Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow 65 urodziny jednostki z Pluskowęs, oraz obchody Św. Floriana

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

65 urodziny jednostki z Pluskowęs, oraz obchody Św. Floriana Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
04.05.2017
65_urodz_jedn_03_05_17_000.jpgW dniu 3 maja br. w gminie Kowalewo Pomorskie tradycyjnie świętowali strażacy. Oddali cześć swojemu patronowi Świętemu Florianowi. W tym dniu swoje wyjątkowe święto miała również jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pluskowęsach, która świętowała swoje 65 urodziny. Zaprosiła na te obchody wszystkie jednostki strażackie z gminy (11 jednostek)
oraz wyjątkowych gości m.in. Burmistrza Miasta jednocześnie prezesa Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego OSP Andrzeja Grabowskiego, wiceprezesów Miejsko- Gminnych OSP, delegatów zarządu powiatowego OSP, Komendanta PSP Pawła Warlikowskiego, przewodniczącą rady Powiatu Marię Wiśniewską, radnych rady miejskiej, sołtysów, sponsorów i przyjaciół jednostki.  Sztandary korporacyjne, z gminnym na czele, dumnie wzniesiono w czasie mszy świętej koncelebrowanej przez gminnego kapelana strażackiego ks. Marka Wysockiego i proboszcza parafii Pluskowęsy kanonika Romana Piask. Apel nawołujący nieżyjących strażaków do stawienia się na służbie i ich zdjęcia przed ołtarzem były hołdem dla przodków, którzy zakładali tę jednostkę. Delegacja młodych druhów (Kamila Socka, Anna Wiśniewska) w imieniu jednostki złożyły wiązankę kwiatów na grobie honorowego strażaka śp. Ks. proboszcza Bernarda Kowalewskiego. Całą kolektę zebraną w czasie mszy świętej ks. kanonik przekazał na wsparcie jednostki. W czasie mszy świętej duchowni oddali hołd nie tylko druhom ochotnikom z gminy Kowalewo Pomorskie, ale również poległym w walce za wolność z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Bardzo podniosłym wydarzeniem mszy świętej było poświęcenie wozu strażackiego, który jednostka pozyskała dzięki samorządowi gminy (50%) oraz sponsorom.

Po mszy nowy samochód poprowadził uczestników spotkania na dziedziniec remizy, gdzie druh Roman Dąbrowski przypomniał historię jednostki, a prezes Przemysław Lewandowski słowami wdzięczności i pamiątkami dziękował gościom za przybycie oraz za wsparcie w pozyskaniu środków na samochód i na dzisiejszy jubileusz. Prezentem urodzinowym jaki jednostka sobie sprawiła, oprócz nowego samochodu, była również tablica pamiątkowa oddająca hołd założycielowi jednostki dh. Feliksowi Kaszkowiak. Po jej poświęceniu odsłonięcia dokonali: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, radny Jarosław Lewandowski, prezes Przemysław Lewandowski i córki śp. Feliksa czyli Anna Bas i Zofia Moszkowicz. Druhna Katarzyna Kozera odczytała życiorys założyciela, a goście złożyli pod tablicą wiązanki kwiatów.

W dniu urodzin najmłodsi strażacy z tej jednostki, czyli Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP), złożyła przed sztandarem uroczyste ślubowanie, które zgodnie z regulaminem przeprowadził dowódca dh Piotr Pawlewicz.

Kolejnym podniosłym punktem tej uroczystości było wręczenie druhom odznaczeń. Otrzymali je:

Medale za zasługi dla pożarnictwa: druh Rysiewski Tomasz - złoty, druh Zieliński Krzysztof - złoty, druh Gajewski Marcin -srebrny, druh Konieczny Krzysztof - brązowy, druh Lewandowski Jarosław - brązowy, druh Pacholec Łukasz - brązowy, druh Jaguś Marcin - brązowy i pan Stuczyński Józef- brązowy.

Odznakę „Strażak wzorowy" : druh Lewandowski Przemysław, druh Łuszczyński Maciej, druh Socki Tomasz, druh Olszewski Łukasz, druh Cichocki Michał, druh Pawlewicz Dawid, druh Śpiewak Damian, druh Grębocki Daniel, druh Lewandowski Mateusz, druh Lewandowski Patryk i druh Zieliński Sebastian

Odznakę „Za wysługę lat" : druh Konrad Marian (40 lat), druh Łuszczyński Grzegorz (30 lat), druh Sutkowski Ireneusz (30 lat), druh Rysiewski Tomasz (30 lat), druh Sutkowski Marek (30 lat), druh Dąbrowski Roman (25 lat), druh Jaguś Andrzej (25 lat), druh Konieczny Alojzy (25 lat), druh Zieliński Roman (25 lat), druh Krawiczyński Roman (20 lat), druh Zieliński Krzysztof (20 lat), druh Pawlewicz Piotr (15 lat), druh Gajewski Marcin (15 lat), druh Jaguś Marcin (15 lat), druh Zieliński Jacek (10 lat), druh Pacholec Łukasz (10 lat), druh Konieczny Krzysztof (10 lat), druh Lewandowski Jarosław (10 lat), druh Grębocki Dawid (5 lat), druh Olszewski Łukasz (5 lat), druh Cichocki Michał (5 lat), druh Lewandowski Przemysław (5 lat),

Odznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza": druh Pawlewicz Damian-złota, druh Sankiewicz Adrian -złota, druh Sankiewicz Kamil -złota, druh Sutkowski Patryk -złota, druhna Konrad Paulina- brązowa, druhna Kozera Katarzyna- brązowa, druhna Socka Kamila- brązowa, druhna Wiśniewska Anna - brązowa.

Życzenia szanownej jubilatce składał burmistrz, prezes Andrzej Grabowski. Życzył bezpiecznych powrotów z akcji i podziękował za godna naśladowania współpracę z sołtysem i radą sołecką, parafią i szkołą. Przekazał jednostce w darze talon finansowy. Do podziękowań za współpracę przyłączył się komendant powiatowy Paweł Warlikowski, przewodnicząca rady powiatu Maria Wiśniewska, przewodniczący rady miejskiej Jerzy Orłowski, prezes OSP Piotr Strzelecki i przedstawiciel KRUS dh Duszyński.

Po oficjalnej uroczystości każdy miał możliwość wpisem w kronice strażackiej utrwalić się dla potomnych. Na zakończenie druhowie z OSP Pluskowęsy zaprosili uczestników na poczęstunek.

Do późnych godzin nocnych Pluskowęsy świętowały urodziny.

Więcej informacji o nowym samochodzie OSP Pluskowęsy pisaliśmy już tutaj: http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8219&Itemid=16

 65_urodz_jedn_03_05_17_046.jpg
 65_urodz_jedn_cd_03_05_17_01.jpg
 65_urodz_jedn_cd_03_05_17_02.jpg
 65_urodz_jedn_cd_03_05_17_03.jpg
 65_urodz_jedn_cd_03_05_17_04.jpg
 65_urodz_jedn_cd_03_05_17_05.jpg
 65_urodz_jedn_cd_03_05_17_06.jpg
 65_urodz_jedn_cd_03_05_17_07.jpg
 65_urodz_jedn_cd_03_05_17_08.jpg
 65_urodz_jedn_cd_03_05_17_09.jpg
65_urodz_jedn_03_05_17_001.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_002.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_003.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_004.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_005.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_006.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_007.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_008.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_009.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_010.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_011.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_012.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_013.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_014.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_015.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_016.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_017.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_018.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_019.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_020.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_021.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_022.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_023.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_024.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_025.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_026.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_027.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_028.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_029.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_030.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_031.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_032.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_033.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_034.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_035.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_036.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_037.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_038.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_039.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_040.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_041.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_042.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_043.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_044.jpg
 65_urodz_jedn_03_05_17_045.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!