Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Strażacy podsumowali kampanię sprawozdawczą

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Strażacy podsumowali kampanię sprawozdawczą Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
10.04.2017
straz_podsumowali_08042017_00.jpgW dniu 8 kwietnia br. zarząd oddziału miejsko- gminnego OSP RP w Kowalewie Pomorskim odbył swoje pierwsze w tym roku posiedzenie. Druhowie podsumowali kampanię sprawozdawczą, która miała miejsce w miesiącach luty- marzec oraz omówili nadchodzące wydarzenia.

W posiedzeniu oprócz 21 członków zarządu zwyczajowo uczestniczyli w nim również nienależący do zarządu prezesi i naczelnicy, sołtysi oraz przedstawiciele samorządu odpowiedzialni za służby mundurowe: pełnomocnik Ilona Rybicka, kierownik referatu Edyta Jasińska oraz komendant PSP Paweł Warlikowski.

Zaproszono również radnych mundurowych: Wiesława Kraśniewskiego i Jarosława Lewandowskiego.

Podsumowując zebrania sprawozdawcze prezes Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego OSP RP druh Andrzej Grabowski i jednocześnie Burmistrz Kowalewa Pomorskiego podziękował za ich sprawny przebieg. Omówił wnioski jakie na zebraniach postawiono m.in. nieczynne hydranty, wypalanie traw oraz problem szkolenia podstawowego druhów, a udział ich w późniejszych akcjach p.poż.

Przed nami pracowity rok. Do jubileuszu przygotowują się dwie jednostki OSP Pluskowęsy i OSP Mariany. Świętego Floriana w dniu 3 maja obchodzić będziemy w Pluskowęsach, gdzie jednocześnie uczcimy 65-lecie jednostki i nastąpi uroczyste przekazanie strażakom samochodu marki Renault, na które jednostka pozyskała 50% dofinansowanie od sponsorów. Zachęcam wszystkie jednostki do takiej aktywności. Samorząd zawsze dołoży drugie 50%. W tegorocznym budżecie gmina zarezerwowała środki na zakup nowego pojazdu dla OSP Kowalewo- poinformował druh prezes Grabowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Piotr Sęk i Czesław Parda zapowiedzieli szczegółowe kontrole we wszystkich jednostkach mające na celu ocenę troski o powierzone mienie i gospodarkę finansową.

Na zakończenie druh prezes złożył strażakom życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

DATY DO ZAPAMIĘTANIA:

03.05 - Św. Florian w Pluskowęsach
24.06 - zawody sportowo-pożarnicze na CRiS
01.07 - jubileusz OSP Mariany
09.09 - III zawody strzeleckie strażaków

straz_podsumowali_08042017_01.jpg
 straz_podsumowali_08042017_02.jpg
 straz_podsumowali_08042017_03.jpg
 straz_podsumowali_08042017_04.jpg
 straz_podsumowali_08042017_05.jpg
 straz_podsumowali_08042017_06.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!