Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja o przystąpieniu do zmiany GPR

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja o przystąpieniu do zmiany GPR Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
04.04.2017
herb_000_30_03_15.jpgSzanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 29 marca 2017 r. Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim podjęła Uchwałę Nr XXI/191/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych.

Gminny Program Rewitalizacji dla obszarów wiejskich i miejskiego Gminy Kowalewo Pomorskie, będzie stanowił podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną. Określony obszar rewitalizacji i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, przyczynią się do rozwiązania kluczowych problemów społecznych zidentyfikowanych na tych obszarach oraz wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Zatwierdzenie zmian w dokumencie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023" wynika z dostosowania do wymogów, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami przedstawionymi przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pełna treść uchwały dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim http://www.bip.kowalewopomorskie.pl oraz na stronie http://www.kowalewopomorskie.pl.

z up. Burmistrza
/-/ mgr inż.
Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza


BURMISTRZ
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
TIiGG.271.7.2015


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!