Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja o przystąpieniu do zmiany GPR

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja o przystąpieniu do zmiany GPR Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
04.04.2017
herb_000_30_03_15.jpgSzanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 29 marca 2017 r. Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim podjęła Uchwałę Nr XXI/191/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych.

Gminny Program Rewitalizacji dla obszarów wiejskich i miejskiego Gminy Kowalewo Pomorskie, będzie stanowił podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną. Określony obszar rewitalizacji i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, przyczynią się do rozwiązania kluczowych problemów społecznych zidentyfikowanych na tych obszarach oraz wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Zatwierdzenie zmian w dokumencie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023" wynika z dostosowania do wymogów, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami przedstawionymi przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pełna treść uchwały dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim http://www.bip.kowalewopomorskie.pl oraz na stronie http://www.kowalewopomorskie.pl.

z up. Burmistrza
/-/ mgr inż.
Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza


BURMISTRZ
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
TIiGG.271.7.2015


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!