Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wycinka drzew przy drogach wojewódzkich

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wycinka drzew przy drogach wojewódzkich Drukuj
Wpisał: A.Szewczyk   
23.03.2017

Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego działający przy pomocy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego planuje przebudować drogi  na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w ramach zadań:

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 649 relacji: Pluskowęsy - Sierakowo na odcinku od km 6+691 do km 14+904 o długości 7,943 km"

2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 relacji: Orzechowo-Kowalewo Pom. - Golub - Dobrzyń - Kikół  na odcinku: Frydrychowo - Golub - Dobrzyń  tj. od km 7+700 do km 17+350 o długości 9,650 km".

W ramach robót zakłada się min. poszerzenie jezdni do wymaganej normatywnej szerokości 6,0 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni bitumicznej, obustronne utwardzenie poboczy do 1,0 m szerokości oraz odtworzenie rowów przydrożnych.Wykonanie w/w prac wiąże się z wycinką drzew na odcinkach Mlewo - Sierakowo oraz Frydrychowo - Golub - Dobrzyń.

W powyższej sprawie zostało już wszczęte postępowanie administracyjne.

Zarówno władze samorządowe, społeczność lokalna oraz użytkownicy drogi wielokrotnie sygnalizowali pilną konieczność przebudowy tych dróg ze względu na zagrożenia wynikające z nienormowanej szerokości jezdni i rosnących blisko jej krawędzi drzew.  

 

Z up. BURMISTRZA

 

/-/ mgr Edyta Jasińska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!