Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Regulamin XXIII Konkursu Historycznego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Regulamin XXIII Konkursu Historycznego Drukuj
Wpisał: Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim   
31.03.2017

REGULAMIN

XXIII KONKURS HISTORYCZNY

„Kowalewo Pomorskie moja duma - moje miasto"

Konkurs plastyczno - literacko - multimedialny

Organizator konkursu:

MGOK - Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Cele konkursu:

1.     Kształtowanie umiejętności łączenia szacunku do małej ojczyzny z szacunkiem do Polski i regionu.

2.     Wzmacnianie poczucia lokalnej, regionalnej i narodowej tożsamości.

3.     Wzbudzanie poczucia dumy z miejsca pochodzenia i więzi łączących społeczność lokalną.

4.     Rozwijanie zainteresowania kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu oraz popularyzowanie walorów swojej miejscowości, obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów

5.     Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz dzieci w wieku przedszkolnym, wyzwalanie u nich twórczego myślenia

6.     Kształtowanie świadomej postawy obywatelskiej i kulturowej, motywującej do uczestniczenia w różnorodnych konkursach

7.     Promowanie osiągnięć uczniów oraz szkół i przedszkoli

8.     Motywowanie szkół i przedszkoli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z dzieckiem w rozwijaniu jego zainteresowań

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

  • 24 KWIETNIA 2017r.

Zasady uczestnictwa

1. Konkurs jest skierowany do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych   klas 0-VI, gimnazjum z gminy Kowalewo Pomorskie i szkół ponadgimnazjalnych.

2. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

Kategoria 1

Konkurs plastyczny

- Widokówka z mojej miejscowości

wyłącznie dla oddziałów przedszkolnych oraz klasy 0- III szkoły podstawowej;

Zawartość i treść:

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (technika malarska, rysunkowa max. do formatu A3, technika mieszana). Jedna osoba może dostarczyć maksymalnie 1 prace.

Prace powinny odnosić się do walorów przyrodniczych, obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów uznanych przez uczestnika konkursu za istotne i charakterystyczne dla gminy Kowalewo Pomorskie.

Z drugiej strony widokówki należy przedstawić krótki opis przedstawionych  w pracy obiektów, miejsc, symboli itp., (dopuszczalny druk komputerowy).

Kategoria 2

- Konkurs literacki- ludzie i miejsca dla nas ważne

wyłącznie klasy IV-VI szkoły podstawowej

Zawartość i treść:

Prace literackie mogą być przedstawione w dowolnej formie literackiej (wywiad, esej, reportaż, wspomnienie, kartka z pamiętnika, wiersz, formy mieszane np. wspomnienie i wywiad itp.

Prace powinny odnosić się do osoby lub istotnego miejsca dla uczestnika konkursu oraz wspomnienia z dzieciństwa przedstawiciela innego pokolenia (rodzic, ciocia, wujek, dziadek, babcia, prababcia, sąsiad, sąsiadka itp.). Opis miejsc lub osób wywołujących szczególnie pozytywne wspomnienia i emocje powinien zawierać uzasadnienie wyboru właśnie tego miejsca, osoby, wspomnienia, chwil przeżytych w tym miejscu lub z tą osobą, ewentualnie wskazanie znaczenia tego miejsca lub postaci dla szerszej społeczności itp. Subiektywnie istotne miejsce wybrane przez ucznia powinno być miejscem zlokalizowanym w miejscowości, w której się wychowuje lub w najbliższej okolicy.

Kategoria 3

Konkurs multimedialny

- Fotoreportaż w czasie

Wyłącznie dla uczniów Publicznego Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych

Zawartość i treść:

Praca w formie prezentacji multimedialnej zestawiającej zdjęcia i pocztówki (sprzed lat do chwili obecnej) ze zdjęciami i pocztówkami współczesnymi obiektów znajdujących się w miejscowości, w której uczeń się wychowuje  lub najbliższej okolicy. Prezentacja może zawierać zdjęcia zarchiwizowane, jak również prywatne. Zamieszczenie zdjęć prywatnych w prezentacji stanowi dodatkowy atut. Prezentacja musi zawierać opis zmian jakie zaszły w zakresie znaczenia i funkcji fotografowanych obiektów dla społeczności lokalnej.

Prezentacja powinna być dostarczona na podpisanej płycie CD.

Zgłoszenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział  w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

Powołana komisja w każdej kategorii wyłoni zwycięzców.

Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Do nagród w konkursie „Kowalewo Pomorskie moja duma - moje miasto" należą nagrody rzeczowe oraz pieniężne.

Prace przechodzą na własność organizatora.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTAPI 8 MAJA 2017r.

W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU KULTURY w KOWALEWIE POMORSKIM o GODZ. 11.00.

 

Zalecana literatura:

1.       Dzieje Kowalewa Pomorskiego, pod red. J. Danielewicza, Bydgoszcz 1986,

2.       P. Grążawski, Historie prawdziwe, powiastki, ludowe bajdy, anegdoty, Golub-Dobrzyń 2012,

3.       Gmina Kowalewo Pomorskie. Tradycja i nowoczesność

4.       A. Koprowska-Głowacka, Legendy i Podania Ziemi Chełmińskiej,

5.       http://www.kowalewopomorskie.pl

Więcej informacji w siedzibie organizatora lub pod numerem telefonu: 603 760 662

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!