Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Regulamin XXIII Konkursu Historycznego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Regulamin XXIII Konkursu Historycznego Drukuj
Wpisał: Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim   
31.03.2017

REGULAMIN

XXIII KONKURS HISTORYCZNY

„Kowalewo Pomorskie moja duma - moje miasto"

Konkurs plastyczno - literacko - multimedialny

Organizator konkursu:

MGOK - Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Cele konkursu:

1.     Kształtowanie umiejętności łączenia szacunku do małej ojczyzny z szacunkiem do Polski i regionu.

2.     Wzmacnianie poczucia lokalnej, regionalnej i narodowej tożsamości.

3.     Wzbudzanie poczucia dumy z miejsca pochodzenia i więzi łączących społeczność lokalną.

4.     Rozwijanie zainteresowania kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu oraz popularyzowanie walorów swojej miejscowości, obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów

5.     Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz dzieci w wieku przedszkolnym, wyzwalanie u nich twórczego myślenia

6.     Kształtowanie świadomej postawy obywatelskiej i kulturowej, motywującej do uczestniczenia w różnorodnych konkursach

7.     Promowanie osiągnięć uczniów oraz szkół i przedszkoli

8.     Motywowanie szkół i przedszkoli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z dzieckiem w rozwijaniu jego zainteresowań

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

  • 24 KWIETNIA 2017r.

Zasady uczestnictwa

1. Konkurs jest skierowany do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych   klas 0-VI, gimnazjum z gminy Kowalewo Pomorskie i szkół ponadgimnazjalnych.

2. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

Kategoria 1

Konkurs plastyczny

- Widokówka z mojej miejscowości

wyłącznie dla oddziałów przedszkolnych oraz klasy 0- III szkoły podstawowej;

Zawartość i treść:

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (technika malarska, rysunkowa max. do formatu A3, technika mieszana). Jedna osoba może dostarczyć maksymalnie 1 prace.

Prace powinny odnosić się do walorów przyrodniczych, obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów uznanych przez uczestnika konkursu za istotne i charakterystyczne dla gminy Kowalewo Pomorskie.

Z drugiej strony widokówki należy przedstawić krótki opis przedstawionych  w pracy obiektów, miejsc, symboli itp., (dopuszczalny druk komputerowy).

Kategoria 2

- Konkurs literacki- ludzie i miejsca dla nas ważne

wyłącznie klasy IV-VI szkoły podstawowej

Zawartość i treść:

Prace literackie mogą być przedstawione w dowolnej formie literackiej (wywiad, esej, reportaż, wspomnienie, kartka z pamiętnika, wiersz, formy mieszane np. wspomnienie i wywiad itp.

Prace powinny odnosić się do osoby lub istotnego miejsca dla uczestnika konkursu oraz wspomnienia z dzieciństwa przedstawiciela innego pokolenia (rodzic, ciocia, wujek, dziadek, babcia, prababcia, sąsiad, sąsiadka itp.). Opis miejsc lub osób wywołujących szczególnie pozytywne wspomnienia i emocje powinien zawierać uzasadnienie wyboru właśnie tego miejsca, osoby, wspomnienia, chwil przeżytych w tym miejscu lub z tą osobą, ewentualnie wskazanie znaczenia tego miejsca lub postaci dla szerszej społeczności itp. Subiektywnie istotne miejsce wybrane przez ucznia powinno być miejscem zlokalizowanym w miejscowości, w której się wychowuje lub w najbliższej okolicy.

Kategoria 3

Konkurs multimedialny

- Fotoreportaż w czasie

Wyłącznie dla uczniów Publicznego Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych

Zawartość i treść:

Praca w formie prezentacji multimedialnej zestawiającej zdjęcia i pocztówki (sprzed lat do chwili obecnej) ze zdjęciami i pocztówkami współczesnymi obiektów znajdujących się w miejscowości, w której uczeń się wychowuje  lub najbliższej okolicy. Prezentacja może zawierać zdjęcia zarchiwizowane, jak również prywatne. Zamieszczenie zdjęć prywatnych w prezentacji stanowi dodatkowy atut. Prezentacja musi zawierać opis zmian jakie zaszły w zakresie znaczenia i funkcji fotografowanych obiektów dla społeczności lokalnej.

Prezentacja powinna być dostarczona na podpisanej płycie CD.

Zgłoszenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział  w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

Powołana komisja w każdej kategorii wyłoni zwycięzców.

Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Do nagród w konkursie „Kowalewo Pomorskie moja duma - moje miasto" należą nagrody rzeczowe oraz pieniężne.

Prace przechodzą na własność organizatora.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTAPI 8 MAJA 2017r.

W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU KULTURY w KOWALEWIE POMORSKIM o GODZ. 11.00.

 

Zalecana literatura:

1.       Dzieje Kowalewa Pomorskiego, pod red. J. Danielewicza, Bydgoszcz 1986,

2.       P. Grążawski, Historie prawdziwe, powiastki, ludowe bajdy, anegdoty, Golub-Dobrzyń 2012,

3.       Gmina Kowalewo Pomorskie. Tradycja i nowoczesność

4.       A. Koprowska-Głowacka, Legendy i Podania Ziemi Chełmińskiej,

5.       http://www.kowalewopomorskie.pl

Więcej informacji w siedzibie organizatora lub pod numerem telefonu: 603 760 662

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!