Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sesja nadzwyczajna zwołana dla jednego wyrazu

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sesja nadzwyczajna zwołana dla jednego wyrazu Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.04.2017

sesja_nadzw_19042017_00.jpgW dniu 19 kwietnia Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim obradowali na XXI sesji. Była to sesja nadzwyczajna. Zwołana pod potrzeby zamiany jednego wyrazu w obowiązującej uchwale budżetowej.

W najważniejszym dla samorządu dokumencie, czyli w budżecie jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej (uchwały przyjęte w grudniu 2016r) samorząd ujął potrzebę przeprowadzenia prac na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wówczas to zadanie w obu dokumentach zapisano jako Przebudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim". Na dzisiejszej sesji radni zmienili nazwę zadania na „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim".

Zmiana nazwy zadania związana jest z koniecznością dostosowania planowanej inwestycji do kryteriów oceny w planowanym konkursie na Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018. Projekt ten jest projektem grantowym realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ze środków Funduszy Europejskich w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 -Gospodarka odpadami, Cel - Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie. Aby dostosować nasz PSZOK do standardów dostępności i funkcjonalności oraz działań edukacyjno-informacyjnych, zachodzi konieczność jego rozbudowy na teren sąsiedniej działki. Planowana na wcześniejszym etapie przebudowa punktu wiązałaby się z zachowaniem obecnych parametrów PSZOK takich jak: długość i szerokość oraz powierzchnia zabudowy, co w znaczący sposób ograniczyłoby możliwość wprowadzenia rozwiązań podlegających ocenie punktowej w planowanym do ogłoszenia konkursie.

Dziękuję radnym za wyrozumiałość i udział w sesji nadzwyczajnej. Samorząd gminy korzysta z każdej możliwości pozyskania środków z zewnątrz na nasze inwestycje. Po ponad dwuletnim marazmie rozpoczęły się nabory wniosków na środki unijne. Startujemy w każdym konkursie i tak jak pokazuje dzisiejszy przykład walczymy o każdy punkt, który przesunie nas na listach rankingowych i zwiększy szansę na otrzymanie dofinansowania- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Na obradach radni podjęli również uchwałę o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Wielkiego Rychnowa.

sesja_nadzw_19042017_01.jpg
 sesja_nadzw_19042017_02.jpg
 sesja_nadzw_19042017_03.jpg
 sesja_nadzw_19042017_04.jpg
 sesja_nadzw_19042017_05.jpg
 sesja_nadzw_19042017_06.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!