Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej operatorem programu Lokalny Animator Sportu 2017 roku

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej operatorem programu Lokalny Animator Sportu 2017 roku Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
24.04.2017
frkf_00_24_04_17.jpgFundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku w tym roku wygrała konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na operatora programu Lokalny Animator Sportu 2017 roku. Najważniejszym zadaniem Fundacji jest dofinansowanie pracy Animatora od 01.03.2017 na okres 9 miesięcy. Animatorzy Ci muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do organizacji i prowadzenia zajęć sportowych.

Projekt ten obejmuje minimum 138 godzin pracy w miesiącu. W przypadku gdy na Orliku program ten realizuje dwóch Animatorów (co jest dopuszczalne) jak jest w przypadku Gminy Kowalewo Pomorskie wspomiane godziny pracy i wynagrodzenie dzielone jest po połowie na dwóch Animatorów.

W Polsce funkcjonują 2602 kompleksy sportowe Orlik. Do rządowego programu Orlik złożono 2122 wnioski aplikacyjne, z których zakwalifikowanych zostały 1462 wnioski. Z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie zakwalifikował się Orlik mieszczący się w Kowalewie Pomorskim na ul.Chopina 26. Orlik w Wielkiej Łące ze względu na ograniczenia finansowe został umieszczony na liście rezerwowej pod pozycją 24 na 558 Orlików. Orliki umieszczone na liście rezerwowej mogą zgodnie z jej kolejnością przystępować do Programu w trakcie jego realizacji, po rezygnacji lub wycofaniu się podmiotów z listy zakwalifikowanych.

W chwili obecnej samorząd Gminy Kowalewo Pomorskie w pełni finansuje wynagrodzenie dwóch Animatorów pracujących na Orliku w Wielkiej Łące. W najbliższym czasie tut. Urząd będzie podejmował działania w celu zwiększenia dostępności do Orlika w Wielkiej Łące.

Zachęcamy do korzystania z Orlików znajdujących się na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie!

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!