Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Komisje problemowe podsumowały rok, a w Kowalewie wydano ponad 8mln.600tys. na zakup alkoholu

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Komisje problemowe podsumowały rok, a w Kowalewie wydano ponad 8mln.600tys. na zakup alkoholu Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.03.2017

komisje_problemowe_31032017_00.jpgDwie komisje problemowe działające przy samorządzie gminy obradowały w dniu 28 marca br. W posiedzeniach uczestniczył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Najpierw spotkała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA).

W jej skład wchodzą: Barbara Stosio - przewodnicząca, Zygmunt Rożnowski, zastępca, Edyta Jasińska sekretarz i członkowie: Zyta Szymańska (kier. MGOPS), Benedykt Mroziński (dyrektor placówki oświatowej), Mirosław Kowalski (grupa wsparcia CZAS), Jolanta Tarkowska (służba medyczna), Kazimierz Sankiewicz (emerytowany policjant), Piotr Pipczyński (emerytowany policjant) oraz Grzegorz Motycki- kierownik posterunku policji w Kowalewie Pomorskim. Od nowego roku w skład komisji wszedł nowy kierownik posterunku policji Grzegorz Motycki. Burmistrz Miasta wręczył nowemu członkowi Akt Powołania w skład komisji. Komisja działa w trzech zespołach: motywacyjno- interwencyjnym, kontrolnym oraz profilaktyczno- edukacyjnym. Komisja przydziela zgody na obród alkoholami w punktach handlowych, przeprowadza tam kontrole i prowadzi profilaktykę uzależnieniową na terenie gminy.

W roku 2016 w gminie Kowalewo Pom. sprzedano alkoholu za kwotę ponad 8mln.600tys. Jest to więcej o ponad pół miliona niż w 2015r. Opłata z pozwoleń na ich sprzedaż w wys. 200tys.zł. rocznie tworzy budżet GKRPA. Z tej kwoty 88% przekazywane jest na funkcjonowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej. Pozostałe 12% to profilaktyka w szkołach, funkcjonowanie terapeuty w punkcie informacyjno- konsultacyjnym, utrzymanie Niebieskiej Linii, opłaty sądowe za przymusowe leczenie oraz opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień.

W minionym roku trzy osoby skierowano na obowiązkowe leczenie, w tym jedno małżeństwo. Przeprowadzono 7 niezapowiedzianych kontroli w punktach sprzedających alkohol.

W dyskusji Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał konieczność regulowania przez samorząd kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień osób niewypłacalnych. Jednorazowy pobyt w tym drogim hotelu to kwota 270zł. W ubiegłym roku ten przybytek odwiedziło 38 gości z naszej gminy. Za 4 niewypłacalnych amatorów mocnych trunków gmina musiała pokryć koszty w wys. 3,5tys.zł. Ta kwota mogła być spożytkowana na szlachetniejszy cel.

Obrady Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poprowadziła przewodnicząca, którą jest Barbara Wasilewska (pracownik MGOPS). W skład tego organu wchodzą jeszcze: pracownicy socjalni (Zyta Szymańska, Beata Życińska, Iwona Skonieczna, Agnieszka Iwańska,), pedagodzy- Jadwiga Nowodworska, Dorota Witkowska, Katarzyna Wojtczak, Małgorzata Wołk, Kinga Szczepanowska- Latuszek, przedstawiciel policji Przemysław Siwiec, przedstawiciel służby zdrowia Jolanta Tarkowska, przedstawiciel prokuratury Anna Raś- Gręzicka, przedstawiciel kuratora sądowego Krystyna Stefańska i przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zdrowia Iwona Arciszewska.

Zespół działa od czerwca 2011r. W tym czasie w pełnym składzie obradował 21 razy. Założył 67 Niebieskich Kart dokumentujących każde podejrzenie przemocy w rodzinie.

Zespół dzieli się na trzyosobowe grupy robocze, w skład każdej wchodzi zawsze pracownik socjalny + dzielnicowy oraz w zależności od przypadku pedagog, kurator, pielęgniarka lub przedstawiciel Gm. Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Każde podejrzenie przemocy domowej jest monitorowane przez konkretną grupę i diagnozowane. Tylko w 2016r, grupy robocze spotkały się 80 razy.

Przy samorządzie gminy działa kilka komisji będących ciałami doradczymi, m.in. Komisja Urbanistyczna, Społeczna Komisja Mieszkaniowa czy Zespół Horyzontalny. Członkowie działają społecznie, jednak podejmują odpowiedzialne decyzje mające wpływ na nasze otoczenie i codzienne funkcjonowanie mieszkańców. W tym miejscu pragnę wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie i codzienną pracę.- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

komisje_problemowe_31032017_01.jpg
 komisje_problemowe_31032017_02.jpg
 komisje_problemowe_31032017_03.jpg
 komisje_problemowe_31032017_04.jpg
 komisje_problemowe_31032017_05.jpg
 komisje_problemowe_31032017_06.jpg
 komisje_problemowe_31032017_07.jpg
 komisje_problemowe_31032017_08.jpg
 komisje_problemowe_31032017_09.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!