwóch druhów, którzy w minionym roku odeszli na wieczną wartę.

W czasie zebrania prezes Piotr Strzelecki podziękował druhom za pomoc w organizacji festynu odpustu Św. Jana, Wieczoru Kolęd oraz obstawy wyścigów kolarskich. Jednostka w tym roku planuje przeprowadzić prace porządkowe wokół obiektu, wymienić drzwi garażowe i pozyskać ciężki samochód pożarniczy.

Zabierając głos prezes Zarządu MG Andrzej Grabowski pogratulował druhom tak dużej liczby młodzieży w swoich szeregach.

Strażacy -jak sama nazwa mówi -ochotnicy są siłą wspierającą zawodowców. W gminie Kowalewo Pomorskie jest 12 jednostek. Każda ma swoje potrzeby o które dba m.in. samorząd. Wiele z nich pozyskuje od sponsorów środki na wyposażenie. Kilka z nich pozyskało używane samochody strażackie do których 50% dołożył samorząd gminy. W ten sposób samochody pozyskały: OSP Mlewo, OSP Sierakowo i OSP Pluskowęsy. Jednostka OSP Wielkie Rychnowo jako jedyna otrzymała nowy samochód. Obecnie ma ich 4, co jest dużo nawet jak na jednostkę KSRG. W tym roku nowy samochód trafi do jednostki OSP Kowalewo Pomorskie, która również jest w KSRG- informował na zebraniu druh Grabowski.

osp_rychnowo_03042017_01.jpg
 osp_rychnowo_03042017_02.jpg
 osp_rychnowo_03042017_03.jpg
 osp_rychnowo_03042017_04.jpg
osp_rychnowo_03042017_05.jpg
 osp_rychnowo_03042017_06.jpg
 osp_rychnowo_03042017_07.jpg
 osp_rychnowo_03042017_08.jpg

 

(zamieszczono: 14.02.2017r.)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!