Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sesja świąteczno - wiosenno- rewitalizacyjna, czyli konkursy, konkursy, konkursy...

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sesja świąteczno - wiosenno- rewitalizacyjna, czyli konkursy, konkursy, konkursy... Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.03.2017
sesja_swiateczna_31032017_000.jpgXXI sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 29 marca br. przebiegała pod hasłem konkursów. W świąteczno-wiosenno-rewitalizacyjnej atmosferze dokonano podsumowania 3 konkursów. Zgromadziło to na hali sportowej Publicznego Gimnazjum tłumy zainteresowanych. Z powodu remontu sali widowiskowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury radni obradowali w gościnnym gimnazjum.
Wspomnienie zimy wróciło dzięki podsumowaniu konkursu „Na Najpiękniejszą Iluminację Świąteczno- Noworoczną, a w czasie konkursów: „Na najpiękniej ukwiecony balkon" i „Przywracamy urok naszej gminie" czuć było wiosnę w powietrzu. W obradach uczestniczyli laureaci konkursów, którzy dumnie odbierali nagrody.

W X edycji konkursu „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną" wpłynęło łącznie 29 zgłoszeń, w tym: 22 w kategorii indywidualnej oraz 7 w kategorii zbiorowej. W kategorii indywidualnej I miejsce ex aequo i nagrodę pieniężną w wysokości po 300,00 zł otrzymali: Przemysław Kawula z Frydrychowa, Krzysztof Konieczny z Frydrychowa, Aneta Szymańska z Kowalewa Pomorskiego, Danuta Rutkowska z Kowalewa Pomorskiego i Leszek Kopczyński z Elzanowa. Wyróżnienie + nagrodę po 100zł otrzymali: Zbigniew Żurawski z Elzanowa, Józef Klejna z Elzanowa, Mieczysław Żółtowski z Nowego Dworu, Jerzy Lipiński z Wielkiej Łąki, Janina Dąbrowska z Frydrychowa, Marian Krych z Nowego Dworu, Izabela Pawlik z Pluskowęs, Maria Zwolińska z Kowalewa Pomorskiego, Tomasz Krzyżanowski z Borówna, Milena Gimińska z Wielkiej Łąki, Aleksandra Jaguś z Pluskowęs, Damian Guzowski z Lipienicy, Krystyna Marska z Frydrychowa, Krzysztof Detmer z Wielkiej Łąki, Stanisław Dębiński z Wielkiej Łąki, Katarzyna Jaguś z Pluskowęs i Jan Syper z Borówna.

W kat. zbiorowej I miejsce + 500zł: Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, II miejsce ex aequo + po 400zł otrzymali: Wiejski Dom Kultury w Mlewie oraz Szopka Betlejemska przy OSP w Wielkim Rychnowie. III miejsce zajmuje + 300zł: Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. Wyróżniono i nagrodzono kwotą po 100zł również oświetlenie Figurki Matki Boskiej w Wielkiej Łące, oraz Figurki przydrożnej i Świetlicy Wiejskiej w Lipienicy

W XIII edycji konkursu „Przywracamy urok naszej gminie", którego ideą jest przywrócenie estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym i zaśmieconym złożono 10 deklaracji.

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 800,00 zł otrzymało sołectwo Nowy Dwór za uporządkowanie cmentarzy poniemieckich, budowę figurki Matki Boskiej, uporządkowanie miejsc wokół tablic ogłoszeń oraz wokół przystanku autobusowego wraz z ukwieceniem. II miejsca ex aequo + nagrody po 700zł trafiły do: sołectwa Bielsk za renowację krzyża i ułożenie kostki wokół niego oraz za zagospodarowania terenu przy Świetlicy Wiejskiej poprzez nasadzenie krzewów oraz do sołectwa Pruska Łąka za renowację figurki w Szewie, zamontowanie ogrodzenia wokół niej, ułożenie chodnika oraz wykonanie ławek. Komisja konkursowa przyznała również dwa III miejsca ex aequo i nagrody po 600zł dla: Osiedla Brodnickiego za postawienie figurki sakralnej i zagospodarowanie terenu przyległego poprzez nasadzenie drzewek i krzewów oraz dla sołectwa Chełmoniec za zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej poprzez postawienie pergoli i posadzenie na nich zielonych pnączy, dokończenie miejsca na profesjonalnego grilla, obsadzenie skalniaka kwiatami oraz uprzątnięcie terenu przyległego do świetlicy.

Wyróżnienie i nagrodę 300zł przyznano sołectwu Wielka Łąka za zagospodarowanie działki poprzez utwierdzenie placu za „Orlikiem" oraz usunięcie drzew z złym stanie fitosanitarnym, nawiezienie ziemi i gruzu pod parking.

W XXIII edycji konkursu „Na Najpiękniej ukwiecony balkon", którego organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Kowalewa komisja w dwóch objazdach oceniał 36 wyróżniających się balkonów w mieście. Po ostatecznym podsumowaniu wręczono 9 równorzędnych nagród finansowych po 200zł. Z rąk Burmistrza, Przewodniczącego Rady i Prezesa ToMiKo Joachima Kupskiego otrzymali je: Marzena Dunajska, Małgorzata Kryszewska, Renata Jakóbczak, Halina Wiewiór, Katarzyna Zielińska, Jowita Cieplińska, Zuzanna Tarkowska, Stanisława Stawarz i Donata Pilarska - Mądry.

W części roboczej radni jednogłośnie podjęli 7 uchwał, m.in. zmiany w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przyjęli program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, przyjęli zasady i kryteria rekrutacji do szkół i przedszkoli, oraz podjęli uchwałę dostosowującą sieć szkół i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Gratuluję wszystkim laureatom konkursów i dziękuję za zaangażowanie członkom komisji. Zachęcam do udziału wszystkie sołectwa. Każdy konkurs to oprócz nagród finansowych przeznaczanych na działalność sołectw to również trwałe efekty ekologiczne, które cieszą mieszkańców oraz gości. - podkreślał na sesji Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

sesja_swiateczna_31032017_001.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_002.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_004.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_003.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_005.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_006.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_007.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_008.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_009.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_010.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_011.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_012.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_013.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_014.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_015.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!