Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow RTBS podsumowało 2016r.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

RTBS podsumowało 2016r. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
02.05.2017
rtbs_2016_02_05_17_00.jpgKwotą 448 tys. zł. zysku netto zamknęło miniony rok Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Zarząd i Rada Nadzorcza RTBS w dniu 27 kwietnia br. złożyli sprawozdanie przed Zgromadzeniem Wspólników, czyli przed udziałowcami. Prezes Lech Szalkowski poinformował o najważniejszych inwestycjach jakie wspólnie z pracownikami i przy akceptacji udziałowców wykonał.
Dzięki wszechstronnej działalności (budownictwo społeczne, deweloperskie i docelowej własności oraz zarządzanie wspólnotami) RTBS oparł się trudnej sytuacji jaką spowodowała likwidacja Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa i kryzys ekonomiczny- wyliczał w swoim sprawozdaniu prezes Lech Szalkowski- Wspominam z rozrzewnieniem czas kiedy zaczynaliśmy. Mieliśmy wówczas 20tys.zł.. Obecnie kapitał własny to 10mln.zł. Spółka w minionym roku obracała kwotą 40mln. zł, a te prawie pół miliona zł. zysku przekaże na kapitał zapasowy. Był to pracowity rok. W Rypinie przy ul. Mławskiej zakończono blok 24 rodzinny i rozpoczęto budowę kolejnego, tym razem 28-lokalowego. W Kowalewie Pomorskim rozpoczęto budowę drugiego bloku przy ul. Kościuszki. Praktycznie na wszystkie 24 lokale mamy już podpisane umowy. Identyczna inwestycja, ale 21-mieszkaniowa ruszyła w Choceniu.

RTBS istnieje od 2000r. Jest to spółka. Jego udziałowcami są samorządy, które mają wkład o wartości 5mln.400tys. Są nimi: miasto Rypin 83% udziałów, gmina Kowalewo Pom. - 6,9%, Gmina Ciechocin 32,9%, Choceń 3,3%, Miasto Golub Dobrzyń 2,5%, Gmina Wąpielsk 0,7% i gmina Radomin 0,7%. Rada Nadzorcza w składzie: z Rypina Stefan Borowski i Cezary Pułtuski i z Kowalewa Pomorskiego Małgorzata Wegner otrzymali od wspólników, podobnie jak prezes jednoosobowego Zarządu Lech Szalkowski jednogłośne absolutorium.

Samorząd Kowalewa Pomorskiego posiada 742 udziały o wartości 371tys.zł. Na jednej z dwóch działek przy ul. Kościuszki dumnie wznosi się już jeden blok wybudowany przy udziale dofinansowania z Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa. Samorząd wspólnie z RTBS-em przystąpił do zabudowy drugiej działki. Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy bloku 24-rodzinnego. Na przełomie maja/czerwca planowane jest rozpoczęcie budowy- podkreśla Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski- Gratuluję Prezesowi Zarządu Lechowi Szalkowskiemu i Radzie Nadzorczej bardzo dobrego wyniku finansowego i życzę, aby rok 2017 był równie szczęśliwy.

rtbs_2016_02_05_17_01.jpg
 rtbs_2016_02_05_17_02.jpg
 rtbs_2016_02_05_17_03.jpg
 rtbs_2016_02_05_17_04.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!