Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wdrażamy ustawę Prawo oświatowe

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wdrażamy ustawę Prawo oświatowe Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
16.02.2017
wdraz_ust_osw_150217_00.jpgW dniu 9 stycznia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę Prawo Oświatowe i przepisy wprowadzające prawo oświatowe co oznacza, że samorządy muszą rozpocząć proces ich wdrażania. W gminie Kowalewo Pomorskie zgodnie z założeniami reformy 6 klasowe szkoły podstawowe w Kowalewie, Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie, w Wielkiej Łące i w Mlewie z mocy prawa z dniem 1 września 2017 r. staną się 8 klasowymi szkołami podstawowymi.
Tym samym nie będzie już rekrutacji do I klasy gimnazjum i rozpocznie się proces jego wygaszania. Za dwa lata dzisiejsi pierwszoklasiści będą ostatnim rocznikiem, który ukończy gimnazjum. Stan przejściowy będzie więc trwał do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 kiedy to gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim przestanie fizycznie istnieć, a szkoły podstawowe będą miały pełną 8 klasową strukturę.

Gmina Kowalewo Pomorskie na nadzwyczajnej XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 15 lutego br. podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Dokument ten będzie teraz konsultowany z kuratorem oświaty i ze związkami zawodowymi. Po pozytywnej opinii kuratorium musi być przyjęty przez radę miejską do końca marca br.

Samorząd wybrał rozwiązanie polegające na włączeniu Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II z dniem 1 września 2018r w strukturę Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Natomiast w strukturę Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim od 1 września 2017r włączone będą oddziały „0" Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. Do 1 września 2019r. planujemy zakończyć proces przenoszenia szkoły podstawowej do budynku gimnazjum, natomiast w obiekcie dotychczasowej podstawówki ulokowany zostanie urząd miejski i przedszkole. Z projektów arkuszy organizacyjnych złożonych przez dyrektorów szkół na rok szkolny 2017/2018 wynika, że ogólna liczba godzin nauczania wzrośnie, pomimo spadku liczby godzin w gimnazjum.

Jako samorządowiec będący organem prowadzącym placówki muszę przystąpić do wdrażania reformy oświatową. Z bólem będę patrzył na wygaszane gimnazjum. Propozycja każdej zmiany została skonsultowana z radnymi i z dyrektorami placówek oświatowych. W rozmowach z nauczycielami gimnazjum jak i kowalewskiej podstawówki zapewniałem o trosce o dobro uczniów jak i grona pedagogicznego. Będziemy starać się zminimalizować skutki wdrażanej ustawy, aby zamknięcie zakładu pracy jakim było gimnazjum nie spowodowało utraty dobrze wykształconej kadry. Reformę oświatową odczuje również budżet gminy. Nastąpi konieczność dostosowania pomieszczeń w gimnazjum do młodszych roczników jak również sal na nowe oddziały przedszkolne. Jednak priorytetem jest tutaj bezpieczeństwo uczniów. - informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Pomimo, że była to sesja nadzwyczajna, czyli zwołana na wniosek burmistrza i na potrzeby tematu nie ujętego w rocznym planie pracy radni pochylili się też nad innymi uchwałami m.in. przyjęli sprawozdania z pracy poszczególnych komisji oraz ustalili nowe plany na rok 2017. Dokonali zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, zabezpieczyli środki finansowe na wkład gminy w budowę chodnika przy drodze powiatowej oraz nadali numer drodze gminnej.

W bloku informacyjnym Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski poruszył tematy związane z wycinką drzew na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz stanem wody pitnej. Poinformował również na jakim etapie jest sprzedaż gruntów rolnych, gdzie właścicielem jest samorząd gminy. Poprosił, aby w razie pytań korzystać z wiarygodnych źródeł informacji jakimi są radni lub pracownicy urzędu. Często fora internetowe, gdzie rozmówcy są anonimowi i nie ponoszą odpowiedzialności za swoje wypowiedzi, mogą spowodować wiele nieporozumień i szkód.

Burmistrz, radni i sołtysi powitali kwiatami nowo wybraną sołtys sołectwa Srebrniki p. Danutę Wojciechowską.

 wdraz_ust_osw_150217_01.jpg
 wdraz_ust_osw_150217_02.jpg
 wdraz_ust_osw_150217_03.jpg
 wdraz_ust_osw_150217_04.jpg
 wdraz_ust_osw_150217_05.jpg
 wdraz_ust_osw_150217_06.jpg
 wdraz_ust_osw_150217_07.jpg
 wdraz_ust_osw_150217_08.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!