Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sezon grypowy 2016/2017 sytuacja w powiecie golubsko-dobrzyńskim

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sezon grypowy 2016/2017 sytuacja w powiecie golubsko-dobrzyńskim Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
16.02.2017
grypa_16_02_17_00.jpgGrypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusa grypy. Choroba  atakuje górne lub dolne drogi oddechowe. Do zakażenia wirusem  dochodzi drogą kropelkową, w związku z czym bardzo łatwo zarazić się tą chorobą od osoby chorej. 

Sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Przyczyną corocznych, sezonowych wzrostów zachorowań na grypę w okresie jesienno-zimowym są wirusy grypy typu A i B.

grypa_16_02_17_01.jpgPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu  informuje, że  w bieżącym sezonie epidemicznym (od 1 października 2016 roku do 7 lutego 2017 roku) w powiecie golubsko-dobrzyńskim odnotowano 1191 zachorowań na grypę, infekcje grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych, co w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego sezonu epidemicznego stanowi o 457 przypadków więcej (2015/2016 - 734).

Porównanie sezonu epidemicznego grypy 2015/2016 i 2016/2017
w powiecie golubsko-dobrzyńskim
grypa_16_02_17_02.jpg

W okresie od 1 października 2016 roku do 7 lutego 2017 roku hospitalizacji wymagało 8 chorych, u których powodem skierowania do szpitala były objawy ze strony układu oddechowego (100% przypadków). Hospitalizacja nie została potwierdzona przez podmioty lecznicze.

W tym okresie w powiecie golubsko-dobrzyńskim nie stwierdzono grypy potwierdzonej laboratoryjnie, ani zgonu z powodu zakażenia wirusem grypy.

W powyższym okresie najwięcej zachorowań odnotowano w grupie wiekowej 15-64 lata (51% ogółu chorych), najmniej natomiast wśród osób powyżej 65 roku życia (8% ogółu chorych), co przedstawiono na wykresie poniżej.

Udział grup wiekowych w zgłaszanych przypadkach infekcji grypopodobnych i ostrych zakażeń dróg oddechowych w okresie od 1 października 2016 roku do 1 lutego 2017 roku.grypa_16_02_17_03.jpg

Sytuacja epidemiologiczna grypy i infekcji grypopodobnych w powiecie golubsko-dobrzyńskim jest stale monitorowana przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W ostatnim okresie sprawozdawczym (od 1 do 7 lutego 2017 roku) w powiecie golubsko-dobrzyńskim odnotowano 221 zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę. Najwięcej zachorowań notowano w grupie wiekowej 15-64 lata (59,7% ogółu chorych), najmniej natomiast wśród osób powyżej 65 roku życia (9,5% ogółu chorych). Jedna osoba została skierowana do szpitala ze względu na objawy ze strony układu oddechowego.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że rocznie na grypę może chorować 5%-10% dorosłych i 20%-30% dzieci. Na całym świecie szacuje się, że corocznie zachorowania na grypę są przyczyną około 3 do 5 milionów przypadków ciężkich powikłań pogrypowych, a około 250 000 do 500 000 zgonów.

Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu przypomina, że najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania i związanych z nim powikłań jest profilaktyka pod postacią corocznego szczepienia poprzedzającego sezon zachorowań na grypę. Szczepienia są zalecane przez ekspertów wszystkim osobom powyżej 6 miesiąca życia, a w szczególności:

  • osobom chorym na choroby przewlekłe,

  • zdrowym dzieciom w wieku od 6 miesiąca życia do 18 roku,

  • osobom w wieku powyżej 55 lat,

  • pracownikom ochrony zdrowia oraz placówek zapewniających opiekę osobom chorym i niepełnosprawnym,

  • pracownikom wykonującym zawody wymagające ciągłego kontaktu z ludźmi.

Z tej formy profilaktyki przeciwgrypowej korzysta zaledwie 2% populacji zamieszkującej powiat golubsko-dobrzyński (2014 rok- 2,25%, 2015 rok- 2 %, 2016 rok- 2,16%).

W celu zapobieżenia zachorowaniu i dalszemu szerzeniu się grypy sezonowej, oprócz szczepienia ochronnego, zaleca się:

  • regularne mycie rąk. Częste mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe środkiem dezynfekującymi na bazie alkoholu, zmniejsza ryzyko zakażenia przenoszonego przez ręce zanieczyszczone wirusami grypy,

  • unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi,

  • w przypadku wystąpienia objawów grypowych pozostanie w domu, a gdy konieczne jest przebywania poza domem - unikanie tłumu i masowych zgromadzeń,

  • unikanie dotykania powierzchni i elementów wyposażenia w miejscach publicznych, środkach transportu,

  • zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, najlepiej przy pomocy chusteczki, ewentualnie rękoma, które następnie należy umyć wodą i mydłem lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu lub w zgięcie łokcia.

Dzięki zastosowaniu powyższych zaleceń chronisz siebie i innych!

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!