Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow NA POLACH RUCH- APELUJEMY O BEZPIECZEŃSTWO

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

NA POLACH RUCH- APELUJEMY O BEZPIECZEŃSTWO Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.03.2017

prace_polowe_28032017_00.jpgNa polach widać już pierwsze oznaki wiosny. Rozpoczęły się prace polowe, a okres wytężonej pracy wiąże się ze wzrostem zagrożeń wypadkowych. Zwłaszcza dotyczy to wypadków z maszynami rolniczymi. Różnorodność prac w gospodarstwie rolnym powoduje, że wykonujący te prace są narażeni na wypadki bardziej niż inni - w rolnictwie zdarzają się one dwa razy częściej niż w innych działach gospodarki, a wypadki śmiertelne do czterech razy częściej. (dane KRUS za 2016r.)

Ze względu na cykl wegetacji roślin związany z naszym klimatem zabiegi agrotechniczne musza być wykonane w określonych terminach, a pośpiech często uniemożliwia zorganizowanie pracy w taki sposób, by była ona bezpieczna. Występuje spiętrzenie prac wymagających koncentracji i zwiększonego wysiłku fizycznego.

Wypadki z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych zwykle powstają na skutek ich nieprawidłowego użytkowania, podczas prac naprawczych i transportu. Rolnicy narażeni są również na działanie czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych. Czynniki te mogą wywoływać przewlekłe choroby albo prowadzić do niebezpiecznych zatruć.

 Podczas wykonywania wiosennych prac polowych należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:.

 • sprawdzić stan techniczny użytkowanych maszyn;
 • wszelkie naprawy, czyszczenie części lub zespołów roboczych sprzętu dopuszczalne są po uprzednim unieruchomieniu silnika i wyłączeniu wszystkich napędzanych zespołów,
 • sprawdzić czy użytkowane maszyny mają osłony zabezpieczające sprzęt napędowy,
 • wyposażyć zaczep przyczepy w sprężynę odciążającą lub podporę oraz sworzeń zabezpieczający przed wypadnięciem;
 • przy agregowaniu ciągnika z maszynami unikać udziału drugiej osoby; gdy ta czynność wykonywana jest zespołowo, należy zachować szczególną ostrożność przy sprzęganiu ciągnika ze sprzętem współpracującym;
 • nie podejmować pracy na maszynach w stanie nietrzeźwym,
 • nie należy stawać lub siadać na ramach narzędzi zawieszanych lub doczepianych do ciągnika,
 • nie przewozić ludzi na błotniku ciągnika, dyszlach, zaczepach, burtach przyczep, pomostach siewnika i podeście sadzarki;
 • unikać przewożenia osób na przyczepie nie wyposażonej w siedziska;
 • nie pozwalać aby w pobliżu maszyn przebywały dzieci;
 • podczas przerw w pracy wyłączać napęd z ciągnika na maszynę;
 • napraw sprzętu zawieszonego na ciągniku dokonywać po jego opuszczeniu na podłoże;
 • osoby pracujące przy wysiewie nawozów mineralnych bezwzględnie powinny stosować pyłoszczelne kombinezony, gumowe buty, rękawice, okulary ochronne i półmaski,
 • rozrzutnik obornika powinien być wyposażony w siatkę umieszczona na przedniej burcie skrzyni ładunkowej zabezpieczającą operatora ciągnika przed ewentualnym uderzeniem twardym materiałem w czasie pracy rozrzutnika. W czasie pracy rozrzutnika niedopuszczalne jest czyszczenie wnętrza skrzyni roztrząsacza w czasie ruchu przenośnika podłogowego oraz uruchamianie adaptera rozrzutu, jeśli w strefie jego działania przebywają osoby postronne;
 • wsypywanie nasion do skrzyni nasiennej powinno odbywać się na postoju przy wyłączonym napędzie;
 • zabroniona jest: praca siewnikiem na pochyłościach większych niż 120, transport siewnika z napełnioną ziarnem skrzynią nasienną, przewożenie na niej ludzi, przegarnianie ręką nasion,
 • znaczniki sadzarek i siewników powinny być na czas transportu zabezpieczone w pozycji pionowej,
 • podczas pracy sadzarki czerpakowo-łańcuchowej nie uzupełniać braku i nie zgarniać ręcznie z czerpaków nadmiaru ziemniaków.
 • podczas eksploatacji sadzarki do ziemniaków należy pamiętać o tym że zbiornik sadzarki można napełniać sadzeniakami przy wyłączonym silniku oraz ciągniku zabezpieczonym przed staczaniem się, przy pracach na pochyłościach należy zmniejszyć prędkość roboczą i pracować z odpowiednio skróconymi cięgnami podnośnika hydraulicznego.
 • zabroniona jest  praca sadzarką bez osłon zespołu napinająco - zasypowego,  zbliżanie rąk do pracujących łańcuchów przenośników kubełkowych w trakcie sadzenia,
 • w czasie prac ze środkami ochrony roślin należy stosować się do instrukcji podanej na opakowaniu oraz koniecznie stosować właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej;
 • w pracach wiążących się z kontaktem ze środkami ochrony roślin nie mogą brać udziału dzieci, młodociani i kobiety;
 • nie należy używać kosiarek rotacyjnych w pobliżu zabudowań, na poboczach dróg, jeżeli nie jest zachowana strefa bezpieczeństwa wynosząca 50m;
 • maszyny powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych na równej utwardzonej nawierzchni w sposób uniemożliwiający okaleczenie ludzi i zwierząt.

Rolniku, jeśli już kupiłeś środek ochrony roślin - to zachowaj szczególną ostrożność przy pracy z nim! Pamiętaj i stosuj poniższe zasady:

 • środki ochrony roślin przechowuj w zamkniętym miejscu, w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w etykiety z nazwą preparatu,;
 • nie przelewaj preparatów do opakowań zastępczych np. po środkach spożywczych;
 • do pracy ze środkami ochrony roślin nie angażuj osób młodocianych, chorych;
 • w czasie pracy ze środkami ochrony roślin nie jedz, nie pij i nie pal tytoniu,
 • zabiegi ochrony roślin wykonuj używając środków ochrony indywidualnej (kombinezonu, butów gumowych, rękawic gumowych, maski lub półmaski);
 • pamiętaj, że zabiegi w pomieszczeniach zamkniętych i z użyciem środków bardzo toksycznych mogą ze względów bezpieczeństwa wykonywać co najmniej dwie osoby.

Jeśli w gospodarstwie są dzieci, to wykonując nawet najprostsze prace należy zawsze pamiętać, że w każdej chwili mogą się one znaleźć w strefie zagrożenia.

 prace_polowe_28032017_01.jpg
 prace_polowe_28032017_02.jpg
 prace_polowe_28032017_03.jpg
 prace_polowe_28032017_04.jpg
 prace_polowe_28032017_05.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!