Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Konsultacje dotyczące zmiany GPR na lata 2015-2023

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Konsultacje dotyczące zmiany GPR na lata 2015-2023 Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
02.05.2017

herb_000_30_03_15.jpgSzanowni Państwo, przedstawiamy do Państwa opinii projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 - 2023.

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych.

Konsultacje potrwają od 2 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. W tym czasie zapraszamy do składania uwag i opinii pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście. 

Wypełniony formularz konsultacji można przekazywać:

  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie (na holu urzędu zostanie wystawiona urna w celu złożenia formularzy).

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.gadomska@kowalewopomorskie.pl

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87- 410 Kowalewo Pomorskie.

Uwagi i pytania prosimy kierować do p. Magdaleny Gadomskiej:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, Ref. Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie, (biuro na parterze),

  • telefonicznie pod nr tel.: 56 684 10 24 wew. 58,

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.gadomska@kowalewopomorskie.pl

Materiały tj. projekt zmiany programu rewitalizacji, a także formularz konsultacji zostały zamieszczone poniżej, dostępne są również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Załączniki:

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!