Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jakość wody dla mieszkańców Kowalewa Pomorskiego przy ul. Kościuszki

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jakość wody dla mieszkańców Kowalewa Pomorskiego przy ul. Kościuszki Drukuj
Wpisał: Wiesław Chmielewicz   
04.04.2017

woda_04_04_17.jpgNawiązując do artykułu z dnia 29 grudnia 2016 r „ Jakość wody na ulicy Kościuszki" informujemy, że dokonano kolejnego próbnego poboru wody w celu zbadania jej parametrów.

W porównaniu do poprzedniego badania parametry jakościowe wody znacznie się poprawiły i w chwili obecnej są bardzo dobre.

Na podstawie w/w analizy można domniemywać, iż przyczyną przekroczonych uprzednio norm mogła być awaria na sieci, a co za tym idzie czynności związane z jej płukaniem.
W przypadku pojawienia się brudnej wody, prosimy o zgłaszanie uwag bezpośrednio do ZUW Ostrowite tel. 56 683-62-96 lub tel. 663 940 993 (oczyszczalnia ścieków) w celu podjęcia szybkiej reakcji przez eksploatatora i naprawy urządzeń bądź poprawy jakości wody. W dni robocze w godzinach pracy uwagi można również zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu (pawilon sportowy), biuro nr 8, tel. 56 684 15 79 wewn. 60.
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!