Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Laureaci konkursów przedmiotowych nagrodzeni przez kuratora

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Laureaci konkursów przedmiotowych nagrodzeni przez kuratora Drukuj
Wpisał: Nauczyciel przyrody - Elżbieta Kuciak-Olszewska   
19.05.2017

12121.jpg"Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu:

dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada".

Stanisław Staszic 

 

Dla rodziców są skarbem i dumą, dla szkoły perłami, tylko zazdrośni nazywają ich kujonami. 16 maja 2017 r. w auli Zespołu Szkół nr 14 w Toruniu odbyła się uroczysta gala laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

W gali uczestniczyli Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - pan Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Wicekurator  Oświaty - pani Maria Mazurkiewicz,  inni dostojni goście oraz laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty z języka polskiego, języka angielskiego,  przyrody i matematyki wraz z opiekunami i rodzicami. Laureaci, oprócz serdecznych gratulacji, otrzymali listy gratulacyjne i pamiątkowe statuetki. Nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursach, wręczono dyplomy, a najlepsze szkoły otrzymały wyróżnienia.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najbardziej prestiżowych zmagań, w jakich mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych. Posiadanie  laureatów to również powód do dumy dla szkół. W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim jest dumna z Aleksandra Barańskiego z klasy V I a, który został laureatem konkursu przedmio-towego z przyrody.   Laureatowi konkursu przysługuje wiele przywilejów:

a) celująca roczna ocena klasyfikacyjna z przyrody,

b) zwolnienie z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ośmioklasisty i tym samym uzyskanie z danego przedmiotu najwyższego wyniku,

c) przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły i kryteriów określonych w sprawie rekrutacji do szkół.

Olek   ciężko pracował  przez kilka ostatnich miesięcy, by dobrze przygotować się do kolejnych etapów konkursu.  Jest najlepszym przykładem, że talent w połączeniu z systematyczną pracą i sumiennością daje gwarancję powodzenia. Z pewnością może być wzorem do naśladowania dla innych.

Uczniowi i jego rodzicom gratuluję wielkiego sukcesu i oczekuję na następne.

gala_laureaci.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!