Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zbyt małe środki na infrastrukturę wiejską

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zbyt małe środki na infrastrukturę wiejską Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.04.2017

zbyt_male_srodki_07042017_00.jpgBurmistrz Miasta Andrzej Grabowski uczestniczył w kolejnym posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przypomnę, że w minionym roku identyczne posiedzenie odbyło się na Zamku w Golubiu Dobrzyniu. Obecne spotkanie miało miejsce 6 kwietnia br. w sejmie. Tematem przewodnim posiedzenia była poprawa infrastruktury na terenach wiejskich. Sprawozdanie o obecnej sytuacji i planach rządowych złożyli przedstawiciele ministerstwa finansów, ministerstwa infrastruktury i ministerstwa ochrony środowiska.

W posiedzeniu uczestniczyło wielu samorządowców reprezentujących wszystkie województwa. W gorącej dyskusji, którą co pewien czas musiał studzić przewodniczący komisji Jarosław Sachajko (Kukiz15), samorządowcy podkreślali brak środków w budżetach gmin na infrastrukturę drogową jak i na wodno- kanalizacyjną. Dofinansowanie ze środków z zewnątrz jest co raz bardziej ograniczane. Maleje pula pieniędzy na drogi m.in. z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych czy z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz na sieć wodno-kanalizacyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Z drugiej strony zwiększa się ilość i trudność kryteriów jakie muszą być spełnione, aby otrzymywać dofinansowania rządowe lub unijne. Jako przykłady podawano konieczność budowania rond czy zatoczek autobusowych przy drogach wiejskich. Wprowadzenie zbyt wysokiej minimalnej liczby mieszkańców przyłączonych do sieci wodno- kanalizacyjnej powoduje przedrożenie inwestycji i jej nieopłacalność.

Padały stanowcze wnioski do ministra finansów, aby „rząd nic nie dofinansowywał samorządom, tylko dał pełną subwencję oświatową na 100% wydatków, a z resztą wydatków inwestycyjnych gminy same sobie poradzą".

W gminie Kowalewo Pomorskie gospodarka wodno-ściekowa jest w pełni rozwiązana. Wszystkie gospodarstwa domowe mogą podłączyć się do sieci wodociągowej. Na terenach, gdzie nie ma warunków technicznych ułożenia kanalizacji stworzono możliwość wybudowania oczyszczalni przydomowych, które dofinansowywał rolnikowi samorząd kwotą nawet do 75% wartości zadania. Do tej pory powstało ich prawie 500szt. Niestety problem dróg gminnych nieutwardzonych odczuwać będziemy długie lata. Posiadamy łącznie 280km dróg, przy których zlokalizowane są siedliska. Z tego jedynie 15% ma nawierzchnię trwale utwardzoną asfaltem. Rocznie utwardzamy ok. 6km. Matematyka jest nieubłagalna. Naprawa dróg zajmie nam jeszcze dużo czasu. Niestety malejące środki z zewnątrz jeszcze nas spowolnią- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski

zbyt_male_srodki_07042017_01.jpg
 zbyt_male_srodki_07042017_02.jpg
 zbyt_male_srodki_07042017_03.jpg
 zbyt_male_srodki_07042017_04.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!