Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow III Forum Samorządowe w trosce o samorządność

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

III Forum Samorządowe w trosce o samorządność Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.03.2017
iiiforum_somorzadowe_21032017_000.jpgIII Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zebrało się 20 marca br. na zaproszenie Marszałka Województwa. W czasie spotkania wszystkich samorządowców (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie) przyjęto stanowisko wyrażające zaniepokojenie kierunkiem rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce. W debacie uczestniczyli m.in. marszałek Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober, wicemarszałek Dariusz Kurzawa i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.
Za zaproszenia skorzystało dwóch posłów: Tomasz Lenz (PO) i Jan Krzysztof Ardanowski (PIS). Efektem debaty, w której głos zabierali przedstawiciele poszczególnych korporacji (Konwent wójtów, Konwent Burmistrzów, przedstawiciel prezydentów i marszałek) było wypracowanie wspólnego stanowiska. W stanowisku czytamy m.in.:

 „Wyrażamy głębokie zaniepokojenie planami zmierzającymi do ograniczenia mieszkańcom prawa do decydowania, komu powierzają zarządzanie swoją gminą, a tym samym do odebrania im możliwości wpływu na los ich małych ojczyzn. Niezwykle niepokojące są doniesienia o projektowanych zmianach w Kodeksie Wyborczym, ograniczających  bierne prawo wyborcze lokalnym społecznościom. Nie akceptujemy planów ograniczania kompetencji poszczególnych samorządów, jak też pozbawiania ich instrumentów realizacji powierzonych zadań. Niepokój budzą propozycje zmierzające do centralizacji systemu zarządzania państwem, zwłaszcza w kontekście zmian kompetencyjno-ustrojowych w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego".

W czasie Forum Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz złożył sprawozdanie ze stanu województwa w rankingu krajowym. Zajmujemy w nim ostatnie lokaty. Rozwój regionu jest bardzo zróżnicowany. Od obszarów prężnych i dynamicznych (Toruń,, Bydgoszcz) do słabiej rozwijających się: Grudziądz, Włocławek czy Inowrocław.

Powiat Golubsko- Dobrzyński reprezentowali samorządowcy: Burmistrz Kowalewa Pomorskiego i Golubia Dobrzynia, Wójtowie z Golubia- Dobrzynia, Zbójna i Radomina.

W czasie Forum Marszałek przekazał informację o tempie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zapewniał, że nastąpi teraz zdecydowane przyspieszenie w ogłaszaniu konkursów i alokacji środków.

Przypominamy, że powołane z inicjatywy samorządu województwa Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych regionu oraz artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin. Do udziału w pracach forum zaproszone są, na równych prawach, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w regionie ­- powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie.

iiiforum_somorzadowe_21032017_001.jpg
 iiiforum_somorzadowe_21032017_002.jpg
 iiiforum_somorzadowe_21032017_003.jpg
 iiiforum_somorzadowe_21032017_004.jpg
 iiiforum_somorzadowe_21032017_005.jpg
 iiiforum_somorzadowe_21032017_006.jpg
 iiiforum_somorzadowe_21032017_007.jpg
 iiiforum_somorzadowe_21032017_008.jpg
 iiiforum_somorzadowe_21032017_009.jpg
 iiiforum_somorzadowe_21032017_010.jpg
iiiforum_somorzadowe_21032017_011.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!