Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow RTBS podsumowało 2016r.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

RTBS podsumowało 2016r. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
02.05.2017
rtbs_2016_02_05_17_00.jpgKwotą 448 tys. zł. zysku netto zamknęło miniony rok Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Zarząd i Rada Nadzorcza RTBS w dniu 27 kwietnia br. złożyli sprawozdanie przed Zgromadzeniem Wspólników, czyli przed udziałowcami. Prezes Lech Szalkowski poinformował o najważniejszych inwestycjach jakie wspólnie z pracownikami i przy akceptacji udziałowców wykonał.
Dzięki wszechstronnej działalności (budownictwo społeczne, deweloperskie i docelowej własności oraz zarządzanie wspólnotami) RTBS oparł się trudnej sytuacji jaką spowodowała likwidacja Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa i kryzys ekonomiczny- wyliczał w swoim sprawozdaniu prezes Lech Szalkowski- Wspominam z rozrzewnieniem czas kiedy zaczynaliśmy. Mieliśmy wówczas 20tys.zł.. Obecnie kapitał własny to 10mln.zł. Spółka w minionym roku obracała kwotą 40mln. zł, a te prawie pół miliona zł. zysku przekaże na kapitał zapasowy. Był to pracowity rok. W Rypinie przy ul. Mławskiej zakończono blok 24 rodzinny i rozpoczęto budowę kolejnego, tym razem 28-lokalowego. W Kowalewie Pomorskim rozpoczęto budowę drugiego bloku przy ul. Kościuszki. Praktycznie na wszystkie 24 lokale mamy już podpisane umowy. Identyczna inwestycja, ale 21-mieszkaniowa ruszyła w Choceniu.

RTBS istnieje od 2000r. Jest to spółka. Jego udziałowcami są samorządy, które mają wkład o wartości 5mln.400tys. Są nimi: miasto Rypin 83% udziałów, gmina Kowalewo Pom. - 6,9%, Gmina Ciechocin 32,9%, Choceń 3,3%, Miasto Golub Dobrzyń 2,5%, Gmina Wąpielsk 0,7% i gmina Radomin 0,7%. Rada Nadzorcza w składzie: z Rypina Stefan Borowski i Cezary Pułtuski i z Kowalewa Pomorskiego Małgorzata Wegner otrzymali od wspólników, podobnie jak prezes jednoosobowego Zarządu Lech Szalkowski jednogłośne absolutorium.

Samorząd Kowalewa Pomorskiego posiada 742 udziały o wartości 371tys.zł. Na jednej z dwóch działek przy ul. Kościuszki dumnie wznosi się już jeden blok wybudowany przy udziale dofinansowania z Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa. Samorząd wspólnie z RTBS-em przystąpił do zabudowy drugiej działki. Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy bloku 24-rodzinnego. Na przełomie maja/czerwca planowane jest rozpoczęcie budowy- podkreśla Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski- Gratuluję Prezesowi Zarządu Lechowi Szalkowskiemu i Radzie Nadzorczej bardzo dobrego wyniku finansowego i życzę, aby rok 2017 był równie szczęśliwy.

rtbs_2016_02_05_17_01.jpg
 rtbs_2016_02_05_17_02.jpg
 rtbs_2016_02_05_17_03.jpg
 rtbs_2016_02_05_17_04.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!