Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow NA POLACH RUCH- APELUJEMY O BEZPIECZEŃSTWO

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

NA POLACH RUCH- APELUJEMY O BEZPIECZEŃSTWO Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.03.2017

prace_polowe_28032017_00.jpgNa polach widać już pierwsze oznaki wiosny. Rozpoczęły się prace polowe, a okres wytężonej pracy wiąże się ze wzrostem zagrożeń wypadkowych. Zwłaszcza dotyczy to wypadków z maszynami rolniczymi. Różnorodność prac w gospodarstwie rolnym powoduje, że wykonujący te prace są narażeni na wypadki bardziej niż inni - w rolnictwie zdarzają się one dwa razy częściej niż w innych działach gospodarki, a wypadki śmiertelne do czterech razy częściej. (dane KRUS za 2016r.)

Ze względu na cykl wegetacji roślin związany z naszym klimatem zabiegi agrotechniczne musza być wykonane w określonych terminach, a pośpiech często uniemożliwia zorganizowanie pracy w taki sposób, by była ona bezpieczna. Występuje spiętrzenie prac wymagających koncentracji i zwiększonego wysiłku fizycznego.

Wypadki z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych zwykle powstają na skutek ich nieprawidłowego użytkowania, podczas prac naprawczych i transportu. Rolnicy narażeni są również na działanie czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych. Czynniki te mogą wywoływać przewlekłe choroby albo prowadzić do niebezpiecznych zatruć.

 Podczas wykonywania wiosennych prac polowych należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:.

 • sprawdzić stan techniczny użytkowanych maszyn;
 • wszelkie naprawy, czyszczenie części lub zespołów roboczych sprzętu dopuszczalne są po uprzednim unieruchomieniu silnika i wyłączeniu wszystkich napędzanych zespołów,
 • sprawdzić czy użytkowane maszyny mają osłony zabezpieczające sprzęt napędowy,
 • wyposażyć zaczep przyczepy w sprężynę odciążającą lub podporę oraz sworzeń zabezpieczający przed wypadnięciem;
 • przy agregowaniu ciągnika z maszynami unikać udziału drugiej osoby; gdy ta czynność wykonywana jest zespołowo, należy zachować szczególną ostrożność przy sprzęganiu ciągnika ze sprzętem współpracującym;
 • nie podejmować pracy na maszynach w stanie nietrzeźwym,
 • nie należy stawać lub siadać na ramach narzędzi zawieszanych lub doczepianych do ciągnika,
 • nie przewozić ludzi na błotniku ciągnika, dyszlach, zaczepach, burtach przyczep, pomostach siewnika i podeście sadzarki;
 • unikać przewożenia osób na przyczepie nie wyposażonej w siedziska;
 • nie pozwalać aby w pobliżu maszyn przebywały dzieci;
 • podczas przerw w pracy wyłączać napęd z ciągnika na maszynę;
 • napraw sprzętu zawieszonego na ciągniku dokonywać po jego opuszczeniu na podłoże;
 • osoby pracujące przy wysiewie nawozów mineralnych bezwzględnie powinny stosować pyłoszczelne kombinezony, gumowe buty, rękawice, okulary ochronne i półmaski,
 • rozrzutnik obornika powinien być wyposażony w siatkę umieszczona na przedniej burcie skrzyni ładunkowej zabezpieczającą operatora ciągnika przed ewentualnym uderzeniem twardym materiałem w czasie pracy rozrzutnika. W czasie pracy rozrzutnika niedopuszczalne jest czyszczenie wnętrza skrzyni roztrząsacza w czasie ruchu przenośnika podłogowego oraz uruchamianie adaptera rozrzutu, jeśli w strefie jego działania przebywają osoby postronne;
 • wsypywanie nasion do skrzyni nasiennej powinno odbywać się na postoju przy wyłączonym napędzie;
 • zabroniona jest: praca siewnikiem na pochyłościach większych niż 120, transport siewnika z napełnioną ziarnem skrzynią nasienną, przewożenie na niej ludzi, przegarnianie ręką nasion,
 • znaczniki sadzarek i siewników powinny być na czas transportu zabezpieczone w pozycji pionowej,
 • podczas pracy sadzarki czerpakowo-łańcuchowej nie uzupełniać braku i nie zgarniać ręcznie z czerpaków nadmiaru ziemniaków.
 • podczas eksploatacji sadzarki do ziemniaków należy pamiętać o tym że zbiornik sadzarki można napełniać sadzeniakami przy wyłączonym silniku oraz ciągniku zabezpieczonym przed staczaniem się, przy pracach na pochyłościach należy zmniejszyć prędkość roboczą i pracować z odpowiednio skróconymi cięgnami podnośnika hydraulicznego.
 • zabroniona jest  praca sadzarką bez osłon zespołu napinająco - zasypowego,  zbliżanie rąk do pracujących łańcuchów przenośników kubełkowych w trakcie sadzenia,
 • w czasie prac ze środkami ochrony roślin należy stosować się do instrukcji podanej na opakowaniu oraz koniecznie stosować właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej;
 • w pracach wiążących się z kontaktem ze środkami ochrony roślin nie mogą brać udziału dzieci, młodociani i kobiety;
 • nie należy używać kosiarek rotacyjnych w pobliżu zabudowań, na poboczach dróg, jeżeli nie jest zachowana strefa bezpieczeństwa wynosząca 50m;
 • maszyny powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych na równej utwardzonej nawierzchni w sposób uniemożliwiający okaleczenie ludzi i zwierząt.

Rolniku, jeśli już kupiłeś środek ochrony roślin - to zachowaj szczególną ostrożność przy pracy z nim! Pamiętaj i stosuj poniższe zasady:

 • środki ochrony roślin przechowuj w zamkniętym miejscu, w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w etykiety z nazwą preparatu,;
 • nie przelewaj preparatów do opakowań zastępczych np. po środkach spożywczych;
 • do pracy ze środkami ochrony roślin nie angażuj osób młodocianych, chorych;
 • w czasie pracy ze środkami ochrony roślin nie jedz, nie pij i nie pal tytoniu,
 • zabiegi ochrony roślin wykonuj używając środków ochrony indywidualnej (kombinezonu, butów gumowych, rękawic gumowych, maski lub półmaski);
 • pamiętaj, że zabiegi w pomieszczeniach zamkniętych i z użyciem środków bardzo toksycznych mogą ze względów bezpieczeństwa wykonywać co najmniej dwie osoby.

Jeśli w gospodarstwie są dzieci, to wykonując nawet najprostsze prace należy zawsze pamiętać, że w każdej chwili mogą się one znaleźć w strefie zagrożenia.

 prace_polowe_28032017_01.jpg
 prace_polowe_28032017_02.jpg
 prace_polowe_28032017_03.jpg
 prace_polowe_28032017_04.jpg
 prace_polowe_28032017_05.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!