Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wycinka drzew przy drogach wojewódzkich

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wycinka drzew przy drogach wojewódzkich Drukuj
Wpisał: A.Szewczyk   
23.03.2017

Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego działający przy pomocy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego planuje przebudować drogi  na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w ramach zadań:

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 649 relacji: Pluskowęsy - Sierakowo na odcinku od km 6+691 do km 14+904 o długości 7,943 km"

2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 relacji: Orzechowo-Kowalewo Pom. - Golub - Dobrzyń - Kikół  na odcinku: Frydrychowo - Golub - Dobrzyń  tj. od km 7+700 do km 17+350 o długości 9,650 km".

W ramach robót zakłada się min. poszerzenie jezdni do wymaganej normatywnej szerokości 6,0 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni bitumicznej, obustronne utwardzenie poboczy do 1,0 m szerokości oraz odtworzenie rowów przydrożnych.Wykonanie w/w prac wiąże się z wycinką drzew na odcinkach Mlewo - Sierakowo oraz Frydrychowo - Golub - Dobrzyń.

W powyższej sprawie zostało już wszczęte postępowanie administracyjne.

Zarówno władze samorządowe, społeczność lokalna oraz użytkownicy drogi wielokrotnie sygnalizowali pilną konieczność przebudowy tych dróg ze względu na zagrożenia wynikające z nienormowanej szerokości jezdni i rosnących blisko jej krawędzi drzew.  

 

Z up. BURMISTRZA

 

/-/ mgr Edyta Jasińska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!