Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sezon grypowy 2016/2017 sytuacja w powiecie golubsko-dobrzyńskim

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sezon grypowy 2016/2017 sytuacja w powiecie golubsko-dobrzyńskim Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
16.02.2017
grypa_16_02_17_00.jpgGrypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusa grypy. Choroba  atakuje górne lub dolne drogi oddechowe. Do zakażenia wirusem  dochodzi drogą kropelkową, w związku z czym bardzo łatwo zarazić się tą chorobą od osoby chorej. 

Sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Przyczyną corocznych, sezonowych wzrostów zachorowań na grypę w okresie jesienno-zimowym są wirusy grypy typu A i B.

grypa_16_02_17_01.jpgPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu  informuje, że  w bieżącym sezonie epidemicznym (od 1 października 2016 roku do 7 lutego 2017 roku) w powiecie golubsko-dobrzyńskim odnotowano 1191 zachorowań na grypę, infekcje grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych, co w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego sezonu epidemicznego stanowi o 457 przypadków więcej (2015/2016 - 734).

Porównanie sezonu epidemicznego grypy 2015/2016 i 2016/2017
w powiecie golubsko-dobrzyńskim
grypa_16_02_17_02.jpg

W okresie od 1 października 2016 roku do 7 lutego 2017 roku hospitalizacji wymagało 8 chorych, u których powodem skierowania do szpitala były objawy ze strony układu oddechowego (100% przypadków). Hospitalizacja nie została potwierdzona przez podmioty lecznicze.

W tym okresie w powiecie golubsko-dobrzyńskim nie stwierdzono grypy potwierdzonej laboratoryjnie, ani zgonu z powodu zakażenia wirusem grypy.

W powyższym okresie najwięcej zachorowań odnotowano w grupie wiekowej 15-64 lata (51% ogółu chorych), najmniej natomiast wśród osób powyżej 65 roku życia (8% ogółu chorych), co przedstawiono na wykresie poniżej.

Udział grup wiekowych w zgłaszanych przypadkach infekcji grypopodobnych i ostrych zakażeń dróg oddechowych w okresie od 1 października 2016 roku do 1 lutego 2017 roku.grypa_16_02_17_03.jpg

Sytuacja epidemiologiczna grypy i infekcji grypopodobnych w powiecie golubsko-dobrzyńskim jest stale monitorowana przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W ostatnim okresie sprawozdawczym (od 1 do 7 lutego 2017 roku) w powiecie golubsko-dobrzyńskim odnotowano 221 zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę. Najwięcej zachorowań notowano w grupie wiekowej 15-64 lata (59,7% ogółu chorych), najmniej natomiast wśród osób powyżej 65 roku życia (9,5% ogółu chorych). Jedna osoba została skierowana do szpitala ze względu na objawy ze strony układu oddechowego.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że rocznie na grypę może chorować 5%-10% dorosłych i 20%-30% dzieci. Na całym świecie szacuje się, że corocznie zachorowania na grypę są przyczyną około 3 do 5 milionów przypadków ciężkich powikłań pogrypowych, a około 250 000 do 500 000 zgonów.

Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu przypomina, że najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania i związanych z nim powikłań jest profilaktyka pod postacią corocznego szczepienia poprzedzającego sezon zachorowań na grypę. Szczepienia są zalecane przez ekspertów wszystkim osobom powyżej 6 miesiąca życia, a w szczególności:

  • osobom chorym na choroby przewlekłe,

  • zdrowym dzieciom w wieku od 6 miesiąca życia do 18 roku,

  • osobom w wieku powyżej 55 lat,

  • pracownikom ochrony zdrowia oraz placówek zapewniających opiekę osobom chorym i niepełnosprawnym,

  • pracownikom wykonującym zawody wymagające ciągłego kontaktu z ludźmi.

Z tej formy profilaktyki przeciwgrypowej korzysta zaledwie 2% populacji zamieszkującej powiat golubsko-dobrzyński (2014 rok- 2,25%, 2015 rok- 2 %, 2016 rok- 2,16%).

W celu zapobieżenia zachorowaniu i dalszemu szerzeniu się grypy sezonowej, oprócz szczepienia ochronnego, zaleca się:

  • regularne mycie rąk. Częste mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe środkiem dezynfekującymi na bazie alkoholu, zmniejsza ryzyko zakażenia przenoszonego przez ręce zanieczyszczone wirusami grypy,

  • unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi,

  • w przypadku wystąpienia objawów grypowych pozostanie w domu, a gdy konieczne jest przebywania poza domem - unikanie tłumu i masowych zgromadzeń,

  • unikanie dotykania powierzchni i elementów wyposażenia w miejscach publicznych, środkach transportu,

  • zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, najlepiej przy pomocy chusteczki, ewentualnie rękoma, które następnie należy umyć wodą i mydłem lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu lub w zgięcie łokcia.

Dzięki zastosowaniu powyższych zaleceń chronisz siebie i innych!

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!