Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow W trosce o samorządność

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

W trosce o samorządność Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.03.2017
w_trosce_o_samorz_16032017_000.jpgBurmistrz Miasta Andrzej Grabowski uczestniczył w dniu 16 marca br. w ogólnopolskim Forum Samorządowym. Wzięło w nim udział 1600 samorządowców (burmistrzowie, wójtowie, prezydenci, starostowie, marszałkowie, radni i sołtysi). Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji samorządu terytorialnego i podjęcie działań w obronie konstytucyjnych zasad samorządności.
Organizatorami spotkania było 7 największych samorządowych organizacji: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polski, Unia Miasteczek Polskich, Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej oraz OPOS (Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych). Obrady rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania polskiego hymnu przez uczestników. Było to niezapomniane wrażenie.

W dyskusji ponad 40 prelegentów podkreślało zjawisko recentralizacji (zabieranie wcześniej przekazanych uprawnień) i wchodzenie w kompetencje samorządów przez rząd. Jako przykłady podawano przejęcie przez kuratorium oświaty decyzji co do formy sieci szkół, przejęcie Wojewódzkich Funduszów Ochrony Środowiska, zapowiadane zmiany w urzędach pracy, w inspekcjach nadzoru budowlanego i w inspekcjach ochrony środowiska. Padały określenia o „wejściu w stan wojny". Podkreślano, że samorząd musi być ponadpartyjny, decyzyjny i odpowiedzialny za swoje decyzje.

Obecny na Forum prof. Jerzy Stępień stwierdził, że ustawa samorządowa była jedną z najlepszych ustaw jakie powstały.

Powołano Samorządowy Komitet Protestacyjny, który ma bronić idei samorządowej w Polsce. Przyjęto również Kartę Samorządu opartą na zasadach zapisanych w Konstytucji i Apel (treść poniżej) do polityków o ich przestrzeganie. Zgromadzeni przedstawiciele w dokumencie wyrażają sprzeciw wobec destabilizacji i demontażu samorządności w Polsce. Na 6 lub 7 maja planowana jest demonstracja w Warszawie w obronie samorządu.APEL

Przedstawicieli środowisk samorządowych

zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie

dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce

My obywatele, przedstawiciele gmin, powiatów oraz województw z całej Polski wraz z reprezentacjami ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych wspólnie WYRAŻAMY ZDECYDOWANY SPRZECIW wobec wprowadzanych i zapowiadanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności o charakterze ustrojowym. Zmiany te zmierzają do ponownej centralizacji państwa oraz pozbawienia samorządu terytorialnego możliwości - zagwarantowanego w Konstytucji RP - rzeczywistego uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej. Działania te pozostają w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości i prowadzą do pozbawienia członków społeczności lokalnych przysługujących im praw i uprawnień.

APELUJEMY, aby w Polsce były respektowane postanowienia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz wiążące nasz kraj prawo międzynarodowe, w tym Europejska Karta Samorządu Lokalnego. Członkowie społeczności lokalnych powinni mieć zagwarantowane prawo decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących ich wspólnot samorządowych, w tym o wyborze osób wchodzących w skład organów jednostek samorządu terytorialnego.

DOMAGAMY SIĘ przestrzegania - przez rządzących i stanowiących prawo - konstytucyjnych zasad ustroju Polski, które przypominamy w przyjętej przez zgromadzonych w dniu dzisiejszym „Karcie Samorządności".

Jednocześnie SPRZECIWIAMY SIĘ formułowanym publicznie zarzutom dotyczącym środowisk samorządowym, mających wskazywać na istnienie rzekomych nieprawidłowości o charakterze systemowym, które nie są potwierdzone żadnymi dowodami. W ten sposób próbuje się dyskredytować dorobek wspólnot samorządowych i ich działania podejmowane na przestrzeni ostatnich 27 lat.

APELUJEMY do Rządu, Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych w Polsce o podjęcie rzeczywistej debaty publicznej dotyczącej stanu samorządu terytorialnego w Polsce. Wszelkie plany zmian prawa samorządowego powinny być poddane szerokim konsultacjom społecznym ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.

W obronie samorządu, przeciwstawiając się niekonstytucyjnym zmianom POWOŁUJEMY z dniem 16 marca 2017 roku SAMORZĄDOWY KOMITET PROTESTACYJNY.

w_trosce_o_samorz_16032017_001.jpg
 w_trosce_o_samorz_16032017_002.jpg
 w_trosce_o_samorz_16032017_004.jpg
 w_trosce_o_samorz_16032017_003.jpg
 w_trosce_o_samorz_16032017_005.jpg
 w_trosce_o_samorz_16032017_006.jpg
 w_trosce_o_samorz_16032017_007.jpg
 w_trosce_o_samorz_16032017_008.jpg
 w_trosce_o_samorz_16032017_009.jpg
 w_trosce_o_samorz_16032017_010.jpg
 w_trosce_o_samorz_16032017_011.jpg
 
w_trosce_o_samorz_16032017_012.jpg


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!