Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nazwy ulic do zmiany? Weź udział w wyrażeniu opinii!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nazwy ulic do zmiany? Weź udział w wyrażeniu opinii! Drukuj
Wpisał: Donata Pilarska-Mądry   
09.03.2017
herb_00240217.jpgSzanowni Państwo
W dniu 2 września 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.
dec_razem_000_240217.jpgZgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę, która nie będzie upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Pomimo tego, że ustawa gwarantuje, że zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową to przedsiębiorcy w związku ze zmianą muszą się liczyć z wymianą dokumentów, koniecznością poinformowania banków i instytucji. Wiąże się to również ze zmianą oznakowania na budynkach.

Mając powyższe na uwadze, zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie do wyrażenia swojej opinii na ten temat. Na tym etapie mieszkańcy mają odpowiedzieć na pytanie, czy ich zdaniem na terenie Kowalewa Pomorskiego znajdują się nazwy ulic propagujące komunizm lub inne ustroje totalitarne. Wyrażenie opinii przez mieszkańców w tej sprawie ma na celu przedstawienie wojewodzie stanowiska - czy mieszkańcy chcą takich zmian.

W wyrażeniu opinii co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy mogą brać udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie. Wyniki opinii będą ważne bez względu na ilość osób w niej uczestniczących. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinie w okresie od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 15 marca 2017 r. w formie:

Druki formularza będą dostępne również w:

  • sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Plac Wolności 1,

  • Biurze Rady Miejskiej ul. Św. Mikołaja 5,

  • u sołtysów.

Wypełniony formularz będzie można przekazywać w terminie od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 15 marca 2017 r.:

Wyniki wyrażonej opinii przez mieszkańców zostaną przedstawione Komisjom Rady Miejskiej celem podjęcia dalszych czynności w tej sprawie. Zapraszam zatem mieszkańców naszej Gminy do aktywnego uczestniczenia w wyrażeniu swojej opinii.

Burmistrz Miasta

/-/ Andrzej Grabowski


(zamieszczono: 24.02.2017r.)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!