Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sesja świąteczno - wiosenno- rewitalizacyjna, czyli konkursy, konkursy, konkursy...

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sesja świąteczno - wiosenno- rewitalizacyjna, czyli konkursy, konkursy, konkursy... Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.03.2017
sesja_swiateczna_31032017_000.jpgXXI sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 29 marca br. przebiegała pod hasłem konkursów. W świąteczno-wiosenno-rewitalizacyjnej atmosferze dokonano podsumowania 3 konkursów. Zgromadziło to na hali sportowej Publicznego Gimnazjum tłumy zainteresowanych. Z powodu remontu sali widowiskowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury radni obradowali w gościnnym gimnazjum.
Wspomnienie zimy wróciło dzięki podsumowaniu konkursu „Na Najpiękniejszą Iluminację Świąteczno- Noworoczną, a w czasie konkursów: „Na najpiękniej ukwiecony balkon" i „Przywracamy urok naszej gminie" czuć było wiosnę w powietrzu. W obradach uczestniczyli laureaci konkursów, którzy dumnie odbierali nagrody.

W X edycji konkursu „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną" wpłynęło łącznie 29 zgłoszeń, w tym: 22 w kategorii indywidualnej oraz 7 w kategorii zbiorowej. W kategorii indywidualnej I miejsce ex aequo i nagrodę pieniężną w wysokości po 300,00 zł otrzymali: Przemysław Kawula z Frydrychowa, Krzysztof Konieczny z Frydrychowa, Aneta Szymańska z Kowalewa Pomorskiego, Danuta Rutkowska z Kowalewa Pomorskiego i Leszek Kopczyński z Elzanowa. Wyróżnienie + nagrodę po 100zł otrzymali: Zbigniew Żurawski z Elzanowa, Józef Klejna z Elzanowa, Mieczysław Żółtowski z Nowego Dworu, Jerzy Lipiński z Wielkiej Łąki, Janina Dąbrowska z Frydrychowa, Marian Krych z Nowego Dworu, Izabela Pawlik z Pluskowęs, Maria Zwolińska z Kowalewa Pomorskiego, Tomasz Krzyżanowski z Borówna, Milena Gimińska z Wielkiej Łąki, Aleksandra Jaguś z Pluskowęs, Damian Guzowski z Lipienicy, Krystyna Marska z Frydrychowa, Krzysztof Detmer z Wielkiej Łąki, Stanisław Dębiński z Wielkiej Łąki, Katarzyna Jaguś z Pluskowęs i Jan Syper z Borówna.

W kat. zbiorowej I miejsce + 500zł: Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, II miejsce ex aequo + po 400zł otrzymali: Wiejski Dom Kultury w Mlewie oraz Szopka Betlejemska przy OSP w Wielkim Rychnowie. III miejsce zajmuje + 300zł: Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. Wyróżniono i nagrodzono kwotą po 100zł również oświetlenie Figurki Matki Boskiej w Wielkiej Łące, oraz Figurki przydrożnej i Świetlicy Wiejskiej w Lipienicy

W XIII edycji konkursu „Przywracamy urok naszej gminie", którego ideą jest przywrócenie estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym i zaśmieconym złożono 10 deklaracji.

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 800,00 zł otrzymało sołectwo Nowy Dwór za uporządkowanie cmentarzy poniemieckich, budowę figurki Matki Boskiej, uporządkowanie miejsc wokół tablic ogłoszeń oraz wokół przystanku autobusowego wraz z ukwieceniem. II miejsca ex aequo + nagrody po 700zł trafiły do: sołectwa Bielsk za renowację krzyża i ułożenie kostki wokół niego oraz za zagospodarowania terenu przy Świetlicy Wiejskiej poprzez nasadzenie krzewów oraz do sołectwa Pruska Łąka za renowację figurki w Szewie, zamontowanie ogrodzenia wokół niej, ułożenie chodnika oraz wykonanie ławek. Komisja konkursowa przyznała również dwa III miejsca ex aequo i nagrody po 600zł dla: Osiedla Brodnickiego za postawienie figurki sakralnej i zagospodarowanie terenu przyległego poprzez nasadzenie drzewek i krzewów oraz dla sołectwa Chełmoniec za zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej poprzez postawienie pergoli i posadzenie na nich zielonych pnączy, dokończenie miejsca na profesjonalnego grilla, obsadzenie skalniaka kwiatami oraz uprzątnięcie terenu przyległego do świetlicy.

Wyróżnienie i nagrodę 300zł przyznano sołectwu Wielka Łąka za zagospodarowanie działki poprzez utwierdzenie placu za „Orlikiem" oraz usunięcie drzew z złym stanie fitosanitarnym, nawiezienie ziemi i gruzu pod parking.

W XXIII edycji konkursu „Na Najpiękniej ukwiecony balkon", którego organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Kowalewa komisja w dwóch objazdach oceniał 36 wyróżniających się balkonów w mieście. Po ostatecznym podsumowaniu wręczono 9 równorzędnych nagród finansowych po 200zł. Z rąk Burmistrza, Przewodniczącego Rady i Prezesa ToMiKo Joachima Kupskiego otrzymali je: Marzena Dunajska, Małgorzata Kryszewska, Renata Jakóbczak, Halina Wiewiór, Katarzyna Zielińska, Jowita Cieplińska, Zuzanna Tarkowska, Stanisława Stawarz i Donata Pilarska - Mądry.

W części roboczej radni jednogłośnie podjęli 7 uchwał, m.in. zmiany w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przyjęli program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, przyjęli zasady i kryteria rekrutacji do szkół i przedszkoli, oraz podjęli uchwałę dostosowującą sieć szkół i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Gratuluję wszystkim laureatom konkursów i dziękuję za zaangażowanie członkom komisji. Zachęcam do udziału wszystkie sołectwa. Każdy konkurs to oprócz nagród finansowych przeznaczanych na działalność sołectw to również trwałe efekty ekologiczne, które cieszą mieszkańców oraz gości. - podkreślał na sesji Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

sesja_swiateczna_31032017_001.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_002.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_004.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_003.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_005.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_006.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_007.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_008.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_009.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_010.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_011.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_012.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_013.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_014.jpg
 sesja_swiateczna_31032017_015.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!