Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 17.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bezpańskie psy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bezpańskie psy Drukuj
Wpisał: Renata Siwiec   
20.04.2017
bezpanskie_psy_00_20_04_17.jpgApelujemy do wszystkich właścicieli i użytkowników nieruchomości, aby wiosną i jesienią, kiedy trwa okres godowy u psów zabezpieczali swoje posesje tak, aby psy nie wychodziły poza ich teren.
W związku z tym, iż problem niedopilnowanych psów na terenie naszego miasta i gminy jest bardzo dotkliwy przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na  terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, przyjętym Uchwałą nr XV/119/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016 roku, właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do stałego oraz skutecznego dozoru nad nimi oraz zachowania wszelkich środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem bądź uciążliwością dla ludzi. Prowadzenie psów w miejscach publicznych możliwe jest wyłącznie na uwięzi, a psów niebezpiecznych dodatkowo w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest w miejscach mało uczęszczanych pod warunkiem, że właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Zaznaczamy, że zgodnie z Kodeksem wykroczeń - kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny .

Brak właściwego dozoru nad psami i zwierzętami prowadzi do nasilania się zjawiska wałęsających się psów, a w konsekwencji do szerzenia się ich bezdomności. W większości przypadków psy postrzegane przez mieszkańców jako ,,bezdomne,, i ,,bezpańskie,, w rzeczywistości mają swoich właścicieli. Są one jedynie przez nich nieodpowiednio dopilnowane. Dla wielu okolicznością wystarczającą do przypisania psu „bezdomności" lub „bezpańskości" jest fakt pojawiania się zwierzęcia o tych samych porach w danej okolicy. Sytuacje takie występują właśnie w okresie godowym zwierząt. Pamiętajmy, aby w tym czasie nie dokarmiać „spacerujących" psów, jak też nadgorliwie zgłaszać ich obecności do Urzędu. Psów tych nie należy także zamykać na terenie swojej posesji. Zwierzęta te, jeśli nie będą dokarmiane, same wrócą do swoich właścicieli.

Osoba, która przyjmuje psa do swojego domu, zapewnia mu opiekę i wyżywienie, staje się jego właścicielem.

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustalaniu właścicieli wałęsających się psów - szczególnie, gdy są one agresywne i  niebezpieczne należy bezzwłocznie zgłaszać na Posterunek Policji (tel. (56) 682 33 10 lub 602 661 927). Policja ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela, natomiast każdemu zgłaszającemu zapewniona jest anonimowość. Dzięki pomocy mieszkańców możemy uniknąć kosztów niesłusznych interwencji gminy i przekazania zwierząt do schroniska.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!