Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Młodzi bez alkoholu VII

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Młodzi bez alkoholu VII Drukuj
Wpisał: Magdalena Wiśniewska   
28.04.2017

Ś11117.jpgwietlica Socjoterapeutyczna od maja br. przystępuje do kolejnej realizacji zadania  „Młodzi bez alkoholu".

Kowalewska placówka przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia, na siódmą już edycję programu, pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4.500,00 zł - w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2017 
pn.  „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko - pomorskim", zadanie 2: Programy wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym.

Realizacja programu  „Młodzi bez alkoholu VII", będącego kontynuacją dotychczasowych działań profilaktycznych, przypada na okres od 01.05.2017r. do 30.11.2017r. W ramach programu,  jak dotychczas prowadzone będą warsztaty profilaktyczne, zajęcia z elementami treningu asertywności. Celem wzmacniania więzi rodzinnych i funkcji rodzicielskich, w powyższe działania zostaną włączeni również rodzice, uczestnicząc w weekendowym treningu umiejętności wychowawczych z elementami Programu Wzmacniania Rodziny. Poza tym, w ramach zajęć będących alternatywą dla używek i wszelkich zachowań ryzykownych -  adresaci zadania będą uczestniczyć w warsztatach z zakresu zdrowego odżywiania, w zajęciach ZUMBY, w zajęciach zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Jako zwieńczenie zadania przewidziano i tym razem spektakl profilaktyczny.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!