Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sesja nadzwyczajna zwołana dla jednego wyrazu

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sesja nadzwyczajna zwołana dla jednego wyrazu Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.04.2017

sesja_nadzw_19042017_00.jpgW dniu 19 kwietnia Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim obradowali na XXI sesji. Była to sesja nadzwyczajna. Zwołana pod potrzeby zamiany jednego wyrazu w obowiązującej uchwale budżetowej.

W najważniejszym dla samorządu dokumencie, czyli w budżecie jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej (uchwały przyjęte w grudniu 2016r) samorząd ujął potrzebę przeprowadzenia prac na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wówczas to zadanie w obu dokumentach zapisano jako Przebudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim". Na dzisiejszej sesji radni zmienili nazwę zadania na „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim".

Zmiana nazwy zadania związana jest z koniecznością dostosowania planowanej inwestycji do kryteriów oceny w planowanym konkursie na Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018. Projekt ten jest projektem grantowym realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ze środków Funduszy Europejskich w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 -Gospodarka odpadami, Cel - Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie. Aby dostosować nasz PSZOK do standardów dostępności i funkcjonalności oraz działań edukacyjno-informacyjnych, zachodzi konieczność jego rozbudowy na teren sąsiedniej działki. Planowana na wcześniejszym etapie przebudowa punktu wiązałaby się z zachowaniem obecnych parametrów PSZOK takich jak: długość i szerokość oraz powierzchnia zabudowy, co w znaczący sposób ograniczyłoby możliwość wprowadzenia rozwiązań podlegających ocenie punktowej w planowanym do ogłoszenia konkursie.

Dziękuję radnym za wyrozumiałość i udział w sesji nadzwyczajnej. Samorząd gminy korzysta z każdej możliwości pozyskania środków z zewnątrz na nasze inwestycje. Po ponad dwuletnim marazmie rozpoczęły się nabory wniosków na środki unijne. Startujemy w każdym konkursie i tak jak pokazuje dzisiejszy przykład walczymy o każdy punkt, który przesunie nas na listach rankingowych i zwiększy szansę na otrzymanie dofinansowania- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Na obradach radni podjęli również uchwałę o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Wielkiego Rychnowa.

sesja_nadzw_19042017_01.jpg
 sesja_nadzw_19042017_02.jpg
 sesja_nadzw_19042017_03.jpg
 sesja_nadzw_19042017_04.jpg
 sesja_nadzw_19042017_05.jpg
 sesja_nadzw_19042017_06.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!