Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Strażacy podsumowali kampanię sprawozdawczą

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Strażacy podsumowali kampanię sprawozdawczą Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
10.04.2017
straz_podsumowali_08042017_00.jpgW dniu 8 kwietnia br. zarząd oddziału miejsko- gminnego OSP RP w Kowalewie Pomorskim odbył swoje pierwsze w tym roku posiedzenie. Druhowie podsumowali kampanię sprawozdawczą, która miała miejsce w miesiącach luty- marzec oraz omówili nadchodzące wydarzenia.

W posiedzeniu oprócz 21 członków zarządu zwyczajowo uczestniczyli w nim również nienależący do zarządu prezesi i naczelnicy, sołtysi oraz przedstawiciele samorządu odpowiedzialni za służby mundurowe: pełnomocnik Ilona Rybicka, kierownik referatu Edyta Jasińska oraz komendant PSP Paweł Warlikowski.

Zaproszono również radnych mundurowych: Wiesława Kraśniewskiego i Jarosława Lewandowskiego.

Podsumowując zebrania sprawozdawcze prezes Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego OSP RP druh Andrzej Grabowski i jednocześnie Burmistrz Kowalewa Pomorskiego podziękował za ich sprawny przebieg. Omówił wnioski jakie na zebraniach postawiono m.in. nieczynne hydranty, wypalanie traw oraz problem szkolenia podstawowego druhów, a udział ich w późniejszych akcjach p.poż.

Przed nami pracowity rok. Do jubileuszu przygotowują się dwie jednostki OSP Pluskowęsy i OSP Mariany. Świętego Floriana w dniu 3 maja obchodzić będziemy w Pluskowęsach, gdzie jednocześnie uczcimy 65-lecie jednostki i nastąpi uroczyste przekazanie strażakom samochodu marki Renault, na które jednostka pozyskała 50% dofinansowanie od sponsorów. Zachęcam wszystkie jednostki do takiej aktywności. Samorząd zawsze dołoży drugie 50%. W tegorocznym budżecie gmina zarezerwowała środki na zakup nowego pojazdu dla OSP Kowalewo- poinformował druh prezes Grabowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Piotr Sęk i Czesław Parda zapowiedzieli szczegółowe kontrole we wszystkich jednostkach mające na celu ocenę troski o powierzone mienie i gospodarkę finansową.

Na zakończenie druh prezes złożył strażakom życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

DATY DO ZAPAMIĘTANIA:

03.05 - Św. Florian w Pluskowęsach
24.06 - zawody sportowo-pożarnicze na CRiS
01.07 - jubileusz OSP Mariany
09.09 - III zawody strzeleckie strażaków

straz_podsumowali_08042017_01.jpg
 straz_podsumowali_08042017_02.jpg
 straz_podsumowali_08042017_03.jpg
 straz_podsumowali_08042017_04.jpg
 straz_podsumowali_08042017_05.jpg
 straz_podsumowali_08042017_06.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!