Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Laureaci konkursów przedmiotowych nagrodzeni przez kuratora

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Laureaci konkursów przedmiotowych nagrodzeni przez kuratora Drukuj
Wpisał: Nauczyciel przyrody - Elżbieta Kuciak-Olszewska   
19.05.2017

12121.jpg"Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu:

dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada".

Stanisław Staszic 

 

Dla rodziców są skarbem i dumą, dla szkoły perłami, tylko zazdrośni nazywają ich kujonami. 16 maja 2017 r. w auli Zespołu Szkół nr 14 w Toruniu odbyła się uroczysta gala laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

W gali uczestniczyli Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - pan Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Wicekurator  Oświaty - pani Maria Mazurkiewicz,  inni dostojni goście oraz laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty z języka polskiego, języka angielskiego,  przyrody i matematyki wraz z opiekunami i rodzicami. Laureaci, oprócz serdecznych gratulacji, otrzymali listy gratulacyjne i pamiątkowe statuetki. Nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursach, wręczono dyplomy, a najlepsze szkoły otrzymały wyróżnienia.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najbardziej prestiżowych zmagań, w jakich mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych. Posiadanie  laureatów to również powód do dumy dla szkół. W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim jest dumna z Aleksandra Barańskiego z klasy V I a, który został laureatem konkursu przedmio-towego z przyrody.   Laureatowi konkursu przysługuje wiele przywilejów:

a) celująca roczna ocena klasyfikacyjna z przyrody,

b) zwolnienie z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ośmioklasisty i tym samym uzyskanie z danego przedmiotu najwyższego wyniku,

c) przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły i kryteriów określonych w sprawie rekrutacji do szkół.

Olek   ciężko pracował  przez kilka ostatnich miesięcy, by dobrze przygotować się do kolejnych etapów konkursu.  Jest najlepszym przykładem, że talent w połączeniu z systematyczną pracą i sumiennością daje gwarancję powodzenia. Z pewnością może być wzorem do naśladowania dla innych.

Uczniowi i jego rodzicom gratuluję wielkiego sukcesu i oczekuję na następne.

gala_laureaci.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!