Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dbają o majątek rolnika

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dbają o majątek rolnika Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.02.2017
dbaja_o_majatek_rolnika_210217_000.jpgPrawidłowa melioracja wpływa nie tylko na wielkość plonów. Jakie straty może spowodować wysoka woda wiedzą nie tylko rolnicy. Co prawda to im najbardziej zależy, aby rowy były wyczyszczone, a studzienki i przepusty drożne, gdyż ziemia to ich warsztat pracy. Jednak podtopienia wiosenne to również zrywane mosty, podmyte i zarwane drogi czy zmyte z powierzchni ziemi budynki.

Działająca od ponad 36 lat w Kowalewie Pomorskim Gminna Spółka Wodna w dniu 22 lutego br. na walnym zebraniu delegatów podsumowała miniony rok i omówiła 2017. Było to posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze. Ustępujący zarząd i komisja rewizyjna uzyskali jednogłośnie absolutorium.

Wśród zaproszonych gości można było zauważyć Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, Starostę Andrzeja Okrucińskiego, Radnych Rady Miejskiej z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz przewodniczący z pozostałych komisji, z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Jana Chojnickiego i Andrzeja Osmołę, ze Związku Spółek Wodnych Tadeusza Karkówkę i Wiesławę Szerechan, pracowników Urzędu Miejskiego: Pełnomocnika Burmistrza Ilonę Rybicką, Edytę Jasińską i Agnieszkę Grzelak, kierownik wydziału rolnictwa starostwa powiatowego Ewę Cybulską, prezesa Banku Spółdzielczego Zbigniewa Krasickiego oraz sołtysów.  

Składając sprawozdanie za 2016 prezes Piotr Strzelecki podkreślał, że w mijającym roku aura nas oszczędziła, nie było zagrożenia wysokim stanem wód, przez co można było wykonać bardzo dużo prac ziemnych. Wyczyszczono ponad 28km. rowów, 48 przepustów i 26 studzienek. Oprócz składek (ściągalność 93%) pozyskano również dotacje: z urzędu wojewódzkiego w wys. 16tys.zł, z urzędu marszałkowskiego w wys. 17.5tys.zł, z PUP 19.5tys.zł oraz z urzędu miejskiego w Kowalewie Pomorskim 22tys.zł.

Jesteśmy jedną z najlepszych spółek w naszym województwie. Działamy prężnie i efektywnie. Dzięki temu możemy pozyskiwać duże dotacje. Z naszego przykładu chcą korzystać inne samorządy. Spółkę tworzy 1100 rolników z 21 sołectw. Zawiadujemy 4,5tys. hektarami i 120km. rowów. Nadal największą naszą bolączką są uparci rolnicy. Często nie pozwalają nam wchodzić na swoje pola, aby dokonać pogłębień rowów, nawet jeśli plon jest już zebrany. Dodatkowo naorywują skiby na rowy lub je całkowicie niszczą, zasypują studzienki czy przerywają sączki. Nie rozumieją, że w razie wysokiej wody stracą najwięcej. Wiele postępowań znalazło swój finał w sądzie lub u komornika. Z wielką przykrością kierujemy sprawy przeciwko naszym członkom na drogę sądową. Niestety nie możemy pozwolić, aby przez upartość jednego cierpiało wielu- podkreślał prezes Piotr Strzelecki.

Zabierając głos Burmistrz Miasta pogratulował umiejętności rozwiązywania konfliktów, wysokiej ściągalności składek, gdyż jest to warunek otrzymania dotacji z urzędu oraz operatywności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz. Podziękował starostwu powiatowemu za pozytywne rozpatrzenie wniosku o przekazanie na rzecz samorządu gminy Kowalewo Pomorskie budynku przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pom. Obiekt był własnością skarbu państwa zarządzaną przez starostwo. To w nim od lat mieści się siedziba spółki.

Po wieloletnich zabiegach (od 2013r.) wreszcie budynek przy ul. Kościuszki jest własnością gminy. Samorząd zaplanował kompleksową modernizację tego obiektu w ramach środków unijnych z ZIT. Czekamy na nabór wniosków. Po zakończeniu projektu obiekt zostanie przekazany spółce. Na przestrzeni ostatnich lat samorząd gminy przekazał spółce ponad 300tys. dotacji, w tym dofinansował w połowie zakup koparki- podkreślał publicznie na walnym Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

W dyskusji zaproszeni goście, m.in. Starosta Andrzej Okruciński Przewodniczący Tadeusz Karkówka i Jan Chojnicki podkreślali bardzo dobrą kondycję kowalewskiej spółki, która może być przykładem dla pozostałych. Wysoka ściągalność składek, stanowcze działania prewencyjne i administracyjne, pozyskiwanie środków z zewnątrz i wysokiej jakości wachlarz usług to tylko nieliczne z wymienianych zalet.

Po jednogłośnym absolutorium nad miniona kadencją wybrano władze spółki na kolejne cztery lata. Tworzą je: przewodnicząc Piotr Strzelecki, z-ca Ryszard Świętalski, sekretarz Piotr Bender (dotychczasowi członkowie) oraz dwaj nowi: Mieczysław Plewa i Jerzy Behrendt. Kom.  Rewizyjna: Czesław Parda, Małgorzata Lenczewska i Krzysztof Kawula. Każda wieś ma swojego delegata, który dba o jej interesy.

Nowy- stary zarząd zachęcał delegatów oraz sołtysów i radnych do zgłaszania problemów.

Gm. Spółka Wodna w Kowalewie powstała z połączenia 17 wiejskich spółek, aby zwiększyć swoje możliwości i polepszyć zakres wykonywanych prac, zgodnie z przysłowiem, że „duży może więcej". Obecnie pozostała w gminie Kowalewo Pomorskie jeszcze tylko jedna spółka wiejska w Bielsku. Ona też jest w dobrej kondycji finansowej jak i technicznej, pozyskuje dotacje i jak na razie chce funkcjonować samodzielnie.

dbaja_o_majatek_rolnika_210217_001.jpg
 dbaja_o_majatek_rolnika_210217_002.jpg
 dbaja_o_majatek_rolnika_210217_003.jpg
 dbaja_o_majatek_rolnika_210217_004.jpg
 dbaja_o_majatek_rolnika_210217_005.jpg
 dbaja_o_majatek_rolnika_210217_006.jpg
 dbaja_o_majatek_rolnika_210217_007.jpg
 dbaja_o_majatek_rolnika_210217_008.jpg
 dbaja_o_majatek_rolnika_210217_009.jpg
 dbaja_o_majatek_rolnika_210217_010.jpg
 dbaja_o_majatek_rolnika_210217_011.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!