Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Uroczyste podsumowanie działalności "Sokoła"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Uroczyste podsumowanie działalności "Sokoła" Drukuj
Wpisał: Agnieszka Zielaskowska   
17.02.2017
miniaturka1.jpg    W dniu 26 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze UKS „Sokół". Uczestniczyli w nim p. Elżbieta Arbart - dyrektor szkoły, członkowie klubu, rodzice, zawodnicy, sołtysi oraz zaproszeni goście: p. Ewa Bąk - Sekretarz Gminy Kowalewo Pomorskie; p. Michał Marszałkowski - Przewodniczący Kujawsko- Pomorskiego Zrzeszenia LZS oraz Prezes KPZKOL; Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim: p. Małgorzata Szczepańska -Zillmann; p. Robert Bejgier; p. Jerzy Koralewski oraz emerytowany dyrektor szkoły i miłośnik „dwóch kółek" p. Zygmunt Szczepański. Klub wiodący TKK „Pacific" reprezentowali: Wiceprezes p. Jarosław Szczepanowski oraz Dyrektor sportowy p. Leszek Szyszkowski.

    Sprawozdanie z trzyletniej działalności klubu złożył Prezes  p. Marian   Krych oraz członek Komisji Rewizyjnej p. Marzanna Czerw. W minionej kadencji dorobek sportowy zawodników i wychowanków UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo jest imponujący, zdobywali oni medale Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Międzywojewódzkich, niejednokrotnie zwyciężali i stawali na podium w wyścigach z cyklu ligi UKS oraz Pucharu Polski.  W imieniu Zarządu Prezes klubu podziękował tym, bez których pomocy i wsparcia sukces byłby trudny do osiągnięcia.

    Za dotychczasowy dorobek sportowy pamiątkowymi „ramkami" uhonorowano następujących zawodników i wychowanków: Agatę Kowalską, Piotra Klimkowskiego, Adriana Marzec, Paulinę Matczak i Daniela Śliwkę. Spotkanie było także okazją do podziękowania zawodnikom, którzy zakończyli swoją karierę kolarską tj. Mateuszowi Michalskiemu i Mateuszowi Walenciak. Przewodniczący Kujawsko - Pomorskiego Zrzeszenia LZS p. Michał Marszałkowski równolegle pełniący funkcję Prezesa Okręgowego Związku Kolarskiego wręczył pamiątkowe medale z okazji 70 lecia LZS  osobom, które wspierają działalność klubu,  są to: p. Elżbieta Arbart; p. Mariusz Brzeziński, p. Tomasz Klimkowski oraz p. Zygmunt Szczepański.

    Po udzieleniu absolutorium ustępującym władzom członkowie klubu na nową trzyletnią kadencję na Prezesa UKS „Sokół" jednogłośnie wybrali p. Mariana Krych. Wspierać go będzie Zarząd w osobach: p. Elżbieta Arbart (Wiceprezes); p. Agnieszka Zielaskowska (sekretarz) oraz p. Piotr Sęk i p. Zbigniew Kowalski (członkowie) oraz Komisja Rewizyjna w składzie: p. Justyna Wontorowska, p. Marzanna Czerw i  p. Julia Szczepańska.

zdj1.jpg

zdj2.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!